Sprawozdanie z Kongresu ICCF 2013, cz5 – Użytkowanie serwera (Helpdesk)

===

Użytkowanie serwera ICCF – Pomoc > Biuro pomocy (Helpdesk)

Na Kongresie ICCF 2013 w Krakowie nastąpiło wiele zmian personalnych, między innymi Dr Jason Bokar (USA) został wyznaczony na Menagera Help Desk (Biuro Pomocy). Ale wróćmy do genezy pomocy serwera ICCF.

Zakłada się, że nowy użytkownik (i nie tylko) serwera ICCF powinien znaleźć odpowiedź na podstawowe pytania dotyczące użytkowania serwera zanim rozegra swoją pierwszą partię lub w późniejszym okresie znaleźć odpowiednią wskazówkę.

Swojego czasu na serwerze ICCF w zakładce Help (po lewej stronie na samym dole) można było znaleźć odpowiedź na podstawowe pytania. Niestety na serwerze ICCF w krótkim czasie zaszły radykalne zmiany (w dalszym ciągu następują). W związku z tak dużą dynamiką zmian przedstawione informacje w części mającej stanowić pomoc dla nowego użytkownika w większości przestały być aktualne, dlatego zdecydowano się je wycofać, aby nie wprowadzałyby w błąd zamiast pomagać. Stąd też trud, który podjęliśmy swojego czasu wspólnie z kol.Wiesławem Sawickim nie został w pełni spożytkowany. Archiwalna struktura „Helpdesk” była taka jak przedstawiona poniżej, niektóre z odsyłaczy jeszcze funkcjonują.

W międzyczasie (wstępne zakulisowe rozmowy jeszcze na Kongresie ICCF w Turcji, a ostetecznie na Kongresie ICCF w Helsinkach) udało mi się przekonać Biuro Wykonawcze ICCF do nowej koncepcji, czyli przetłumaczenia niezbędnych komunikatów na różne języki, w tym język polski. Zleciło ono realizację tego zadania Martinowi Benedikowi, który jest odpowiedzialny za rozwój serwera. Zawodnik logując się na swoje konto miałby możliwość wyboru języka. W zakresie języka polskiego tłumaczenie wziąłem na siebie. Prace dotyczące wersji polskiej serwera ICCF są obecnie na ukończeniu (testy na stronie roboczej ICCF) i od grudnia 2013 roku główny serwer ICCF (większość komunikatów potrzebnych zawodnikowi) będzie już w języku polskim.

Jednak globalizacja (poprzez wprowadzenie narodowego języka) niektórych obszarów serwera nie do końca rozwiązuje sprawę pomocy. Dlatego Kongres ICCF 2012 w RPA przeznaczył pewną ilość środków finansowych na profesjonalny system pomocy. Dokonano analizy kilku systemów, które mogłyby odpowiadać potrzebom ICCF. Jednakże uznano, że koszty byłyby niewspółmiernie wysokie, dlatego wdrożono alternatywne rozwiązanie.

Nowa wersja Biura pomocy (ICCF Helpdesk)

Sporo zagadnień z zakresu poprzedniej wersji Helpdesk zostało już uwzględnione i  do pewnego stopnia zautomatyzowane oraz zintegrowane z funkcjonowaniem serwera. Zobacz stronę Biuro pomocy (ICCF Helpdesk), które wkrótce też będzie w języku polskim.

Kiedy zawodnik korzysta z odnośnika Biuro pomocy (helpdesk) widzi on cztery obszary, w których może być potrzebna pomoc.

 • 1-2. Jest odnośnik do kontaktu z delegatem krajowym, jak też odnośniki do turniejów, w których zawodnik uczestniczy (klikając na taki odnośnik można wysłać wiadomość do sędziego turnieju). Zatem oznacza to, iż wiadomość może zostać skierowana bezpośrednio do właściwej osoby, zamiast być przekierowywana przez Biuro pomocy.
 • 3. Jest również część techniczna dotycząca automatycznej diagnostyki używanych przez nas narzędzi a niezbędnych do korzystania z serwera, takich jak przeglądarka internetowa (Browser), oprogramowanie JavaScript czy ciasteczka (Cookies). Takie rozwiązanie jest z pewnością na rękę mniej zaawansowanym technicznie osobom. W przeszłości właśnie 30% problemów dotyczyło technicznych spraw!
 • 4. No i na samym końcu jest odnośnik do strony zawierającej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ) – ta strona też od grudnia 2013 będzie w języku polskim – z którymi należy wcześniej bezwzględnie się zapoznać zanim zostanie nawiązany bezpośredni kontakt z Biurem pomocy ICCF.

Docelowym rozwiązaniem jest jednak uwzględnienie wskazówek (tutorial, online help), które funkcjonowały w archiwalnej pomocy. Do tego jednak potrzebny jest zespół ochotników.

===

Archiwalny Helpdesk ICCF

Proszę pamiętać, że przedstawione poniżej informacje są już w dużej mierze zdezaktualizowane. ICCF poszukuje chętnych do pracy nad aktualizacją lub nowym narzędziem, które stanowiłoby pomoc dla zawodników.

Po kliknięciu na „Online help” wchodziło się na stronę pomocy, gdzie do wyboru było kilka opcji:

 • New users should read the tutorial first.
 • There is an online help describing the server in detail.
 • You can read the server rules, or the interim rules for events started before 1/1/2005.
 • If you still have questions, or technical problems, please read the FAQ.
 • If you do not find the answer in the FAQ, you can email helpdesk.
 • If you found a bug, you can fill in a bug report.
 • If you have suggestions or feedback, you can email feedback.
 • Credits
 • Patrons

Nowy użytkownik w pierwszej kolejności powinien był przeczytać „tutorial”, czyli coś w rodzaju samouczka jak użytkować serwer. Dostępne są wersje w języku angielskim, holenderskim, czeskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim. Mogą one różnić się w szczegółach.

Uzupełnieniem tego opisu był „online help„, gdzie można było znaleźć ewentualną pomoc na nurtujące nas pytania dotyczące ogólnych spraw, jak i bardziej szczegółowych związanych z grą na serwerze. Koniecznie należało wcześniej zapoznać się z obowiązującymi „Przepisami gry za pośrednictwem serwera” oraz „Wytycznymi ICCF do przepisów gry”. Ponadto, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące użytkowania serwera ICCF można było znaleźć na stronie FAQ.

W ostateczności, gdy nie znalazło się odpowiedzi można było wysłać zapytanie do osoby zajmującej się pomocą (helpdesk).

===

Comments are closed.