Komisja Szachowej Gry Korespondencyjnej PZSzach

 

Warszawa, 09.10.2012

 

Regulamin

Indywidualnych Mistrzostw Polski w szachach korespondencyjnych (edycja 2013)

 

1.Celem zawodów jest wyłonienie mistrza Polski w szachach korespondencyjnych oraz ustalenie zawodników awansujących do półfinałów i finału MP.

 

 

2.Organizatorem jest Komisja Szachowej Gry Korespondencyjnej PZSzach (KSzGK).

 

 

3.Termin zawodów

MP zostaną rozegrane w terminie od 15.02.2013 r.

Start rozgrywek wg odrębnego komunikatu sędziowskiego (komunikatu startowego).

 

 

4.Uczestnictwo

Warunki uczestnictwa w finale, półfinale oraz ćwierćfinale MP przedstawiono poniżej.

Przy przyjęciu do turniejów wymagana jest licencja zawodnicza. W razie potrzeby sposób wyrobienia znajduje się na stronie KSzGK (http://kszgk.com/) w zakładce "Licencje zawodnicze". Pojęcie "aktualny ranking" oznacza tu ranking zawodnika (ICCF lub FIDE jeśli nie posiada rankingu ICCF) w chwili rozpoczęcia zawodów.

 

4.1.Uprawnienia do udziału w Finale 56 Mistrzostw Polski

 

4.1.1. Niżej wymienieni finaliści MP:

Lp.

Turniej

Nazwisko i imię

Uwagi

1

51 Finał MP

Sławiński, Tomasz

mistrzowie Polski

z 4 poprzednich finałów

(51-54)

2

52 Finał MP

Szczepański, Zbigniew

3

53 Finał MP

Dźwikowski, Adam

4

54 Finał MP

Staniszewski, Jerzy

5

53 Finał MP

Nowakowski, Mirosław

(lub Łucki, Stanisław)

wicemistrzowie Polski

z przedostatnich finałów

(53 i 54)

6

54 Finał MP

Szczepankiewicz, Dariusz

7

54 Finał MP

Mielczarek, Daniel

 

4.1.2. Zawodnicy, którzy uzyskali awans z półfinałów 56 MP (którzy zajęli miejsca 1-5 i posiadają aktualny ranking co najmniej 2200; w przeciwnym razie uprawnienie zostaje przeniesione na rok następny do chwili uzyskania odpowiedniego rankingu, jednak ważność uprawnienia wygasa po 3 latach od zakończenia turnieju):

 

Lp.

Turniej

Nazwisko i imię

1

MP56sf

Łucki, Stanisław

2

MP56sf

Wernikiewicz, Zbigniew

3

MP56sf

Stich, Tadeusz

4

MP56sf

Kowalczyk, Ryszard (2197)

5

MP56sf

Turczyński, Marian lub Zawadka, Zbigniew

6

MP55sf

Tymcio, Leszek

Uprawnienie do udziału w finale MP kolegi Ryszarda Kowalczyka (2197) zostanie przeniesione na kolejną edycję, chyba że na liście rankingowej 2013/1 uzyska wymagany minimalny ranking (2200).

4.1.3. Stawkę uzupełnią zawodnicy z rankingiem co najmniej 2400 kolejno wg: rankingu i tytułu oraz kolejności zgłoszeń.

 

Finał powinien zostać rozegrany z udziałem około 17 zawodników. W sytuacjach wyjątkowych KSzGK ma prawo zwiększyć liczbę uczestników finału MP.

 

4.2.Uprawnienia do udziału w półfinale 58 Mistrzostw Polski

 

4.2.1. Zawodnicy awansujący z ćwierćfinałów 58 MP (którzy zajęli miejsca 1-3 i posiadają aktualny ranking co najmniej 2000; w przeciwnym razie uprawnienie zostaje przeniesione na rok następny do chwili uzyskania odpowiedniego rankingu, jednak ważność uprawnienia wygasa po 3 latach od zakończenia turnieju):

 

 

Lp.

Turniej

Nazwisko i imię

1

MP58qf

Zięba, Zdzisław

2

MP58qf

Frączek, Dariusz

3

MP58qf

Jacewicz, Grzegorz

4

MP58qf

Sodomski, Andrzej

5

MP58qf

Oleksak, Andrzej

6

MP57qf

Fengier, Dariusz

Uprawnienie do udziału w półfinałach MP kolegi Przemysława Łukasiewicza uzyskane w 57MPq wygasło w związku z jego 2-letnią dyskwalifikacją (do 2014 roku) po milczącym wycofaniu się z turnieju ICCF.

 

4.2.2. Uczestnicy półfinałów 56 MP, którzy zdobyli co najmniej 60% punktów, a nie awansowali do finału (warunek: aktualny ranking co najmniej 2000);

4.2.3. Uczestnicy 53 i 54 finału MP (warunek: aktualny ranking co najmniej 2000);

4.2.4. Zawodnicy posiadający aktualny ranking co najmniej 2200.

 

Półfinały powinny zostać rozegrane z udziałem ok. 11-15 zawodników w każdej grupie.

 

4.3.Uprawnienia do udziału w ćwierćfinale 60 Mistrzostw Polski

 

Prawo gry w ćwierćfinałach mają wszyscy zawodnicy niezależnie od posiadanego rankingu.

