Mistrzostwa Świata 2020 (eliminacje) – zgłoszenia do 2020-01-31

Opis turnieju

Decyzją Kongresu ICCF 2011 w Helsinkach Mistrzostwa Świata (eliminacje, półfinały, turnieje kandydackie) mają startować co roku w tych samych terminach.

Start eliminacji 44 Mistrzostw Świata został ustalony na 2020-03-20.

Zawodników uprawnionych do gry wymieniają Przepisy ICCF:

 • w eliminacjach pkt. 1.2.1.1.
 • w półfinałach pkt 1.2.1.2.
 • w turniejach kandydackich pkt 1.2.1.3.

Ranking, o którym mowa, odnosi się do którejkolwiek listy rankingowej opublikowanej w ciągu ostatnich 12 miesięcy (pkt 1.2.1.0.8.).

Zazwyczaj każda z grup MŚ składa się z 13 uczestników. Przewodniczący komisji ds. turniejów o tytuły (WTTC) ma prawo zwiększyć liczbę zawodników do 15 lub 17.

Zgłoszenia do więcej niż jednej grupy zostaną uwzględnione tylko w przypadku występowania wolnych miejsc do uzupełnienia grup turniejowych.

Jeśli liczba zgłoszeń nie będzie wielokrotnością 13 lub 15, grupy zostaną uzupełnione zawodnikami, którzy poprosili o udział w eliminacjach zgodnie z Przepisami ICCF, pkt. 1.2.1.1.4. (pula zawodników rezerwowych).

Zgłoszenia

są przyjmowane wyłącznie poprzez system zgłoszeń ICCF. Po zalogowaniu się na swój profil należy wybrać odpowiedni turniej w zakładce „Nowe turnieje” (lub kliknąć na ten link, który kieruje bezpośrednio do turnieju) a następnie w polu „Posiadane kwalifikacje” koniecznie podać stosowne uprawnienia (zgodnie z pkt.1.2.1.1.) oraz wybrać rejestrację przez system zgłoszeń bezpośrednich (DE) lub rejestrację za pośrednictwem krajowej federacji, co jest w zasadzie jednoznaczne z wyborem płatności wpisowego:

 • za pośrednictwem KSzK, wpisowe wynosi 145 zł płatne na konto podane w Komunikacie KSzK. Termin zgłoszeń jest do 2020-01-31.
 • bezpośrednio do ICCF za pośrednictwem systemu DE – tu opłacenie wpisowego następuje przez Paypal (ok. 39EUR) – nie jest konieczne posiadanie konta PayPal w celu dokonania tej płatności, wystarczy karta kredytowa/ debetowa. Termin zgłoszeń jest do 2020-02-02.

Zawodnicy rezerwowi zgłaszają się do delegata za pośrednictwem e-maila. Pozostałe formalności, w tym wpisowe, zostaną uregulowane po zamknięciu zgłoszeń i akceptacji organizatora.

Celem przypomnienia organizator nadesłał listę zawodników, którzy uzyskali kwalifikacje do eliminacji MŚ (zobacz niżej). Mają one określony termin ważności i niewykorzystane przepadną. Wykaz może być niekompletny i w razie pominięcia może zostać uzupełniony.

Polska posiada do dyspozycji trzy zgłoszenia do MŚ z tytułu tzw. „dzikiej karty”, które zostaną wykorzystane – jedna do eliminacji (Przepisy ICCF, pkt. 1.2.1.1.1.h) oraz dwie do półfinałów (Przepisy ICCF, pkt. 1.2.1.2.1.h). Nie ma jednolitych kryteriów jej przydziału i jest to sprawa bardzo indywidualna. Decyzja co do zawodników zgłaszających się z tego tytułu zostanie podjęta w styczniu (eliminacje) oraz kwietniu (półfinały).

Proszę nie czekać do ostatniego dnia ze zgłoszeniem, zwłaszcza w sytuacjach budzących wątpliwości wymagających dodatkowych wyjaśnień, gdyż można nie zdążyć z dokonaniem zgłoszenia.

Terminy zgłoszeń do wyższych szczebli zostaną podane w terminie późniejszym – dotychczas do półfinałów można było zgłaszać się do 2019-04-30 a do turniejów kandydackich do 2019-07-31.

===========

Przepisy turniejowe ICCF (wyciąg)

