Header images

Header presents collection of trees in blossom pictured on 29.04.2012 during my visit in the Botanical Garden in Powsin Warsaw (Poland).

Witold

MT-Bielecki Top Players

About Witold

Performing ICCF activities many of you knew Witold Bielecki (28.02.1947 – 05.04.2008) – personally or from the distance.

Just few words about him.

He was chairman of the Polish Correspondence Chess Federation and Polish delegate to ICCF, correspondence chess player and official since 1964, IM since 1996 and IA since 1978, member and chairman of several ICCF working groups and committees/ commissions (Tournaments, Tournament Rules, Playing Rules, Appeals).

He performed function as a national team captain many times. He directed hundreds of tournaments, including eight editions of World Championship final (from 15 to 23, except of 19).

He laid down main effort as TO and TD for three World Cups (3rd, 6th and 7th) with total amount of 6.222 (sic!) entries.

During ICCF Congress 1998 in Riga (Latvia) he was awarded with “Bertl von Massow” medal in Gold for 15 years meritorious work for ICCF.

He cooperated with “Fernschach” for many years.

Witek left his wife Teresa and his son Robert and all of us unexpectedly, in the prime of his life.

He was our great chess friend. He put his soul and his spare time into his work for correspondence chess. Always ready to assist you.

=============================================================================================

Działając w ICCF wielu z Was znało Witolda Bieleckiego (28.02.1947 – 05.04.2008) – osobiście lub korespondencyjnie.

Kilka słów o nim.

Był przewodniczącym Komisji Szachowej Gry Korespondencyjnej oraz delegatem Polski do ICCF przez wiele lat, grał korespondencyjnie oraz działał od 1964, mistrz międzynarodowy (IM) od 1996 oraz sędzia międzynarodowy (IA) od 1978, członek oraz przewodniczący wielu grup roboczych oraz komisji ICCF (Tournaments, Tournament Rules, Playing Rules, Appeals).

Dziesiątki razy pełnił funkcję kapitana drużyny narodowej. Sędziował setki turniejów, w tym 8 edycji finałów Mistrzostw Świata (od 15 do 23, oprócz 19).

Wniósł główny wkład jako organizator (TO) oraz sędzia (TD) do trzech Pucharów Świata (3, 6 i 7 edycja) z rekordową ilością 6.222 (sic!) zgłoszeń.

Podczas Kongresu ICCF 1998 w Rydze (Łotwa) został uhonorowany złotym medalem “Bertl von Massow” za 15 lat nienagannej pracy dla ICCF. Współpracował z “Fernschach” przez wiele lat.

Witek pozostawił żonę Teresę i syna Roberta oraz nas wszystkich nieoczekiwanie, w kwiecie wieku.

Był naszym wielkim szachowym przyjacielem. Oddał swoją duszę i cały wolny czas dla szachów korespondencyjnych. Zawsze gotowy nieść pomoc.