Mistrzostwa Świata 2017 (półfinały 41MŚ) – zgłoszenia do 2017-05-05

Decyzją Kongresu ICCF 2011 w Helsinkach Mistrzostwa Świata (eliminacje, półfinały, turnieje kandydackie) mają startować co roku w tych samych terminach.

Start półfinałów 41 Mistrzostw Świata przewiduje się w dniu 2017-06-20.

Zawodników uprawnionych do gry wymieniają Przepisy turniejowe ICCF:

 • w półfinałach pkt 1.2.
 • w turniejach kandydackich pkt 1.3.

Ranking, o którym mowa, odnosi się do którejkolwiek listy rankingowej opublikowanej w ciągu ostatnich 12 miesięcy (pkt 1.0.8).

Zazwyczaj każda z półfinałowych grup MŚ składa się z 13 uczestników. Przewodniczący komisji ds. turniejów o tytuły ma prawo zwiększyć liczbę zawodników do 15 lub 17. Jeśli liczba zgłoszeń nie będzie krotnością 13, zgłoszenia niektórych zawodników (na podstawie 1.2.1.i., j., k., zwłaszcza tych z najniższym rankingiem) mogą nie zostać zaakceptowane. Zgłoszenia do więcej niż jednej grupy zostaną uwzględnione tylko w przypadku występowania wolnych miejsc do uzupełnienia grup turniejowych.

Zgłoszenia są przyjmowane przez dr. Wojciecha Krzyżanowskiego (na adres e-mail: kszgk.turnieje@gmail.comdo dnia 2017-05-05.

Celem przypomnienia organizator nadesłał listę zawodników, którzy uzyskali kwalifikacje do półfinałów MŚ (zobacz niżej). Mają one określony termin ważności i niewykorzystane przepadną. Wykaz może być niekompletny i w razie pominięcia może zostać uzupełniony.

Polska posiada do dyspozycji dwa zgłoszenia do półfinałów MŚ z tytułu tzw. „dzikiej karty” (Przepisy turniejowe, pkt. 1.2.1.h). Nie ma jednolitych kryteriów jej przydziału i jest to sprawa bardzo indywidualna. Decyzja zostanie podjęta w kwietniu 2016.

Uprawnione osoby do dnia 2017-05-10 mogą dokonać również zgłoszenia bezpośredniego (DE) do organizatora za pośrednictwem strony ICCF (jest już dostępny link w zakładce “Nowe turnieje“). W tym przypadku wpisowe jest płatne bezpośrednio do ICCF za pośrednictwem PayPal (karty kredutowej/debetowej). Po podaniu podstawy uprawnień należy w kolejnym oknie wybrać opcję “Register via Direct Entry” i postępować zgodnie z pojawiającymi się komunikatami.

===========

Przepisy turniejowe ICCF (wyciąg)

1.2 Półfinały mistrzostw świata w szachach korespondencyjnych

1.2.1 Uprawnienia do udziału w półfinale uzyskują:

 • (a) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących finałów, ale nie zdobyli wyższej kwalifikacji
 • (b) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących turniejów kandydackich, którzy uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów, ale nie zdobyli wyższej kwalifikacji
 • (c) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących półfinałów, którzy zajęli 3 lub 4 miejsce lub uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów, ale nie zdobyli kwalifikacji do turnieju kandydackiego
 • (d) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w grupie eliminacyjnej
 • (e) uczestnicy turnieju finałowego pucharu świata ICCF, którzy zajęli 3 lub 4 miejsce lub uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów (nie obejmuje to pucharu świata weteranów)
 • (f) uczestnicy poprzednich lub bieżących potwierdzonych mistrzostw strefowych o średnim rankingu 2451 lub wyższym, którzy zajęli 3 lub 4 miejsce lub uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów
 • (g) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w potwierdzonych mistrzostwach strefowych o średnim rankingu 2450 lub niższym
 • (h) zawodnicy zgłoszeni przez swoje narodowe organizacje posiadający w momencie wysuwania kandydatury ranking 2400 lub wyższy
 • (i) posiadacze tytułu mistrz międzynarodowy (IM) w szachach korespondencyjnych o rankingu stałym powyżej 2500 (*)
 • (j) posiadacze tytułu starszy mistrz międzynarodowy (SIM) w szachach korespondencyjnych o rankingu stałym powyżej 2450 (*)
 • (k) posiadacze tytułu arcymistrz (GM) o rankingu ponad 2400 (*)
 • (l) zawodnicy posiadający ranking stały ponad 2550.

===

1.3 Turniej kandydacki

1.3.1 Uprawnienia do udziału w turnieju kandydackim uzyskują:

 • (a) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących finałów, którzy uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów,
 • (b) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących turniejów kandydackich, którzy zajęli 2 (w wyjątkowej sytuacji, gdy awans do finału uzyskuje tylko jeden zawodnik), 3 lub 4 miejsce lub uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów, ale nie zakwalifikowali się do finału,
 • (c) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w każdej grupie półfinałowej
 • (d) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w turnieju finałowym pucharu świata ICCF (nie obejmuje to pucharu świata weteranów)
 • (e) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w potwierdzonych mistrzostwach strefowych o średnim rankingu 2451 lub wyższym
 • (f) wszyscy byli mistrzowie świata w szachach korespondencyjnych
 • (g) posiadacze tytułu arcymistrz (GM), którzy wypełnili co najmniej pięciokrotnie normę arcymistrzowską
 • (h) zawodnicy posiadający ranking ustalony 2600 (*) lub wyższy.

===

(*)  1.0.8 Rankingi ELO stosowane w tych przepisach odnoszą się do którejkolwiek z list rankingowych opublikowanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

===========

Organizator nadesłał wykaz uzyskanych kwalifikacji do półfinałów Mistrzostw Świata. Proszę sprawdzić listę i przy zgłaszaniu się podawać stosowną podstawę. Lista może być niekompletna, więc w razie pominięcia proszę informować.

Wykaz uzyskanych kwalifikacji do półfinałów Mistrzostw Świata 2017 oraz ich data ważności

ID Zawodnik Podstawa Ważność Wykorzystanie
420120 Jankowicz, Robert 2010 1.2.1.b from WCCC30CT01 2017-10-06
420832 Krzyżanowski, Wojciech 2014 1.2.1.e from World Cup 19 (DiamJub) 2019-10-03
420957 Pierzak, Rafael 2012 1.2.1.c from WCCC36SF02 2018-02-10
421250 Sawiniec, Jarosław 2011 1.2.1.b from WCCC31CT02 2017-03-14
429125 Sławinski, Tomasz 2015 1.2.1.d from WCCC39PR05 EOT+3y 2017
420534 Szczepański, Zbigniew 2011 1.2.1.b from WCCC31CT03 2017-09-29
429028 Walczak, Piotr 2014 1.2.1.c from WCCC38SF01 2020-01-28
429028 Walczak, Piotr 2015 1.2.1.c from WCCC39SF08 2019-10-09
420813 Wojtyra, Sławomir 2015 1.2.1.d from WCCC39PR12 EOT+3y 2017
429028 Walczak, Piotr 2012 1.2.1.c from WCCC36SF07 2017-10-20

===

Comments are closed.