Odszedł od nas kol.Eligiusz Bortnik

Z głębokim żalem informuję, że w dniu 16 sierpnia 2011 r. odszedł na zawsze nasz kolega śp.Eligiusz Bortnik (21.10.1934-16.08.2011) z Gdańska, z którym grywałem jeszcze za czasów „kartkowych”. Szachy korespondencyjne były jego wielką pasją, grał do końca swoich dni.

Cześć jego pamięci!

Składamy szczere wyrazy współczucia dla jego rodziny.

Świeczkę można zapalić pod anonsem, który zamieściła rodzina na stronie „Wspomnij Bliskich„.

Comments are closed.