Prognoza rankingu ICCF została ponownie włączona!

01 lutego 2017:

Aktualizacja oprogramowania obliczającego rankingi ICCF, uwzględniająca nowe procedury, została zakończona w dniu dzisiejszym (2017-02-01); Lista rankingowa 2017/2 jest już obliczana zgodnie z nową procedurą oraz uruchomiono prognozę rankingu. 

Zaktualizowano również sposób w jaki sewer obsługuje ocenę partii po wycofaniu zawodnika z powodu śmierci lub poważnej choroby, zgodnie z procedurami uzgodnionymi [podczas Kongresu ICCF 2016] w Bremie; dalsze szczegóły będą przekazane sędziom oraz organizatorom przez przewodniczącego Komisji ds. Przepisów. 

Wszystkie szczegóły dotyczące propozycji uzgodnionych na Kongresie ICCF 2016 w Bremie (Niemcy) są w sprawozdaniu, które jest już dostępne na serwerze [strona Kongresy ICCF]. Po dalsze szczegóły proszę kontaktować się ze swoim delegatem do ICCF.

Austin Lockwood, ICCF Services Director

 

Comments are closed.