Podręcznik sędziego

Podczas Kongresu ICCF 2015 w Walii nowy Podręcznik sędziego zwany teraz TD Manual został zaakceptowany jednogłośnie z drobną poprawką i został wdrożony od 1 stycznia 2016. Poprawka dotyczy tego, że będzie utworzona dodatkowo klasa sędziego wyłącznie na potrzeby krajowe i taki sędzia nie musi wykazywać się znajomością języka angielskiego. Nie zwalnia to jednak takiego sędziego z zaliczenia testu. Teraz wymogiem ilościowym jest nieco więcej partii bo 2000 ale za to w krótszym okresie bo 2-letnim. Dla kandydata na sędziego międzynarodowego sędziującego partie rozgrywane wyłącznie za pośrednictwem poczty wymagania ilościowe pozostają bez zmian, czyli 1000 partii w ciągu 4 lat.

Poniżej niezbędne dokumenty w pracy sędziego, w tym „Podręcznik sędziego” osobno dla rozgrywek prowadzonych za pośrednictwem serwera i dla rozgrywek prowadzonych za pośrednictwem poczty. Nie przewiduje się wersji polskiej podręcznika sędziego, gdyż przepisy wymagają od sędziego między innymi znajomość języka angielskiego. Ponadto sędzia najczęściej musi się komunikować z zawodnikami w języku angielskim; co prawda dopuszcza się inny język komunikacji, ale sędziego obowiązuje i tak wersja angielska Podręcznika sędziego.

 

==============

2017

Przepisy gry – w języku angielskim (obowiązujące od 2017-01-01):

Przepisy ICCF Ważne od
Playing Rules – Server 2017-01-01
Playing Rules – Post 2017-01-01
Playing Rules – Guidelines 2017-01-01
TD Manual – Server 2017-01-01
TD Manual – Post 2017-01-01
Code of Conduct 2016-01-01
Tournament Rules 2017-01-01
TO Manual 2017-01-01
FIDE Laws of Chess 2014-07-01

============

Comments are closed.