1.2.1.1. Eliminacje mistrzostw świata w szachach korespondencyjnych

1. Pełną kwalifikację do udziału w grupie eliminacyjnej MŚ uzyskują:

 • (a) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących turniejów kandydackich, którzy uzyskali co najmniej 40% możliwych punktów, ale nie zdobyli wyższej kwalifikacji
 • (b) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących półfinałów, którzy uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów, ale nie zdobyli wyższej kwalifikacji
 • (c) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących turniejów eliminacyjnych, którzy zajęli 3 lub 4 miejsce lub uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów, ale nie zakwalifikowali się do półfinału
 • (d) zwycięzcy turniejów światowych ICCF – klasy M
 • (e) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących finałów pucharu świata ICCF, którzy uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów (nie obejmuje to Pucharu Świata Weteranów oraz Pucharu Świata w szachy 960)
 • (f) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących potwierdzonych mistrzostw strefowych o średnim rankingu 2451 lub więcej, którzy uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów
 • (g) uczestnicy potwierdzonych mistrzostw strefowych o średnim rankingu 2450 lub mniej, którzy zajęli 3 lub 4 miejsce lub uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów
 • (h) zawodnicy zgłoszeni przez swoje narodowe organizacje posiadający w momencie wysuwania kandydatury ranking mniejszy niż 2400 (stały lub tymczasowy).
 • (i) posiadacze tytułu mistrz międzynarodowy (IM) o rankingu powyżej 2300 (*)
 • (j) posiadacze tytułu starszy mistrz międzynarodowy (SIM) o rankingu powyżej 2250 (*)
 • (k) posiadacze tytułu arcymistrz (GM)
 • (l) zawodnicy posiadający ranking 2500 lub więcej.

2. Pół kwalifikacji do udziału w grupie eliminacyjnej MŚ uzyskują.

 • (a) zawodnicy, którzy zdobyli drugie miejsce w turnieju klasy M.

4. Każdy zawodnik z ustalonym rankingiem 2400 lub wyższym może ubiegać się o start w eliminacjach mistrzostw świata [pula zawodników rezerwowych]. Zawodnicy z najwyższym rankingiem z tej grupy zostaną wykorzystani do uzupełnienia grup, jeśli liczba zgłoszeń nie będzie wielokrotnością 13 lub 15.

===

1.2.1.2. Półfinały mistrzostw świata w szachach korespondencyjnych

1. Uprawnienia do udziału w półfinale uzyskują:

 • (a) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących finałów, ale nie zdobyli wyższej kwalifikacji
 • (b) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących turniejów kandydackich, którzy uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów, ale nie zdobyli wyższej kwalifikacji
 • (c) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących półfinałów, którzy zajęli 3 lub 4 miejsce lub uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów, ale nie zdobyli kwalifikacji do turnieju kandydackiego
 • (d) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w grupie eliminacyjnej
 • (e) uczestnicy turnieju finałowego pucharu świata ICCF, którzy zajęli 3 lub 4 miejsce lub uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów
 • (f) uczestnicy poprzednich lub bieżących potwierdzonych mistrzostw strefowych o średnim rankingu 2451 lub więcej, którzy zajęli 3 lub 4 miejsce lub uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów
 • (g) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w potwierdzonych mistrzostwach strefowych o średnim rankingu 2450 lub mniej
 • (h) zawodnicy zgłoszeni przez swoje narodowe organizacje posiadający w momencie wysuwania kandydatury ranking 2400 lub wyższy
 • (i) posiadacze tytułu mistrz międzynarodowy (IM) w szachach korespondencyjnych o rankingu stałym powyżej 2500 (*)
 • (j) posiadacze tytułu starszy mistrz międzynarodowy (SIM) w szachach korespondencyjnych o rankingu stałym powyżej 2450 (*)
 • (k) posiadacze tytułu arcymistrz (GM) o rankingu ponad 2400 (*)
 • (l) zawodnicy posiadający ranking stały ponad 2550.

3. Każdy zawodnik z ustalonym rankingiem 2450 lub wyższym może ubiegać się o start w półfinałach mistrzostw świata [pula zawodników rezerwowych]. Zawodnicy z najwyższym rankingiem z tej puli zostaną wykorzystani do uzupełnienia grup, jeśli liczba zgłoszeń nie będzie wielokrotnością 13 lub 15.

===

1.2.1.3. Turniej kandydacki

1. Uprawnienia do udziału w turnieju kandydackim uzyskują:

 • (a) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących finałów, którzy uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów,
 • (b) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących turniejów kandydackich, którzy zajęli 2 (w wyjątkowej sytuacji, gdy awans do finału uzyskuje tylko jeden zawodnik), 3 lub 4 miejsce lub uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów, ale nie zakwalifikowali się do finału,
 • (c) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w każdej grupie półfinałowej
 • (d) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w turnieju finałowym pucharu świata ICCF
 • (e) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w potwierdzonych mistrzostwach strefowych o średnim rankingu 2451 lub więcej
 • (f) wszyscy byli mistrzowie świata w szachach korespondencyjnych
 • (g) posiadacze tytułu arcymistrz (GM), którzy wypełnili co najmniej pięciokrotnie normę arcymistrzowską
 • (h) zawodnicy posiadający ranking ustalony 2600 (*) lub wyższy.

3. Każdy zawodnik z ustalonym rankingiem 2500 lub wyższym może ubiegać się o start w turnieju kandydackim mistrzostw świata [pula zawodników rezerwowych]. Zawodnicy z najwyższym rankingiem z tej puli zostaną wykorzystani do uzupełnienia grup, jeśli liczba zgłoszeń nie będzie wielokrotnością 13 lub 15.

