Turniej federacji amerykańskiej

Amerykańska Federacja Szachów Korespondencyjnych jak corocznie organizuje turnieje i do jednego z nich otrzymaliśmy zaproszenie. Turniej rozgrywany będzie na serwerze ICCF.

Wyszczególnienie USA 2021
grupa A
Kategoria turnieju 12+
Ilość zawodników 15
Ilość zaproszonych zawodników 1
Ranking wymagany 2540+
Nagrody [USD] 200, 100, 50
Wpisowe brak
Tempo gry 50 dni/10 pos
Start 2021-06-30
Organizator (TO) Tom Biederman
Sędzia (TD) do ustalenia

Obowiązuje ranking ICCF (lub FIDE, jeśli brak ICCF) na dzień 2021-04-01 (Lista Rankingowa 2021/2).

Zgłoszenia należy składać do delegata – nie później jak do 2021-05-14. KSzK zastrzega sobie wcześniejsze zamknięcie zgłoszeń. Nominowany zostanie 1 zawodnik.

Nagrody wypłacane są jedynie za pośrednictwem paypal.

=========

Comments are closed.