Mistrzostwa Świata 2017 – zgłoszenia

Decyzją Kongresu ICCF 2011 w Helsinkach Mistrzostwa Świata (eliminacje, półfinały, turnieje kandydackie) mają startować co roku w tych samych terminach.

Start eliminacji 41 Mistrzostw Świata został ustalony na 2017-03-20.

Zawodników uprawnionych do gry wymieniają Przepisy turniejowe ICCF:

 • w eliminacjach pkt 1.1.
 • w półfinałach pkt 1.2.
 • w turniejach kandydackich pkt 1.3.

Ranking, o którym mowa, odnosi się do którejkolwiek listy rankingowej opublikowanej w ciągu ostatnich 12 miesięcy (pkt 1.0.8).

Zazwyczaj każda z grup MŚ składa się z 13 uczestników. Przewodniczący komisji ds. turniejów o tytuły ma prawo zwiększyć liczbę zawodników do 15 lub 17. Zgłoszenia niektórych zawodników, zwłaszcza tych z najniższym rankingiem, mogą nie zostać zaakceptowane. Zgłoszenia do więcej niż jednej grupy zostaną uwzględnione tylko w przypadku występowania wolnych miejsc do uzupełnienia grup turniejowych.

Przypomina się, że zgodnie z Komunikatem KSzK dotyczącym warunków startu w turniejach ICCF zgłoszenia są przyjmowane przez dr. Wojciecha Krzyżanowskiego (na adres e-mail: kszgk.turnieje@gmail.com). Wpisowe wynosi 130 zł. Uwaga: przy pierwszym zgłoszeniu w danym roku obowiązuje dopłata 10 zł jako opłata członkowska.

Jeśli ktoś posiada stosowne kwalifikacje może dokonać zgłoszenia:

 • za pośrednictwem KSzK poprzez opłacenie wpisowego przez Paypal (130 zł + ewentualnie 10zł jeśli pierwsze zgłoszenie w 2017) – vide Komunikat KSzK;
 • ewentualnie bezpośrednio do organizatora za pośrednictwem systemu DE – tu opłacenie wpisowego również następuje przez Paypal (ok. 39EUR) – vide link na stronie ICCF.

Termin zgłoszeń jest do 2017-02-10.

Polska posiada do dyspozycji trzy zgłoszenia do MŚ z tytułu tzw. „dzikiej karty”, które zostaną wykorzystane – jedna do eliminacji (Przepisy turniejowe, pkt. 1.1.1.h) oraz dwie do półfinałów (Przepisy turniejowe, pkt. 1.2.1.h). Nie ma jednolitych kryteriów jej przydziału i jest to sprawa bardzo indywidualna. Decyzja co do zawodników zgłaszających się z tego tytułu zostanie podjęta w lutym (eliminacje) oraz kwietniu (półfinały).

Proszę nie czekać do ostatniego dnia ze zgłoszeniem, zwłaszcza w sytuacjach budzących wątpliwości wymagających dodatkowych wyjaśnień, gdyż można nie zdążyć z dokonaniem zgłoszenia. Terminy zgłoszeń do wyższych szczebli zostaną podane w terminie późniejszym – dotychczas do półfinałów można było zgłaszać się do 2017-04-25 a do turniejów kandydackich do 2017-06-25.

===========

Przepisy turniejowe ICCF (wyciąg)

