VI AEAC Master – otwarty turniej federacji hiszpańskiej

Hiszpańska Federacja Szachów Korespondencyjnych (Asociación Española de Ajedrez por Correspondencia – AEAC) organizuje otwarty międzynarodowy turniej – VI AEAC Master. Więcej na temat historii federacji hiszpańskiej można znaleźć na witrynie ICCF w zakładce dotyczącej Hiszpanii.

Opis turnieju

Turniej będzie przebiegał w 1 etapie na serwerze ICCF. Turniej podlega ocenie rankingowej, a tam gdzie to możliwe będą normy na tytuły ICCF. Obowiązują przepisy ICCF.

Każdy zawodnik może zagrać w tym turnieju, niezależnie od posiadanego rankingu.

Grupy będą 11- lub 13-osobowe.  Zawodnicy zostaną przydzieleni do grup w kolejności posiadanego rankingu, tak aby wszyscy członkowie grupy mieli podobny ranking. Ilość grup jest uzależniona od ilości zgłoszeń.

Rozpoczęcie turnieju: 20.12.2022.

Tempo gry typu triple block odpowiednie dla średniego rankingu każdej grupy:

  • 302 dni dla grup poniżej 1900;
  • 600 dni dla grup powyżej 2400;
  • czas trwania będzie stopniowo wydłużany od 302 do 600 dni dla grup ze średnim rankingiem między 1900 a 2400.

Nagrody

Pierwszych trzech zawodników w każdej grupie otrzyma dyplom AEAC.

W razie równej ilości punktów decyduje punktacja pomocnicza: 1. Baumbach, 2. Sonnenborn-Berger, 3. wynik pomiędzy zawodnikami dzielącymi miejsce oraz 4. niższy ranking na początku turnieju.

Zgłoszenia

należy nadsyłać wyłącznie poprzez rejestrację na serwerze ICCF (wcześniej należy zalogować się na swoje konto ICCF) wybierając odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” – „Spain” (Hiszpania) – VI AEAC Master, a następnie:

  • bezpośrednio do ICCF za pośrednictwem systemu DE, do dnia 10.12.2022, wpisowe 5 EUR, płatne kartą kredytową poprzez PayPal (nie jest konieczne posiadanie konta PayPal) lub Stripe; system poprowadzi poprzez odpowiednie komunikaty

Lista zgłoszeń jest publikowana tutaj.

KSzK nie pośredniczy w zgłoszeniach!

Comments are closed.