Sprawozdanie z Kongresu ICCF 2015, cz2 – Najważniejsze decyzje

Sprawy personalne

W dniu 2015-08-17 odbyły się wybory do Biura Wykonawczego ICCF (Executive Board), w tym Prezydenta ICCF, na kolejny 4-letni okres 2016-2019 . Wyniki przedstawiają się następująco:

  • Prezydent ICCF – Eric Ruch (FRA);
  • General Secretary (Sekretarz Generalny) – Michael Millstone (USA);
  • Finance Director (Dyrektor Finansów) – George Pyrich (SCO);
  • World Tournament Director (Dyrektor Turniejów Światowych) – Frank Geider (FRA);
  • Marketing Director (Dyrektor Marketingu): Andrew Dearnley (ENG)
  • Services Director (Dyrektor Obsługi) – Austin Lockwood (WLS).

Audytorem został wybrany Josef Mrkvička (CZE).

Nominacje oraz wybory dyrektorów poszczególnych stref odbędą się po kongresie.

Carlos Cranbourne (ARG) zrezygnował z pełnienia funkcji dyrektora strefy 2 (Ameryka Łacińska).

Dennis Doren (USA), który jest już przewodniczącym Komisji Sędziowskiej (ACO), został nominowany przez Biuro Wykonawcze (Executive Board) na wakujące stanowisko przewodniczącego Komisji ds. Przepisów (Rules Commissioner). Nominacja została zatwierdzona przez delegatów większością głosów.

Sprawy finansowe

  1. Zmieniono stawki wpisowego do niektórych turniejów ICCF zgodnie z propozycją Dyrektora Finansowego a tym samym propozycja ICCF 2015-023 Revise Tournament Fees została odrzucona. Komunikat z nowymi stawkami wpisowego ukaże się na naszej stronie w stosownym czasie. Nowe stawki będą obowiązywały dla turniejów rozpoczynających się w 2016 roku.
  2. Propozycja ICCF 2015-002 Reimbursement for ICCF Officials została wycofana. Powołano grupę roboczą w celu dokładniejszego zbadania sprawy oraz przedstawienia propozycji alternatywnych na kolejny kongres w 2016 roku, w tym ewentualną zmianę w formacie kongresu.

Sprawy techniczne

Austin Lockwood, Dyrektor Obsługi (Services Director), przedstawił swój raport. Nastąpiły kolejne pozytywne zmiany, między innymi na specjalnej stronie umieszczono propozycje kongresowe, które są dostępne dla wszystkich. W przyszłym roku przewiduje się dla delegatów możliwość głosowania na poszczególne projekty za pośrednictwem strony internetowej (ICCF 2015-012 Delegates Not Able to Attend Congress). Ponadto planuje się zintegrowanie nowego Podręcznika sędziego z serwerem ICCF. 

Dokonano kolejnych pomocnych zmian w obsłudze serwera ICCF zwiększając skalę automatyzacji. Wielu z tych zmian się nie zauważa, bo wydają się już oczywiste lub nie zawsze każdy zawodnik ma z nimi do czynienia. Jedną z ważniejszych jest to, że począwszy od 1 stycznia 2015 serwer automatycznie reaguje na opadnięcie chorągiewki na zegarze (włącznie z zasadą opisaną w punkcie 3b Przepisów gry). Ponadto niektóre martwe pozycje powodują automatyczny remis jak też większość określonych reklamacji (na przykład 3-krotne powtórzenie pozycji, końcówki 6-bierkowe, itp.) jest rozstrzygana automatycznie bez potrzeby angażowania sędziego.

W turniejach drużynowych zrezygnowano z wymogu składania reklamacji przez kapitanów drużyn; wszystkie reklamacje są obecnie składane przez zawodników. Jest to spowodowane głównie automatyzacją procesu.

Z ciekawszych propozycji to zostanie wdrożony system kojarzeń Silli (odmiana systemu szwajcarskiego dla szachów korespondencyjnych), zaproponowany przez włoską federację. Inne federacje również będą mogły wykorzystywać ten system w swoich rozgrywkach.

Andrew Dearnley, Dyrektor Marketingu, dosyć obszernie przedstawił podjęte działania, między innymi podjęto współpracę z firmą Convecta (nie tylko w zakresie wykorzystania bazy końcówek), Chessdom.com oraz Your Move, odświeżono kontakty z New In Chess (NIC). Planowane jest wznowienie kontaktów z ChessBase. Opcja umieszczania zdjęcia zawodnika w profilu została poprawiona i teraz sam zawodnik może to uczynić.

Kolejne kongresy ICCF

Kongres 2016 – Brema (Niemcy) – delegat dr Uwe Staroske przedstawił propozycję organizacji kongresu, która została zaakceptowana. Rozpoczął on przygotowania do kongresu, który odbędzie się w dniach od 2016-08-14 do 2016-08-20 w hotelu Maritim Bremen. Znajduje się on w odległości 5 minut od stacji kolejowej oraz 20 minut od lotniska. Federacja Niemiecka BdF została założona 25 sierpnia 1946 i będzie obchodziła w przyszłym roku swoje 70-lecie.

Sprawa kongresu w 2017 jest nadal otwarta. Nieoficjalnie jednak delegat USA wyraził zainteresowanie organizacją kongresu w 2017 roku w Charlton.

========

wizytowka

Comments are closed.