Sprawozdanie z Kongresu ICCF 2016 – Brema (Niemcy), cz.3 – Najważniejsze decyzje cd.

Jeszcze raz przepraszam za zwłokę w dokończeniu relacji z kongresu (poprzedni wpis Sprawozdanie z Kongresu ICCF 2016 – Brema (Niemcy), cz.2 – Najważniejsze decyzje z dnia 2016-08-16 dokończyłem dopiero dzisiaj). Niestety podczas kongresu obowiązki absorbowały mnie bardziej niż oczekiwałem, a po kongresie nieoczekiwanie sprawy osobiste wyszły na pierwszy plan.

Przepisy turniejowe, przepisy gry i inne cd.

  1. Kongres zaakceptował  kompleksową propozycję dotyczącą tempa gry (ICCF 2016-028 New Time Control System – Server-Based Games: Triple-Block System). Będzie ona sukcesywnie wdrażana po jej przetestowaniu w turniejach niższej rangi oraz ewentualnych korektach.
  2. Zaakceptowana została propozycja ICCF 2016-008 Applying Consistent Rules to Friendly Matches, co będzie skutkowało między innymi tym, że w meczach międzypaństwowych nie będzie mógł występować zawodnik pochodzenia polskiego, ale członek innej federacji, czy też niedopuszczalna będzie gra na kilku szachownicach. Za to partie sędziowane w tych turniejach będą zaliczane do stażu dla kandydatów na sędziego międzynarodowego.

Sprawy personalne

Co do spraw personalnych to nastąpiło kilka drobnych zmian.

Dennis Doren (USA), który w ubiegłym roku został nominowany przez Biuro Wykonawcze (Executive Board) na wakujące stanowisko przewodniczącego Komisji ds. Przepisów (Rules Commissioner), zrezygnował obecnie z funkcji przewodniczącego Komisji Sędziowskiej (ACO). Przez rok pozostawał na obu, gdyż chciał dokończyć projekt dotyczący nowego „Podręcznika organizatora”. Nowym przewodniczącym Komisji Sędziowskiej (ACO-Arbiter’s Committee), która została przemianowana na TD Committee (TDC – co w tłumaczeniu na język polski znaczy prawie to samo), został IA Thomas Biedermann. Nominacja została zatwierdzona przez delegatów większością głosów.

W związku z problemami osobistymi z funkcji NTTC (Non-Title Tournament Commissioner) musiał zrezygnować Markus Hömske (FRA), po którym chwilowo pełnił obowiązki Guido Bresadola (ITA), ale też musiał ustąpić. Wobec powyższego nastąpiły przesunięcia:

  • dotychczasowy kierownik biura Turniejów promocyjnych (Promotional Tournaments-Server), Russell Sherwood, objął stanowisko przewodniczącego NTTC,
  • dotychczasowy kierownik biura Meczy Towarzyskich (Free Matches-Server), Olli Ylönen (FIN), objął stanowisko kierownika biura Turniejów promocyjnych,
  • a wakujące stanowisko kierownika biura Meczy Towarzyskich objął dr Wojciech Krzyżanowski (POL).

Ponadto uczestniczący po raz pierwszy w kongresie delegat Panamy, Hermann Rösch, który z zawodu jest informatykiem, będzie pomagał Austinowi Lockwoodowi (Services Director – Dyrektor ds Obsługi), natomiast mnie jako przewodniczącemu Komisji Klasyfikacyjnej (QC-Qualifications Commissioner) będzie pomagał dr Uwe Staroske (GER) w randze zastępcy.

