Polityka prywatności – aktualizacja

Polityka prywatności została zaktualizowana 2020-01-20, aby odzwierciedlić zmiany w sposobie, w jaki postępujemy z danymi osobowymi po decyzjach podjętych podczas kongresu ICCF w Wilnie w 2019 roku:

  1. ICCF nie rejestruje ani nie przechowuje twojej daty urodzenia;
  2. ICCF nie rejestruje ani nie przechowuje twojej płci;
  3. Informacje dotyczące daty urodzenia lub płci zostały teraz usunięte z naszej bazy danych;
  4. Wrażliwe informacje zebrane podczas dochodzeń (na przykład informacje o twoim zdrowiu itp.) są teraz niszczone sześć miesięcy po ich przetworzeniu.

Zaktualizowaną wersję można znaleźć pod adresem tutaj. Wkrótce również zostanie zaktualizowana wersja polska.

Comments are closed.