Ćwierćfinały powinny zostać rozegrane z udziałem ok. 7-8 zawodników w każdej grupie.

 

W zależności od ilości zgłoszeń do półfinałów lub ćwierćfinałów MP może być utworzone po kilka grup danego szczebla. W takim przypadku organizator może przyjąć więcej niż jedno zgłoszenie od tego samego zawodnika.

 

 

5.System rozgrywek

Rozgrywki przeprowadzone zostaną systemem rundowym, jednokołowym (lub dwukołowym), na serwerze ICCF. W szczególnej sytuacji rozgrywki mogą zostać przeprowadzone innym systemem - odpowiednikiem systemu szwajcarskiego w szachach korespondencyjnych (np. scheveningen lub tzw.wrocławskim lub Scilli).

Losowanie numerów startowych dokonane zostanie przez sędziego.

Zawody podlegają ocenie rankingowej ICCF.

 

 

6.Tempo i przepisy gry

Tempo gry - 40 dni na 10 posunięć z dublowaniem czasu po 20 dniu namysłu.

Na wszystkich szczeblach rozgrywek obowiązują aktualne przepisy gry ICCF.

 

 

7.Punktacja i ocena wyników

O kolejności zajętych miejsc przez zawodników decydują następująco:

- suma zdobytych punktów,

- ilość zwycięstw (tzw. punktacja pomocnicza Baumbacha)

- punktacja Sonnenborna-Bergera,

- wyniki bezpośrednich spotkań.

W szczególnej sytuacji w przypadku rozgrywek przeprowadzanych systemem innym niż kołowy punktacja pomocnicza zostanie odpowiednio dostosowana, co zostanie podane w komunikacie startowym.


 

 

8.Nagrody

Zwycięzca finału MP otrzymuje tytuł mistrza Polski.

Najlepsi zawodnicy finału MP otrzymują za miejsca:

·       pierwsze - medal złoty, dyplom oraz puchar;

·       drugie - medal srebrny oraz dyplom;

·       trzecie - medal brązowy oraz dyplom.

Medaliści finału MP uzyskują prawo gry w kolejnej edycji finału bez eliminacji.

 

Ponadto przewiduje się pulę nagród odpowiednio

·       finał ok.1500zł; wstępny podział nagród: za 1m-50%, 2m-30%, 3m-20%,.

·       półfinały (łączna dla grup) ok.1000zł;

·       ćwierćfinały (łączna dla grup) ok. 500zł

 

Szczegóły podziału puli nagród oraz warunki awansu z ćwierćfinałów i półfinałów zostaną podane w komunikacie startowym.

 

 

9.Zgłoszenia

Zgłoszenia do turniejów należy przesyłać na adres: kszgk.turnieje@gmail.com podając swoje dane adresowe, nr licencji (oraz kto i kiedy ją wydał), nazwę turnieju, wysokość wpłaconego wpisowego, datę realizacji wpłaty oraz dołączyć kopię dowodu wpłaty (w postaci pliku jpg lub pdf).

Chętni do gry w FINALE i PÓŁFINAŁACH - jeżeli nie znajdują się na liście uprawnionych przed wpłatą wpisowego powinni uzyskać potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia do gry w turnieju.

Termin zgłoszeń w okresie od 15.12.2012 do 15.01.2013.

 

 

10.Finansowanie

Koszty uczestnictwa w rozgrywkach ponoszą zawodnicy.

Wpisowe do MP wynosi: 100 zł FINAŁ; 70 zł PÓŁFINAŁ; 50 zł ĆWIERĆFINAŁ.

 

Wpisowe należy wpłacać na rachunek bankowy:

Świętokrzyski Związek Szachowy

ING Bank Śląski I O/Kielce nr 66 1050 1416 1000 0022 8886 5229

z dopiskiem [w polu tytułem] "FINAŁ 56 MP", "PÓŁFINAŁ 58 MP" lub "ĆWIERĆFINAŁ 60 MP" (zależnie od turnieju).

 

Uwaga: przy pierwszym zgłoszeniu w roku 2013 obowiązuje dopłata 10 zł jako opłata członkowska (koszty członkowskie w ICCF i administracyjne w Polsce).

 

 

11.Postanowienia końcowe

Zawody prowadzi sędzia wyznaczony przez KSzGK.

Ewentualne odwołania do sędziego drugiej instancji należy składać niezwłocznie po orzeczeniu za pośrednictwem sędziego pierwszej instancji. Decyzje podjęte w drugiej instancji są ostateczne. Sędziego drugiej instancji wyznacza KSzGK.

Organizator jest zobowiązany zamieścić Regulamin zawodów na minimum 60 dni przed ich rozpoczęciem na stronie internetowej KSzGK PZSzach (http://kszgk.com/).

Organizator za zgodą KSzGK ma prawo do wniesienia niewielkich zmian w regulaminie pod warunkiem ujęcia ich w komunikacie startowym.

Prawo interpretacji przepisów gry należy do sędziego zawodów, a regulaminu do przewodniczącego KSzGK.

Zawodnikom nie wolno podejmować działań przyczyniających się do złej reputacji gry w szachy.

 

Delegat ICCF

(-) Mariusz Wojnar

Przewodniczący KSzGK

(-) Tomasz Stefaniak