Sprawy finansowe i organizacyjne

  1. Stawki wpisowego do większości turniejów ICCF pozostają bez zmian. Aczkolwiek w związku z zatwierdzeniem przez kongres propozycji ICCF 2016-011 GDP Based Fee Structure for Developing Nations – mogą one ulec zmianie. Jeśli obejmą nas te nowe regulacje to Komunikat z nowymi stawkami wpisowego ukaże się na naszej stronie w stosownym czasie. Nowe stawki będą obowiązywały dla turniejów rozpoczynających się w 2017 roku.
  2. Pozostałe propozycje dotyczące spraw finansowych i organizacyjnych (2016-029 – Rationalizing Zonal Subsidies, 2016-031a – Reimbursement Allowance for Officials on Job-Related ICCF Duty, 2016-031b – Reimbursement Allowance for Officials on Job-Related ICCF Duty, 2016-032 – Official Travel Per Diem Expense Calculation, 2016-040 – Congress Duration and Schedule, 2016-030 New Member Federation Application) zostały zaakceptowane przez delegatów.

Sprawy techniczne

Austin Lockwood, Dyrektor Obsługi (Services Director), przedstawił swój raport. Nastąpiły kolejne pozytywne zmiany, między innymi na specjalnej stronie umieszczono propozycje kongresowe, które są dostępne dla wszystkich zalogowanych zawodników. Ponadto w tym roku po raz pierwszy umożliwiono delegatom głosowanie na poszczególne projekty za pośrednictwem strony internetowej. 

Dokonano kolejnych pomocnych zmian w obsłudze serwera ICCF zwiększając skalę automatyzacji. Wielu z tych zmian się nie zauważa, bo wydają się już oczywiste lub nie zawsze każdy zawodnik ma z nimi do czynienia. Jedną z ważniejszych jest to, że począwszy od 1 stycznia 2015 serwer automatycznie reaguje na opadnięcie chorągiewki na zegarze (włącznie z zasadą opisaną w punkcie 3b Przepisów gry). Ponadto niektóre martwe pozycje powodują automatyczny remis jak też większość określonych reklamacji (na przykład 3-krotne powtórzenie pozycji, końcówki 6-bierkowe, itp.) jest rozstrzygana automatycznie bez potrzeby angażowania sędziego.

W turniejach drużynowych zrezygnowano z wymogu składania reklamacji przez kapitanów drużyn; wszystkie reklamacje są obecnie składane przez zawodników. Jest to spowodowane głównie automatyzacją procesu.

Andrew Dearnley, Dyrektor Marketingu, dosyć obszernie przedstawił podjęte działania oraz oceną współpracy z poszczególnymi firmami (Convecta, Chessdom.com,Your Move, New In Chess. Wznowiono kontakty z ChessBase, którego przedstaiciel miał prezentację dotyczącą oferty oraz funkcjonowania najnowszej wersji programu ChessBase.

Kolejne kongresy ICCF

Kongres 2017

Przedstawiono dwie propozycje organizacji kongresu w 2017 roku.

  1. Najpierw przedstawiciel Indii, dr Ambar Chatterjee, zaprezentował propozycję organizacji kongresu ICCF w październiku 2017 roku w Bangalore. To 9 milionowe miasto jest położone na płaskowyżu Dekan, co zapewnia mu łagodny klimat, a leży w strefie tropikalnego klimatu sawann. Dyrektor Strefy 4, Sailesh Chandra Akkaraju (IND), mieszka właśnie w tym mieście. Należy nadmienić, że Indie już zorganizowały Kongres ICCF 2004 w Mumbaju.
  2. Następnie delegat Bułgarii, Petjo Marinov, przedstawił drugą ofertę zorganizowania kongresu ICCF na początku września 2017 roku w turystycznej miejscowości Albena. Należy nadmienić, że Bułgaria już zorganizowała Kongres ICCF 2008 w Pleven.

Obie propozycje były bardzo ciekawe, ale delegaci wybrali Kongres ICCF 2017 w Albenie (Bułgaria). 

Sprawa kongresu w 2018 oraz latach następnych jest nadal otwarta. 

========

Mariusz Wojnar, Delegat Polski do ICCF

03.delegat Polski do ICCF

Comments are closed.