===

Przypisy

(*) Rankingi ELO stosowane w tych przepisach odnoszą się do którejkolwiek z list rankingowych opublikowanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy [pkt. 1.2.1.0.8.]. W polu „Posiadane kwalifikacje” należy podać ranking oraz listę rankingową, do której zawodnik się odwołuje, jeśli jest inna niż w dniu startu turnieju.

Wykaz uzyskanych kwalifikacji do eliminacji Mistrzostw Świata oraz ich data ważności

Organizator nadesłał wykaz uzyskanych kwalifikacji do eliminacji Mistrzostw Świata. Część z nich wygasa w 2020 (na czerwono), więc warto je wykorzystać. Proszę sprawdzić listę i przy zgłaszaniu się podawać stosowną podstawę. Lista może być niekompletna, więc w razie pominięcia proszę informować.

ID Zawodnik Podstawa F/H Termin
Pełna kwalifikacja
420186 Baranowski, Tadeusz 2017 1.1.1.c from WCCC41PR04 Full 2022-05-21
420186 Baranowski, Tadeusz 2018 1.1.1.c from WCCC42PR02 Full 2022-09-23
421443 Fengier, Dariusz 2018 1.1.1.c from WCCC42PR11 Full 2022-09-30
421695 Jamka-Pietroń, Barbara 2016 1.1.1.d from WS/M/609 Full 2021-04-08
420300 Jasiński, Mirosłav 2017 1.1.1.b from WCCC41SF02 Full 2022-10-26
421175 Krzyżanowski, Antoni 2017 1.1.1.c from WCCC41PR13 Full 2022-05-19
421012 Maliszewski, Grzegorz 2016 1.1.1.d from WS/M/602 Full 2021-07-03
421567 Mirkowski, Piotr 2016 1.1.1.c from WCCC40PR08 Full 2021-04-15
420588 Mostowik, Daniel 2016 1.1.1.d from WS/M/594 Full 2021-09-02
421276 Narkun, Michal 2017 1.1.1.d from WS/M/672 Full 2022-07-04
420957 Pierzak, Rafael 2014 1.1.1.e from World Cup 17 Full 2020-05-23
420957 Pierzak, Rafael 2016 1.1.1.b from WCCC40SF01 Full 2021-08-27
420957 Pierzak, Rafael 2017 1.1.1.g from EU/C71/final Full 2022-09-23
421382 Wójcik, Wiesław 2017 1.1.1.d from WS/M/655 Full 2022-04-21
420813 Wojtyra, Sławomir 2017 1.1.1.b from WCCC41SF05 Full 2022-08-31
Dwie połówki kwalifikacji
421373 Sazon, Adam 2015 1.1.2.a from WS/M/537 Half 2022-05-01
421373 Sazon, Adam 2018 1.1.2.a from WS/M/710 Half
Pół kwalifikacji
420186 Baranowsi, Tadeusz 2017 1.1.2.a from WS/M/649 Half
421243 Broniek, Mariusz Maciej 2013 1.1.2.a from WS/M/436 Half
421236 Chodorowski, Ryszard 2011 1.1.2.a from WS/M/313 Half
420777 Ciesielski, Stefan 2008 1.1.2.a from WS/M/161 Half
421695 Jamka-Petroń, Barbara 2017 1.1.2.a from WS/M/622 Half
421390 Kołodziejski, Marcin 2009 1.1.2.a from WS/M/230 Half
421286 Kopala, Marian 2018 1.1.2.a from WS/M/690 Half
421175 Krzyżanowski, Antoni 2012 1.1.2.a from WS/M/374 Half
421144 Kułakiewicz, Mariusz 2015 1.1.2.a from WS/M/539 Half
421567 Mirkowski, Piotr 2014 1.1.2.a from WS/M/483 Half
420588 Mostowik, Daniel 2015 1.1.2.a from WS/M/551 Half
421228 Peschke, Ireneusz 2011 1.1.2.a from WS/M/343 Half
420249 Pietrzak, Janusz 2009 1.1.2.a from WS/M/231 Half
421466 Pilarska, Lucyna 2011 1.1.2.a from WS/M/329 Half
420916 Probola, Ryszard 2017 1.1.2.a from WS/M/629 Half
421373 Sazon, Adam 2015 1.1.2.a from WS/M/708 Half
421794 Stachańczyk, Jacek 2018 1.1.2.a from WS/M/678 Half
429151 Szerlak, Andrzej 2015 1.1.2.a from WS/M/533 Half
429154 Tritt, Maciej 2008 1.1.2.a from WS/M/162 Half
420741 Trzeciak, Roman 2010 1.1.2.a from WT/M/1085 Half
421366 Wilczek, Tadeusz 2006 1.1.2.a from WS/M/050 Half
420687 Zawadka, Zbigniew 2018 1.1.2.a from WS/M/684 Half
421202 Zlotkowski, Arkadiusz 2006 1.1.2.a from WS/M/066 Half

Uwagi: Full=pełna kwalifikacja, Half=pół kwalifikacji, EOT+3y=koniec turnieju+3 lata

============

Comments are closed.