Tytuly ICCF wymogi

Wymaga aktualizacji!

Poniższe opracowanie dotyczące wymagań w zakresie uzyskania tytułów ICCF bazuje na par. 8 „Przepisów turniejowych ICCF” i tam można znaleźć najbardziej aktualne zapisy.

Jak uzyskać tytuł ICCF

1. Normy na tytuły

Jak większość wie, ICCF nagradza tytułami w uznaniu osiągnięć zawodników! W skrócie, warunkiem uzyskania tych tytułów jest wypełnienie norm (powiązanych z rankingiem) w zawodach międzynarodowych ICCF. Poniżej wymieniono różne tytuły ICCF z minimalnym wymaganym wynikiem rankingowym do uzyskania normy dla każdego z nich:
 • Arcymistrz – 2600
 • Starszy Mistrz Międzynarodowy – 2500
 • Mistrz Międzynarodowy – 2450
 • Arcymistrzyni – 2300
 • Mistrzyni Międzynarodowa – 2150
Uwaga:
Normy na tytuły są ważne tylko w zawodach międzynarodowych ICCF przy co najmniej 8 partiach.

2. Jak liczy się normy

Normy na tytuły uzależnione są od średniego rankingu zawodów np. średni ranking 2401 daje 7 kategorię, podczas gdy średni ranking 2360 daje tylko 5 kategorię turnieju. Przy 15 zawodnikach oraz turnieju 7 kategorii do uzyskania normy na tytuł mistrza międzynarodowego wymagane jest uzyskanie 8.0 punktów, a w turnieju 5 kategorii 9.0 punktów. Szczegóły dotyczące norm na wszystkie tytuły we wszystkich kategoriach turniejów są przedstawione w „Table of Title Norms„. Tabela określa również inne wymagania, które muszą być spełnione w zależności od ilości uczestników i rozgrywanych partii, takie jak minimalna ilość zawodników nie należących do tej samej federacji (C), posiadających ranking (D), czy posiadających stały ranking (E), czyli po rozegraniu min 30 partii.

3. Arcymistrz (GM) [8.4]

Spełnienie jednego z następujących wymagań:
 • 1-3 miejsce w finale mistrzostw świata;
 • Najlepszy wynik na pierwszej szachownicy w finale olimpiady (dodatkowa punktacja w razie dzielenia miejsca)
 • 2 lub więcej norm GM–minimum 24 partie;
Uwaga:
(i) Co najmniej 5 spośród 24 partii musi być przeciwko zawodnikom którzy już są arcymistrzami lub którzy mają stały ranking przynajmniej 2600. Arcymistrz (ale nie więcej niż dwóch spośród wymaganych) może być zastąpiony przez dwóch zawodników z tytułem starszego mistrza międzynarodowego.

4. Starszy Mistrz Międzynarodowy (SIM) [8.5]

Spełnienie następującego wymagania:
 • 2 lub więcej norm SIM– minimum 24 partie
Uwaga:
(i) Zawodnicy którzy już uzyskali normy IM przed 01.10.2000, lub którzy uzyskali normy IM w zawodach rozpoczętych przed 01.10.2000, mogą mieć zaliczoną jedną taką normę IM (maksimum 14 partii) na poczet tytułu SIM.

5. Mistrz Międzynarodowy (IM) [8.6]

Spełnienie jednego z następujących wymagań:
 • Zakwalifikowanie się do finału mistrzostw świata lub norma w turnieju kandydackim (¾ finału MŚ)
 • Pierwsze miejsce w finale mistrzostw świata kobiet
 • Pierwsze miejsce w finale pucharu świata ICCF
 • 2 lub więcej norm IM – minimum 24 partie

6. Arcymistrzyni (LGM) [8.7]

Spełnienie jednego z następujących wymagań:
 • 1-3 miejsce w finale mistrzostw świata kobiet;
 • Najlepszy wynik na pierwszej szachownicy w finale olimpiady kobiet (dodatkowa punktacja w razie dzielenia miejsca)
 • 2 lub więcej norm – minimum 24 partie

7. Mistrzyni Międzynarodowa (ILM) [8.8]

Spełnienie jednego z następujących wymagań:
 • 60% wynik w finale mistrzostw świata kobiet lub na pierwszej szachownicy w finale olimpiady kobiet;
 • 2 lub więcej norm – minimum 24 partie

8. Sędzia Międzynarodowy (IA) [8.9]

Jest to jedyna nagroda niezależna od osiągnięcia norm na tytuły!
Spełnienie jednego z następujących wymagań:
 • 4 lata udanej pracy w zawodach o tytuł ICCF lub zawodach o awans, sędziując minimum 1000 partii;
 • 6 lat udanej pracy w zawodach o tytuł ICCF lub zawodach o awans z przerwą, sędziując minimum 1000 partii.
Na koniec, jeszcze jeden szczególny warunek: każda federacja narodowa ma prawo wystąpić do Kongresu ICCF z odpowiednio uzasadnionym wnioskiem w imieniu zawodników o nadanie każdego z wymienionych tytułów. Jednak wymagane jest zatwierdzenie takich wniosków większością 2/3 głosów podczas Kongresu.
[Tłumaczenie robocze oraz aktualizacja: Mariusz Wojnar, 16.07.2010]

Comments are closed.