Tomasz Stefaniak wybrany Prezesem Świętokrzyskiego Związku Szachowego!

W dniu 08.12.2012, już w nowej siedzibie przy ul. Kolberga 11 w Kielcach, odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Delegatów Świętokrzyskiego Związku Szachowego, przy którym funkcjonuje KSzGK. Przedstawiłem na nim sprawozdanie w obszarze szachów korespondencyjnych za naszą KSzGK.

Prezesem Świętokrzyskiego Związku Szachowego na kadencję 2013-2016 został wybrany nasz kolega Tomasz Stefaniak, który jest jednocześnie Przewodniczącym KSzGK.

[…]

Historia szachów koresponde​ncyjnych w Polsce

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Jednym z bardzo ważnych zadań postawionych na spotkaniu szachistów korespondencyjnych w Łącznej w październiku ub.r., a powierzonych mnie, było opracowanie historii szachów korespondencyjnych w Polsce, głównie na potrzeby tworzonego „ICCF Diamond Jubilee Web Book” pod tytułem „Celebrating 60 years of the ICCF„.

Zadanie to, po wielu żmudnych poszukiwaniach materiałów źródłowych, dopiero […]

Zebranie KSzGK w Łącznej, 15-16.10.2011

W dniach 15-16.10.2011 (sobota/niedziela) w Łącznej k/Kielc odbyło się otwarte zebranie członków Komisji Szachowej Gry Korespondencyjnej. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Pierwszego dnia wręczono wyróżnienia:

puchar, medal i dyplom dla 52 Mistrza Polski kol. Zbigniewa Szczepańskiego medal i certyfikat nadania tytułu arcymistrza dla kol. Zbigniewa Szczepańskiego medale i certyfikaty nadania tytułu mistrza międzynarodowego dla kol. […]