Drużynowe Mistrzostwa Europy - finały
  kat termin Mistrz Europy 2 miejsce 3 miejsce Polska drużyn B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 TC
1   1973-1983 Soviet Union Germany Austria 9.Poland-41,0 9 S.Brzózka-6,0/8 J.Kostro-3,5/8 B.Śliwa-2,5/8 G.Szewczyk-4,5/8 J.Konikowski-1,5/8 J.Bielczyk-3,5/8 T.Peretjatkowicz-2,0/8 R.Gąsiorowski-4,5/8 R.Sokołowski-3,0/8 R.Filutowski-3,5/8 B.Bieluczyk-3,5/8 Z.Leszczyński-3,0/8  
2   ? Soviet Union Germany Netherlands   10                          
3   1988-1994 Germany Soviet Union Netherlands 6.Poland-46,0 9 J.Przewoźnik Z.Sęk B.Bieluczyk J.Marcinkiewicz G.Szewczyk T.Karpik J.Mularczyk R.Filutowski A.Marcinkiewicz W.Koc J.Kuczyński A.Białkowski A.Marcinkiewicz
4   1994-1998 Germany Italy Switzerland 5.Poland-69,5 12 7.J. Sek-5,0/11 9.J. Mularczyk-4,0/11 4.J. Matlak-7,0/11 5.W. Sapis-6,0/11 3.M. Jaworski-6,5/11 9.M. Jasinski-5,0/11 2.W. Sapa-7,5/11 7.R. Filutowski-5,0/11 5.W. Bielecki-6,5/11 2.M. Jedrzejowski-8,5/11 10.P. Bryszkowski-3,0/11 7.M. Wysocki-5,5/11  
5   1999-2004 Germany Lithuania Czech Republic   11                          
6   2004-2009 Germany Lithuania Czech Republic   13                          
7   2008-2012 Slovakia Italy Slovenia   15                          
8   2012-2014 Sweden Italy Russia   13                          
9   2014-2017 Russia Slovenia Italy   13                          
10   2017-?       9.Poland-46,0 13 P.Walczak-6,0/12 W.Krzyżanowski-6,0/12 D.Szczepankiewicz-5,5/12 M.Jasiński-6,0/12 A.Złotkowski-6,0/12 T.Sławiński-5,5/12 P.Fałatowicz-6,0/12 R.Szymański-5,0/12         M.Wojnar