Raport#7 Mecz towarzyski Przyjaciele Witolda – Reszta Świata, zgłoszenia zamknięte!

KSzGK, przy wsparciu ICCF, organizuje mecz towarzyski Przyjaciele Witolda – Reszta Świata (Witold’s Friends – Rest of the World).

Mecz ten jest organizowany w standardowej formule z jednym przeciwnikiem dla każdego zawodnika oraz dwoma partiami do rozegrania (jedną białymi i jedną czarnymi) i będzie rozgrywany za pośrednictwem serwera z tempem 50 dni/ 10 posunięć lub za pośrednictwem poczty z tempem 30 dni/ 10 posunięć. Mecz podlega ocenie rankingowej.

Zgłoszenia zostały zamknięte 31.01.2012.

 

Status of the entries as of (Stan zgłoszeń na dzień) 02.02.2012

 1. Report #7, Entry list (Lista zgłoszeń), 02.02.2012
 2. Summary (Podsumowanie):
  • entries (zgłoszeń) = 492
  • countries (krajów) = 54
  • players (zawodników) = 480
  • from World Champions (od Mistrzów Świata) = 2
  • from titled players (od utytułowanych zawodników) = 88
  • highest rating (najwyższy ranking) = 2579

Kraje, z których napłynęło 20 lub więcej zgłoszeń to:

 • Poland 65
 • Spain 36
 • Germany 35
 • USA 34
 • Czech Republic 32
 • Russia 26
 • England 24
 • Romania 20

Serdeczne podziękowania dla wszystkich za tak liczny udział!

Zanosi się na największy mecz na świecie w historii ICCF.

Przyjmuje się, że przedstawiona powyżej lista zgłoszeń jest ważna. Jednakże uprasza się zawodników o sprawdzenie swojego zgłoszenia na liście oraz natychmiastowe poinformowanie organizatora meczu o nieścisłościach, ale nie później niż 04.02.2012, gdyż kojarzenie nastąpi w dniu 05.02.2012.

Mecz wystartuje 01.03.2012 bez określonej daty końcowej.

Amici sumus
Mariusz Wojnar
Organizator Meczu

===

PS. Można również zobaczyć raport na serwerze ICCF.

Comments are closed.