Zachowanie naruszające kodeks postępowania

Poniżej przedstawiono interpretację przepisów ICCF w zakresie przestrzegania kodeksu zachowania, przesłaną przez Dennisa Dorena, przewodniczącego Komisji ICCF ds. Przepisów, skierowaną do delegatów wszystkich 57 federacji narodowych ICCF.

Zwracam się z gorącą prośbą o skrupulatne przestrzeganie tych wytycznych, zarówno w turniejach indywidualnych jak i drużynowych.

Mariusz Wojnar, delegat Polski do ICCF

===

Zachowanie, o którym mowa

Niewielka liczba federacji członkowskich stosuje standardową praktykę zezwalającą na to (a nawet wręcz promującą to), aby zawodnicy w swoich drużynach konsultowali się ze sobą w zakresie oceny / analizy pozycji toczących się w turnieju partii.

Nie chodzi tu o proste udostępnianie publicznie dostępnych informacji, takich jak znalezione w bazach danych lub książkach, ale w szczególności o włączenie praktyki pomagania w ocenie aktualnych pozycji swoich kolegów z drużyny.

Wyjaśnienie kodeksu postępowania

Po zapoznaniu się z wyżej wspomnianą praktyką „konsultacji z członkami drużyny”, Dennis Doren przedstawił tę kwestię zarówno w Komisji ICCF ds. Przepisów, jak i Zarządowi ICCF (EB) z prośbą o interpretację przepisów (formalny proces opisany na końcu dokumentu „Zarys obowiązków EB i MC”). Oba organy ICCF wyraźnie zaznaczyły, że taka praktyka narusza Kodeks postępowania ICCF.

Wydając orzeczenie, Zarząd ICCF wyjaśnił również, że

konsultacje z każdym innym zawodnikiem dotyczące oceny aktualnej pozycji stanowią naruszenie Kodeksu postępowania zarówno w przypadku turniejów indywidualnych jak i drużynowych.

Konsultacja zawodnika z powszechnie dostępnym materiałem podczas partii, takich jak bazy danych, książki i silniki szachowe, jest oczekiwanym zachowaniem w ICCF. Natomiast uzyskanie pomocy od innych osób w zakresie oceny pozycji toczących się partii wykracza poza powszechnie dostępną informację i jest zabronione [Przepisy ICCF, pkt.2.15.5. (ang.); Regulamin KSzK nr 3 Przepisy gry, pkt.2.15.5. (pol)].

Praktyka polegająca na tym, że członkowie drużyny konsultują się ze sobą w kwestii oceny bieżącej pozycji to oszustwo, nawet jeśli każdy członek drużyny samodzielnie podejmuje ostateczną decyzję o tym, jakie posunięcia zostaną rozegrane na jego szachownicy.

Dlatego jeszcze raz gorąco apeluję, jeśli zawodnicy korzystają z takiego procesu konsultacji z innymi członkami drużyny lub w swoich turniejach indywidualnych, ta praktyka musi zostać natychmiast zaprzestana!

Comments are closed.