Dla Pokoju – „Amici Sumus” – turniej otwarty ICCF

W tych trudnych czasach ICCF wspiera Ukraińców i dlatego wspólnie z niemiecką federacją BdF organiuje jednoetapowy turniej otwarty rozgrywany na serwerze ICCF.

Celem turnieju jest przyjaźń i szacunek wszystkich zawodników ICCF, którzy chcą solidaryzować się z Ukrainą i dawać w ten sposób przykład.

Każdy zawodnik, w tym zawodnicy z Rosji i Białorusi, którzy solidaryzują się z Ukrainą, może wziąć udział w tym turnieju niezależnie od ich rankingu.

Nie ma nagród. Wpisowe do turnieju zostanie przekazane organizacji non-profit, aby pomóc mieszkańcom Ukrainy i/lub uchodźcom z tego kraju.

Tempo gry 50 dni na 10 posunięć z podwójnym liczeniem czasu po 20 dniach namysłu.

Turniej podlega ocenie rankingowej ICCF; normy na tytuły ICCF będą możliwe w grupach spełniających wszystkie warunki wymagane przez ICCF.

Zarejestrowani zawodnicy zostaną posortowani według rankingu. Pierwszych 11-15 zawodników utworzy pierwszą grupę, kolejnych 11-15 zawodników utworzy drugą grupę i tak dalej. Grupy zostaną utworzone z zawodników o jak najbardziej zbliżonym rankingu. Liczba grup zależy od ilości zgłoszeń.

Data rozpoczęcia: 01.05.2022, brak daty zakończenia.

Termin zgłoszeń do 15.04.2022.

Rejestracja wyłącznie przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE).

Wpisowe wynosi 9,36 € za jedną grupę; dopuszcza się zgłoszenia wielokrotne.

========

Aktualizacja 24.04.2022

W dniu 20.04.2022 uruchomiono turniej Peace Open „Amici Sumus”, z oficjalną datą startu 01.05.2022.

Do turnieju napłynęło 585 zgłoszeń z 55 krajów, najwięcej z:

  • GER    117
  • USA    76
  • ITA    36
  • ENG    33
  • ESP    27
  • FRA    24
  • NED    20
  • POL    20

Ponadto z Rosji i Białorusi 10 a z Ukrainy 7.

Utworzono 45 grup po 13 zawodników każda. Najsilniejsza grupa uzyskała 11 kategorię.

===

Aktualizacja 20.06.2022

Eric Ruch, prezydent ICCF, poinformował o przekazaniu w dniu 18.06.2022 darowizny (wpisowe za turniej Peace Open „Amici Sumus”) organizacji Międzynarodowy Czerwony Krzyż z przeznaczeniem na pomoc humanitarną dla Ukrainy.

Comments are closed.