Sprawozdanie z Kongresu ICCF 2016 – Brema (Niemcy), cz.1 – Uroczyste otwarcie

 

W niedzielę 2016-08-14 odbyły się spotkania robocze: Biura Wykonawczego (Executive Board) oraz

Chór Rekum

Chór Rekum

Kierownictwa (Management Committee). W poniedziałek 2016-08-15 o godz.09:30 nastąpiło uroczyste otwarcie kongresu. Na samym początku zgromadzonych uczestników powitali Dr Uwe Staroske, prezydent Niemieckiej Federacji Szachów Korespondencyjnych (BdF) i jednocześnie delegat Niemiec do ICCF, oraz Herbert Bastian, prezydent Niemieckiej Federacji Szachowej. Urozmaiceniem był występ chóru męskiego śpiewającego piosenki żeglarskie.

Następnie prezydent ICCF Eric Ruch wygłosił przemówienie otwierające kongres wspominając historię federacji niemieckiej i jej zasługi dla szachów korespondencyjnych. Po wystąpieniu ogłosił 45 Kongres ICCF 2016 w Bremie za uroczyście otwarty. Po czym odegrano hymn ICCF.

Kolejnym punktem porządku obrad było wręczenie medali i dyplomów za osiągnięcia (wyróżnienia honorowe ICCF oraz medalem Bertl von Massov, medale za mistrzostwa świata indywidualne i drużynowe, tytuły międzynarodowe, itd).

Tytuł IM dla M.Wojnara

Tytuł IM dla M.Wojnara

Prezydent ICCF wręczył między innymi medale i dyplomy dla medalistów Memoriału Krystyny Radzikowskiej, w którym uczestniczyli czołowi zawodnicy świata, na czele z aktualnym mistrzem świata Leonardo Ljubiciciem oraz innymi medalistami mistrzostw świata i Europy (indywidualnie i drużynowo). Dla przypomnienia turniej wygrali wspólnie (taka sama punktacja pomocnicza) GM Matthias Gleichmann (GER) oraz GM Rafael Pierzak (POL).

Na Kongresie ICCF 2016 w Niemczech odebrałem osobiście medale i dyplomy dla polskich zawodników (w tym dla siebie), którzy zdobyli międzynarodowe tytuły.

  1. IM Mariusz Wojnar (potwierdzony 2015-12-11)
  2. IM Antoni Krzyżanowski (potwierdzony 2015-12-31)
  3. IA Wojciech Krzyżanowski (potwierdzony 2016-04-10)

SERDECZNE GRATULACJE dla kolegów Antoniego i Wojciecha!

Na tegorocznym kongresie jest reprezentowane w zasadzie wszystkie 56 federacji, gdyż praktycznie

Mistrzowie Świata w Bremie - Leonardo, Marjan, Pertti, Fritz

Mistrzowie Świata w Bremie – Leonardo, Marjan, Pertti, Fritz

wszystkie mogą uczestniczyć w głosowaniu, chociażby za pośrednictwem strony ICCF z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż większość propozycji do głosowania została umieszczona z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. W kongresie mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym również mistrzowie świata. W 2013 roku w Krakowie była ich rekordowa liczba 6, tym razem jest czterech – Fritz Baumbach (11.MŚ 1983-1989), Pertti Lehikoinen (20.MŚ 2004-2011), Marjan Šemrl (24.MŚ 2009-2012) oraz Leonardo Ljubičić (28.2013-?). Co ciekawe mistrzowie świata mogą nie tylko uczestniczyć z głosem doradczym, ale również reprezentować jakąkolwiek federację na kongresie z głosem stanowiącym, jeśli tylko otrzymają stosowne pełnomocnictwo (tzw. proxy).

Mariusz Wojnar, Delegat Polski do ICCF

========

03.delegat Polski do ICCF

Comments are closed.