23 Drużynowe Mistrzostwa Polski – przeniesione na rok 2018

Zgłoszenia do 23 DMP (edycja 2017) były przyjmowane do dnia 2017-01-08.

Regulamin 23 Drużynowych Mistrzostw Polski w szachach korespondencyjnych stanowi, że minimalna ilość uczestników to 6 drużyn, w razie mniejszej ilości zgłoszeń zawody zostaną przesunięte na kolejny rok.

Niestety do chwili obecnej napłynęły 4 zgłoszenia (Gostmat 83, WZSzach Lublin, Nasz Rymanów, Tomasovia Tomaszow Lubelski).

Ze strony innych potencjalnych uczestników były zastrzeżenia co do zasady, że rozgrywki nie podlegają ocenie rankingowej. Zasada ta była przyjęta, aby zachęcić do uczestnictwa silniejszych zawodników, niestety nie sprawdziła się.

Wobec powyższego zgodnie z regulaminem rozgrywek Zarząd KSzK zdecydował przesunąć je na rok następny oraz dokonać drobnej korekty w obecnym regulaminie, aby rozgrywki podlegały ocenie rankingowej. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 2018-01-08. Dotychczasowe zgłoszenia pozostają w mocy, ale w związku ze zmianą terminu i włączenia rozgrywek do oceny rankingowej, drużyny mogą skorygować skład najpóźniej do dnia 2018-01-08. Wpłacone wpisowe pozostaje, chyba że zgłoszenie drużyny zostanie wycofane – wtedy wpisowe będzie zwrócone.

Comments are closed.