Regulaminy KSzK – aktualizacja Regulaminu nr 3

Przepisy ICCF

Na Kongresie ICCF w Albenie 2017 przyjęto „Przepisy ICCF” jako jeden dokument stanowiący połączenie 8 dokumentów ICCF.

Poszczególne rozdziały „Przepisów ICCF” są zatytułowane następująco:

 • (1) Overview of the ICCF
 • (2) For Players
 • (3) Directing events:  Instructions for TDs
 • (4) Organizing ICCF events:  Instructions for TOs
 • (5) Instructions for Team Captains
 • (6) Instructions for ICCF Adjudicators
 • (7) The Tournament Director Committee (TDC)
 • (8) Appendix 1: Working Rules of the Ratings System
 • (9) Appendix 2: International Correspondence Chess Title Regulations

Chodzi o to, aby każdy użytkownik mógł jak najłatwiej znaleźć odpowiedni dla siebie rozdział bez względu na to czy to jest zawodnik, sędzia (TD), organizator (TO), kapitan drużyny (TC), osoba oceniająca partię czy też członek Komisji Sędziowskiej ICCF (TDC).

Spis treści może być pomocny w znalezieniu konkretnego szczegółu w dowolnym rozdziale. Dokument można również przeszukiwać w zwykły sposób lub według słów kluczowych.

Nie przewiduje się tłumaczenia całego dokumentu na język polski.

Zmiany od 2019

Na Kongresie ICCF 2018 w Walii podjęto wiele istotnych decyzji a obecnie zaktualizowano obowiązujące dokumenty ICCF, w tym „Przepisy ICCF”.

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z decyzją poprzedniego kongresu ICCF w miejsce zasad gry FIDE wprowadzono zasady gry ICCF (ICCF Laws of Correspondence Chess), które teraz definiują zasady gry w szachy korespondencyjne. Planuje się przetłumaczyć je na język polski. Nastąpi to w miarę możliwości czasowych.

W turniejach krajowych obowiązują niżej przedstawione przepisy gry, które są tożsame z przepisami gry ICCF. Będą one systematycznie aktualizowane wraz z zachodzącymi zmianami zatwierdzanymi przez ICCF.

Przepisy te są oparte na nowych „Przepisach ICCF” ujętych głównie w rozdziale 2 (SECTION 2: For Players, strony 38-51). Dla wygody zawodników (np. w razie potrzeby złożenia odpowiedniej reklamacji lub odwołania) w tym regulaminie zachowano oryginalną numerację rozdziałów nowego dokumentu ICCF wraz ze stosownymi odnośnikami.

Krótkie podsumowanie zmian jakie zaszły w rozdziale 2:

 • (7) §2.2: Zgodnie z decyzją poprzedniego Kongresu ICCF 2017 w miejsce zasad gry FIDE wprowadzono zasady gry ICCF (ICCF Laws of Correspondence Chess), które teraz definiują zasady gry w szachy korespondencyjne (ale w dalszym ciągu w dużej mierze bazujące na zasadach gry FIDE). [2018-044]
 • (8) §2.4: W turniejach rozgrywanych za pośrednictwem poczty zmieniono domyślne tempo gry z 30 dni na 10 posunięć na tempo gry 40 dni na 10 posunięć. [2018-035]
 • (9) §2.4.4: Jeśli zawodnik przekroczył czas 10-krotnie lub więcej (we wszystkich turniejach na serwerze) w ciągu 90 kolejnych dni to nie będzie mógł zarejestrować się do żadnego nowego turnieju aż do momentu, w którym upłynie 90 kolejnych dni bez żadnego przekroczenia czasu. [2018-010]
 • (10) §2.5.5, §3.16.3, & §3.16.5: Sędziowie mogą zarejestrować urlop dla zawodnika, gdy ten nie może uczynić tego samodzielnie. [2018-003]

Errata do Przepisów ICCF 2018:

 • (2) W paragrafie §2.15. dodano punkt 5 przypadkowo pominięty w ubiegłym roku: “5. Uzyskanie porady od innej osoby w sprawie toczącej się partii: Oczekuje się, że zawodnicy decydują o swoich posunięciach samodzielnie. Niedopuszczalne jest, aby posunięcia wykonywał ktoś inny (na przykład niedopuszczalne jest rozgrywanie „partii lustrzanej” [wykonywanie lustrzanych posunięć przeciwnika]).”

Wyjaśnienia do Przepisów ICCF 2018:

 • (4) W paragrafie §2.4. dodano nowy punkt 5 (skopiowano z Przepisów ICCF, §3.17.2): “5.Każdy zawodnik, który przegrywa 50% lub więcej swoich partii poprzez przekroczenie czasu w jakimkolwiek turnieju jest narażony na wysokie ryzyko wyrzucenia z turnieju. Zostanie to zarejestrowane jako nieuzasadnione wycofanie a zawodnik ukarany przegraną we wszystkich trwających partiach (we wszystkich turniejach ICCF) oraz roczną dyskwalifikacją.”
 • (5) W paragrafie §2.6.2 dodano następujące wyjaśnienia w nawiasach: „(Zawodnik może wskazać zamiar wykorzystania więcej niż 40 dni na posunięcie w dowolnym momencie przed upływem tego okresu. Gdy tak zostanie wskazane, ilość czasu namysłu na to posunięcie jest całkowitą ilością dostępną dla zawodnika.)”
 • (6) W paragrafie §2.13.2 dodano następujące wyjaśnienia z rozdziałów dla sędziego I dla osoby oceniającej niezakończone partie (odpowiednio §3 oraz §6): “Niezłożenie analizy wspierającej wniosek [o wygraną lub remis] (przez zawodnika, który nie został wycofany z turnieju) spowoduje (a) automatyczne żądanie remisu zamiast wygranej oraz (b) utratę prawa do odwołania.”
 • (7) W paragrafie §2.15 dodano (w polskiej wersji dodano już wcześniej) następujące wyjaśnienia jako ostatnie zdanie “Ogólne zasady, wytyczne oraz procedury, w tym potencjalne kary, znajdują się w §1.7. (Code of conduct, General principles & Disciplinary procedures and penalties) [, §3.15. (Handling Code of Conduct violations) oraz §3.23. (Warnings and penalties: when and how to give them)]”

=============

Przepisy gry (rozdział 2) – w języku polskim (obowiązujące od 2019-01-01):

W dniu dzisiejszym (2019-01-17) zakończono tłumaczenie rozdziału 2 i wersja polska Przepisów gry ICCF, czyli „Regulamin nr 3 Przepisy gry” została zaktualizowana.

NrNazwaDataUwagi
3Przepisy gry2019-01-01Tożsame z rozdz. 2 „Przepisów ICCF

=============

Comments are closed.