1.1 Eliminacje mistrzostw świata w szachach korespondencyjnych

1.1.1 Pełną kwalifikację do udziału w grupie eliminacyjnej MŚ uzyskują:

 • (a) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących turniejów kandydackich, którzy uzyskali co najmniej 40% możliwych punktów, ale nie zdobyli wyższej kwalifikacji
 • (b) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących półfinałów, którzy uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów, ale nie zdobyli wyższej kwalifikacji
 • (c) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących turniejów eliminacyjnych, którzy zajęli 3 lub 4 miejsce lub uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów, ale nie zakwalifikowali się do półfinału
 • (d) zwycięzcy turniejów światowych ICCF – klasy M
 • (e) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących finałów pucharu świata ICCF, którzy uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów
 • (f) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących potwierdzonych mistrzostw strefowych kategorii 9 lub wyższej, którzy uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów
 • (g) uczestnicy potwierdzonych mistrzostw strefowych kategorii 8 lub niższej, którzy zajęli 3 lub 4 miejsce lub uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów
 • (h) zawodnicy zgłoszeni przez swoje narodowe organizacje posiadający w momencie wysuwania kandydatury ranking mniejszy niż 2400 (stały lub tymczasowy).
 • (i) posiadacze tytułu mistrz międzynarodowy (IM) o rankingu powyżej 2300 (*)
 • (j) posiadacze tytułu starszy mistrz międzynarodowy (SIM) o rankingu powyżej 2250 (*)
 • (k) posiadacze tytułu arcymistrz (GM)
 • (l) zawodnicy posiadający ranking 2500 lub więcej.

1.1.2 Pół kwalifikacji do udziału w grupie eliminacyjnej MŚ uzyskują.

 • (a) zawodnicy, którzy zdobyli drugie miejsce w turnieju klasy M.

===

1.2 Półfinały mistrzostw świata w szachach korespondencyjnych

1.2.1 Uprawnienia do udziału w półfinale uzyskują:

 • (a) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących finałów, ale nie zdobyli wyższej kwalifikacji
 • (b) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących turniejów kandydackich, którzy uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów, ale nie zdobyli wyższej kwalifikacji
 • (c) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących półfinałów, którzy zajęli 3 lub 4 miejsce lub uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów, ale nie zdobyli kwalifikacji do turnieju kandydackiego
 • (d) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w grupie eliminacyjnej
 • (e) uczestnicy turnieju finałowego pucharu świata ICCF, którzy zajęli 3 lub 4 miejsce lub uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów
 • (f) uczestnicy poprzednich lub bieżących potwierdzonych mistrzostw strefowych kategorii 9 lub wyższej, którzy zajęli 3 lub 4 miejsce lub uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów
 • (g) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w potwierdzonych mistrzostwach strefowych kategorii 8 lub niższej
 • (h) zawodnicy zgłoszeni przez swoje narodowe organizacje posiadający w momencie wysuwania kandydatury ranking 2400 lub wyższy
 • (i) posiadacze tytułu mistrz międzynarodowy (IM) w szachach korespondencyjnych o rankingu stałym powyżej 2500 (*)
 • (j) posiadacze tytułu starszy mistrz międzynarodowy (SIM) w szachach korespondencyjnych o rankingu stałym powyżej 2450 (*)
 • (k) posiadacze tytułu arcymistrz (GM) o rankingu ponad 2400 (*)
 • (l) zawodnicy posiadający ranking stały ponad 2550.

===

1.3 Turniej kandydacki

1.3.1 Uprawnienia do udziału w turnieju kandydackim uzyskują:

 • (a) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących finałów, którzy uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów,
 • (b) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących turniejów kandydackich, którzy zajęli 2 (w wyjątkowej sytuacji, gdy awans do finału uzyskuje tylko jeden zawodnik), 3 lub 4 miejsce lub uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów, ale nie zakwalifikowali się do finału,
 • (c) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w każdej grupie półfinałowej
 • (d) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w turnieju finałowym pucharu świata ICCF
 • (e) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w potwierdzonych mistrzostwach strefowych kategorii 9 lub wyższej
 • (f) wszyscy byli mistrzowie świata w szachach korespondencyjnych
 • (g) posiadacze tytułu arcymistrz (GM), którzy wypełnili co najmniej pięciokrotnie normę arcymistrzowską
 • (h) zawodnicy posiadający ranking ustalony 2600 (*) lub wyższy.

===

(*)  1.0.8 Rankingi ELO stosowane w tych przepisach odnoszą się do którejkolwiek z list rankingowych opublikowanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

===========

Organizator nadesłał wykaz uzyskanych kwalifikacji do eliminacji Mistrzostw Świata. Część z nich wygasa w 2017 (na czerwono), więc warto je wykorzystać. Proszę sprawdzić listę i przy zgłaszaniu się podawać stosowną podstawę. Lista może być niekompletna, więc w razie pominięcia proszę informować.

