Strefa Światowa (poprzednio obie Ameryki i Pacyfik)

Zgodnie z moją wcześniejszą informacją ujętą w sprawozdaniu delegaci zaakceptowali cudaka jakim jest strefa światowa (2017-014 Establishment of ICCF World Zone). Wynik głosowania 31-7-18 (za-przeciw-wstrzymujący). Zatem nastąpiło połączenie dwóch stref, strefy 2 (Ameryka Łacińska) i strefy 3 (Ameryka Północna/ Pacyfik).

Obecnie sprawy utworzenia Strefy Światowej dobiegły końca, łącznie z zatwierdzeniem statutu, wyborem dyrektora i pozostałych osób funkcyjnych.

Funkcja Imię Nazwisko
Dyrektor Jason Bokar
Zastępca Dyrektora Gino Figlio
Dyrektor Finansowy Gino Figlio
Dyrektor Turniejów Juan Martello
Specjalista ds. Rozwoju Międzynarodowego Hermann Roesch
Audytor Tom Biedermann

Strefa będzie korzystała z witryny do prezentowania ogłoszeń a praca administratora (webmastera) będzie wykonywana wspólnie przez Jasona oraz Gino.

Co prawda Strefa Światowa składa się z poprzednich stref, Strefy 2 (CADAP) oraz Strefy 3 (NAPZ), ale każda federacja może przyłączyć się do niej.

Jest to związane z tym, że podczas Kongresu ICCF 2017 w Albenie (Bulgaria) została zaakceptowana (wynik głosowania 31-2-23) również propozycja dotycząca zmiany członkowstwa w strefie (2017-013 Regulating Zonal Membership Changes):

We recommend federations may request a Zonal Membership Change not more often than once every 5 years. Also, players from these federations will default their qualifications to any zonal events in the former zone upon approval of the change. A Zonal Director (ZD) may reject an application of membership by a federation if the applying federation has history of not paying their membership dues in the previous zone.

Comments are closed.