Raport#4 Mecz towarzyski Przyjaciele Witolda – Reszta Świata, tylko 3 tygodnie do zamknięcia zgłoszeń!

KSzGK, przy wsparciu ICCF, organizuje mecz towarzyski Przyjaciele Witolda – Reszta Świata (Witold’s Friends – Rest of the World).

Mecz ten jest organizowany w standardowej formule z jednym przeciwnikiem dla każdego zawodnika oraz dwoma partiami do rozegrania (jedną białymi i jedną czarnymi) i będzie rozgrywany za pośrednictwem serwera z tempem 50 dni/ 10 posunięć lub za pośrednictwem poczty z tempem 30 dni/ 10 posunięć.Mecz podlega ocenie rankingowej.

Mecz wystartuje 01.03.2012 bez określonej daty końcowej. Zgłoszenia można nadsyłać do 01.02.2012.

Proszę uważnie przeczytać ogłoszenie, zamieszczone na stronie poświęconej zawodom ku pamięci Witolda. Można w nim znaleźć wszystkie niezbędne informacje, w tym jak dokonać zgłoszenia. Wszyscy zawodnicy są mile widziani. Wpisowego nie ma.

Po utworzeniu możliwości rejestracji za pośrednictwem serwera ICCF (zobacz New Events) napłynęła ogromna ilość zgłoszeń. To wspaniale!

Wielu zawodników zgłosiło się kilka miesięcy temu, w związku z tym bardzo istotna jest dla organizatora pewność, że ich zgłoszenia są nadal ważne. O nieścisłościach proszę natychmiast poinformować organizatora meczu.

===

Status of the entries as of (Stan zgłoszeń na dzień) 07.01.2012

 1. Report #4, Entry list (Lista zgłoszeń), 07.01.2012
 2. Summary (Podsumowanie):
  • entries (zgłoszeń) = 309
  • countries (krajów) = 50
  • players (zawodników) = 303
  • from World Champions (od Mistrzów Świata) = 2
  • from titled players (od utytułowanych zawodników) = 58
  • highest rating (najwyższy ranking) = 2579

Those countries with 10 or more entries  are:

 • Poland 46,
 • Spain 27,
 • Czech Republic 26,
 • USA 26,
 • England 17,
 • Germany 17,
 • Russia 14,
 • Ukraine 10.

W podziękowaniu za wysiłek Witolda weźmy udział w tym meczu towarzyskim!

Amici Sumus
Mariusz Wojnar
Organizator Meczu

===

PS. Można również zobaczyć raport na serwerze ICCF (report at ICCF webserver).

Comments are closed.