Mecz Polska-Ukraina 2020

Podczas Kongresu ICCF 2019 w Wilnie (Litwa) w rozmowie z delegatem Ukrainy Jurkiem Koshmakiem zaproponowałem rozegranie meczu pomiędzy Polską a Ukrainą. Niedawno poczyniliśmy wstępne ustalenia.

Mecz rozgrywany będzie na serwerze ICCF, ilość szachownic zostanie ustalona w terminie późniejszym i jest głównie uzależniona od ilości zgłoszeń, wstępnie przewiduje się mecz na około 35-40 deskach.

Termin rozpoczęcia meczu wstępnie ustalono na 2020-03-15. Obowiązywać będą przepisy ICCF. Tempo gry – prawdopodobnie standardowe: 50 dni/10 posunięć z dublowaniem czasu po 20 dniach. Partie będą podlegać ocenie rankingowej.

Niniejszym rozpoczynamy formowanie drużyny na mecz z Ukrainą i można już nadsyłać zgłoszenia do delegata. Może się zdarzyć, że niektórzy rozegrają mecz na 2 szachownicach.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 2020-01-31. Nominacje do reprezentacji zostaną ustalone w stosownym czasie.

Zestawienie meczów z Ukrainą

Termin Sposób gry Mecz sz Wynik
1964-1967 poczta Polska – Ukraina 40 14:26
1971-1974 poczta Polska – Ukraina 30 31:29
1990-1994 poczta Polska – Ukraina 30 28½:31½
2020-? serwer Polska – Ukraina 40?

Może ono być niekompletne. Chętnie je uzupełnię, jeśli ktoś posiada dodatkowe dane.

Comments are closed.