Mistrzostwa Świata 2012 – zgłoszenia do półfinałów już tylko przez 3 tygodnie

Decyzją Kongresu ICCF 2011 w Helsinkach Mistrzostwa Świata edycji 2012 (eliminacje, półfinały, turnieje kandydackie) wystartują w tych samych terminach co w ubiegłym roku. Założeniem jest, aby terminy te pozostały już na stałe.

Start półfinałów 36MŚ został ustalony na 10.06.2012.

Zawodników uprawnionych do gry wymieniają Przepisy turniejowe ICCF:

 • -w półfinałach pkt 1.2.;
 • -w turniejach kandydackich pkt 1.3.;

Ranking, o którym mowa, odnosi się do którejkolwiek listy rankingowej opublikowanej w ciągu ostatnich 12 miesięcy (pkt 1.0.8).

Zazwyczaj każda z grup MŚ składa się z 13 uczestników. Komisarz ds. turniejów o tytuły ma prawo zwiększyć liczbę zawodników do 15 lub 17. Zgłoszenia niektórych zawodników, zwłaszcza tych z najniżym rankingiem, mogą nie zostać zaakceptowane. Zgłoszenia do więcej niż jednej grupy zostaną uwzględnione tylko w przypadku występowania wolnych miejsc do uzupełnienia grup turniejowych.

Zgodnie z Komunikatem KSzGK dotyczącym warunków startu w turniejach ICCF w 2012 roku zgłoszenia były przyjmowane przez delegata do 30.01.2012.

Zgłoszenia do półfinałów oraz turniejów kandydackich MŚ zostały wstępnie zamknięte, a ich weryfikacja nastąpi w terminie późniejszym (zobacz linki niżej).

Terminy zgłoszeń w szczególnych przypadkach (np. dla tych zawodników, którzy uprawnienia do startu nabyli lub nabędą w 2012 roku – w tym mieszczą się uprawnienia z tytułu posiadanego rankingu) mogą być przedłużone :

 • do półfinałów – do 25.04.2012 i
 • do turniejów kandydackich – do 25.06.2012.

Polska posiada do dyspozycji trzy zgłoszenia do półfinałów MŚ z tytułu tzw. „dzikiej karty” (Przepisy turniejowe, pkt. 1.2.1.h). Dotychczas limit nie był w pełni wykorzystywany. Zanosi się, że po raz pierwszy od dłuższego czasu jednak to nastąpi. Nie ma jednolitych kryteriów jej przydziału i jest to sprawa bardzo indywidualna. Decyzja co do zawodników zgłaszających się z tego tytułu zostanie podjęta w kwietniu 2012.

Zgłoszenia zostały odnotowane w Chessarbitrze:

===========

Przepisy turniejowe ICCF (wyciąg)

1.2 Półfinały mistrzostw świata w szachowej grze korespondencyjnej

1.2.1 Uprawnienia do udziału w półfinale uzyskują:

 • (a) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżącego finału, ale nie zdobyli wyższej kwalifikacji
 • (b) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżącego turnieju kandydackiego, którzy uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów, ale nie zdobyli wyższej kwalifikacji
 • (c) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżącego półfinału, którzy uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów, ale nie zdobyli kwalifikacji do turnieju kandydackiego
 • (d) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w grupie eliminacyjnej
 • (e) uczestnicy turnieju finałowego pucharu świata ICCF, którzy uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów
 • (f) uczestnicy poprzednich lub bieżących potwierdzonych mistrzostw strefowych kategorii 9 lub wyższej, którzy uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów
 • (g) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w potwierdzonych mistrzostw strefowych kategorii 8 lub niższej
 • (h) zawodnicy zgłoszeni przez swoje narodowe organizacje posiadający w momencie wysuwania kandydatury ranking 2400 lub wyższy
 • (i) posiadacze tytułu mistrz międzynarodowy (IM) w szachowej grze korespondencyjnej o rankingu stałym powyżej 2500 (*)
 • (j) posiadacze tytułu starszy mistrz międzynarodowy (SIM) w szachowej grze korespondencyjnej o rankingu stałym powyżej 2450 (*)
 • (k) posiadacze tytułu arcymistrz (GM) o rankingu ponad 2400 (*)
 • (l) zawodnicy posiadający ranking stały ponad 2550.

(*)  1.0.8 Rankingi ELO stosowane w tych przepisach odnoszą się do którejkolwiek z list rankingowych opublikowanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Comments are closed.