Sprawozdanie z Kongresu ICCF 2013, cz2 – Uroczyste otwarcie

Uroczyste otwarcie kongresu nastąpiło w poniedziałek, 2013-07-22, o godz.09:30.

Na samym początku dokonałem krótkiego wprowadzenia witając zgromadzonych na gościnnej ziemi krakowskiej oraz przedstawiłem przybyłych gości.

Tomasz Delega, prezes Polskiego Związku Szachowego, powitał delegatów oraz życzył udanego kongresu. Tomasz Stefaniak, przewodniczący Komisji Szachów Korespondencyjnych PZSzach powitał przybyłych do Krakowa życząc udanego pobytu. Głos zabrał również Jacek Krupa, członek Zarządu Województwa Małopolskiego, który jest odpowiedzialny między innymi za sprawy kultury, turystyki, edukacji i sportu.

Następnie prezydent ICCF Eric Ruch wygłosił przemówienie otwierające kongres. Podziękował za wsparcie przy organizacji obecnego kongresu oraz przypomniał poprzednie kongresy zorganizowane przez Polskę Warszawa-1973, Poznań-1983 oraz Gdańsk-1993, podkreślając wznowienie tradycji świętowania okrągłych rocznic naszej federacji poprzez organizację kongresów ICCF.

Wspomniał szachistów korespondencyjnych, którzy odeszli w ostatnim czasie, w tym Witolda Bieleckiego którego wielu delegatów znało osobiście. Minutą ciszy została uczczona ich pamięć.

Następnie przedstawił czekające nas wyzwania zachęcając, aby nie obawiać się zmian, które mogą być wręcz rewolucyjne w świetle przedstawionych propozycji do rozpatrzenia przez kongres.

Po wystąpieniu ogłosił 42 Kongres ICCF 2013 w Krakowie za uroczyście otwarty. Po czym odegrano hymn ICCF. Warto dodać, że kompozytor i twórca hymnu, GM Dmitry Lybin (BLR), był obecny wśród uczestników.

Kolejnym punktem porządku obrad było wręczenie medali i dyplomów za osiągnięcia (tytuły międzynarodowe, medale za mistrzostwa świata indywidualne i drużynowe, itd).

Na Kongresie ICCF 2013 w Krakowie zostały wręczone medale i certyfikaty nadania tytułów międzynarodowych niżej wymienionym zawodnikom:

  1. GM Pierzak, Rafael (odebrał osobiście)
  2. SIM Walczak, Piotr (odebrał osobiście)
  3. SIM Stanach, Fabian (odebrał osobiście)
  4. SIM Sawiniec, Jarosław
  5. IM Stanach, Fabian (odebrał osobiście)
  6. IM Szymański, Robert

===

Comments are closed.