Świętokrzyska Sekcja Gry Korespondnecyjnej zwołuje na dzień 17.08.2020 godz.19.00-20.30 walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH.

W zebraniu z głosem stanowiącym udział mogą wziąć szachiści Świętokrzyskiego WZSzach – zarejestrowani w CR-PZSzach (SK). Jedynym warunkiem jest zgłoszenie na stronie serwisu chessarbiter.com, mailowo – tstefaniak@stamp.com.pl lub telefonicznie 533-988-822 do dnia 12.08.2020 r.

Zebranie odbędzie się w formie videokonferencji. Zainteresowanym/zgłoszonym zostanie wysłany link do Zebrania. W zebraniu można uczestniczyć osobiście (miejsce OW ŁUCZNIK – Sielpia ul. Spacerowa 11) – taki udział należy zaznaczyć w zgłoszeniu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Zatwierdzenie list obecności i listy głosujących.
3. Sprawozdanie z działaności sekcji w latach 2016-20.
5. Dyskusja nad sprawozdaniem.
6. Sprawy różne.
7. Wybory zarządu sekcji na lata 2020-2024.
8. Podjęcie uchwał i wniosków dla Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów ŚZSzach.
9. Zamknięcie Zebrania.

Link do CA: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_2287/

Pozdrawiam, Tomek

Comments are closed.