Wykaz uzyskanych kwalifikacji do eliminacji Mistrzostw Świata 2016 oraz ich data ważności

ID Zawodnik Podstawa F/H Termin
420186 Baranowski, Tadeusz 2013 1.1.1.b from WCCC37SF04 Full 2018-06-26
420881 Cimicki, Dariusz 2013 1.1.1.b from WCCC37SF11 Full 2018-10-09
421443 Fengier, Dariusz 2014 1.1.1.d from WS/M/496 Full EOT+3y
421133 Górecki, Andrzej 2012 1.1.1.b from WCCC36SF11 Full 2017-10-01
421175 Krzyżanowski, Antoni 2013 1.1.1.c from WCCC37PR01 Full 2017-09-02
420832 Krzyżanowski, Dr. Wojciech 2014 1.1.1.b from WCCC38SF04 Full 2019-07-03
420832 Krzyżanowski, Dr. Wojciech 2011 1.1.1.c from WCCC35PR10 Full EOT+3y
421260 Kubicki, Tadeusz 2013 1.1.1.c from WCCC37PR08 Full 2018-01-07
421467 Nguyen, Piotr 2014 1.1.1.d from WS/M/504 Full 2018-12-08
421228 Peschke, Ireneusz 2013 1.1.1.c from WCCC37PR10 Full 2018-12-04
420957 Pierzak, Rafael 2014 1.1.1.e from World Cup 17 Full EOT+3y
421250 Sawiniec, Dr. Jarosław 2012 1.1.1.b from WCCC36SF05 Full 2017-05-26
421373 Sazon, Adam 2014 1.1.1.d from WS/M/508 Full 2019-03-08
421373 Sazon, Adam 2015 1.1.1.d from WS/M/527 Full 2019-07-05
421337 Sądowski, Marek 2012 1.1.1.b from WCCC36SF03 Full 2018-05-06
421337 Sądowski, Marek 2014 1.1.1.b from WCCC38SF02 Full 2019-07-14
421145 Schön, Antoni 2013 1.1.1.g from EU/C68/final Full 2019-04-09
421596 Swatek, Wojciech 2015 1.1.1.d from WS/M/560 Full 2019-07-06
420880 Szafraniec, Tadeusz 2013 1.1.1.b from WCCC37SF02 Full 2018-06-02
420712 Szczepankiewicz, Dariusz 2014 1.1.1.a from WCCC34CT04 Full 2019-11-27
421501 Welik, Leszek 2013 1.1.1.d from WS/M/424 Full 2017-06-15
421243 Broniek, Mariusz Maciej 2013 1.1.2.a from WS/M/436 Half
421236 Chodorowski, Ryszard 2011 1.1.2.a from WS/M/313 Half
420777 Ciesielski, Stefan 2008 1.1.2.a from WS/M/161 Half
421390 Kołodziejski, Marcin 2009 1.1.2.a from WS/M/230 Half
421175 Krzyżanowski, Antoni 2012 1.1.2.a from WS/M/374 Half
421144 Kułakiewicz, Mariusz 2015 1.1.2.a from WS/M/539 Half
421567 Mirkowski, Piotr 2014 1.1.2.a from WS/M/483 Half
421228 Peschke, Ireneusz 2011 1.1.2.a from WS/M/343 Half
420249 Pietrzak, Janusz 2009 1.1.2.a from WS/M/231 Half
421466 Pilarska, Lucyna 2011 1.1.2.a from WS/M/329 Half
421373 Sazon, Adam 2015 1.1.2.a from WS/M/537 Half
429154 Tritt, Maciej 2008 1.1.2.a from WS/M/162 Half
420741 Trzeciak, Roman 2010 1.1.2.a from WT/M/1085 Half
421366 Wilczek, Tadeusz 2006 1.1.2.a from WS/M/050 Half
421202 Zlotkowski, Arkadiusz 2006 1.1.2.a from WS/M/066 Half

Uwagi: Full=pełna kwalifikacja, Half=pół kwalifikacji, EOT+3y=koniec turnieju+3 lata

Comments are closed.