Regulaminy KSzK – aktualizacja Regulaminu nr 3

Na Kongresie ICCF w Sydney 2014 zostały przyjęte drobne zmiany dotyczące gry za pośrednictwem serwera (w punktach 1e, 3b, 6d), które weszły w życie z dniem 01.01.2015.

W dniu dzisiejszym (2015-07-18) wersja polska Przepisów gry ICCF, czyli „Regulamin nr 3 Przepisy gry” została zaktualizowana.

===

Nr Nazwa Data Uwagi 3 Przepisy gry [poczta, serwer, w […]

Przepisy turniejowe ICCF (od 2015-01-01)

Podczas Kongresu ICCF 2014 w Australii dokonano drobnych korekt w kilku punktach. Nowe przepisy gry za pośrednictwem serwera oraz wytyczne, jak i przepisy turniejowe obowiązujące dla turniejów rozpoczynających się od 2015-01-01 zostały umieszczone na stronie ICCF oraz poniżej. Nie ma zmian w przepisach gry za pośrednictwem poczty. Przepisy gry za pośrednictwem serwera zostały zaktualizowane, aby […]

Przepisy ICCF obowiązujące od 2015-01-01

Szanowni szachiści,

Nowe przepisy gry za pośrednictwem serwera oraz wytyczne, jak i przepisy turniejowe obowiązujące dla turniejów rozpoczynających się od 2015-01-01 zostały przesłane delegatom oraz umieszczone na stronie ICCF poniżej. Nie ma zmian w przepisach gry za pośrednictwem poczty. Przepisy gry za pośrednictwem serwera zostały zaktualizowane, aby uwzględnić decyzje Kongresu dotyczące aspektu automatycznego zapisania wyniku […]

Ważna informacja dla kapitanów drużyn we wszystkich turniejach

Z dniem 17 listopada 2014 serwer ICCF został zaktualizowany i kapitanowie drużyn nie muszą już potwierdzać reklamacji w rozgrywkach drużynowych. Aktualizacja ta nastąpiła w związku z decyzją Kongresu ICCF 2014 w Sydney.

Zgodnie z tą aktualizacją serwer wysyła reklamacje zawodników w rozgrywkach drużynowych bezpośrednio do sędziego turnieju. Praktycznie rzecz biorąc proces składania reklamacji w rozgrywkach […]

Regulaminy KSzK nr 3 i 4 – drobna korekta

W związku z zauważonymi błędami dokonano drobnej korekty dwóch regulaminów KSzK:

nr 3 Przepisy gry oraz nr 4 Regulamin klasyfikacjno-rankingowy

Skorygowane wersje zamieszczono w poniższym zestawieniu.

===

Aktualne regulaminy KSzK PZSzach:

Nr Nazwa Data Uwagi 1 Regulamin działania KSzK 2014-01-01 2 Regulamin rozgrywek 2014-01-01 3 Przepisy gry 2014-01-01 Tożsame z Przepisami gry ICCF; korekta 2014-01-26 […]

Przepisy gry obowiązujące od 2014-01-01

Udało mi się w ekspresowym tempie przetłumaczyć Przypisy gry (poczta i serwer) oraz Wytyczne ICCF do przepisów gry, które zamieszczam poniżej oraz w zakładce „Przepisy gry”.

Podczas Kongresu ICCF 2013 w Polsce dokonano kilku zmian. Najważniejszą z nich, wręcz rewolucyjną, jest możliwość reklamowania wyniku (wygranej lub remisu) po przejściu do końcówki 6-bierkowej (zobacz wiadomość od […]

Nowe regulaminy KSzK

Komisja Szachów Korespondencyjnych PZSzach działa od wielu lat w oparciu o swoje wewnętrzne zasady. Niestety regulaminy były przestarzałe ze względu na niemożność doprowadzenia do zjazdu od prawie 20-lat. Udało się zorganizować 3-krotnie zjazd szachistów korespondencyjnych w latach 2010, 2011 oraz 2013 podejmując z garstką aktywistów trud ratowania szachów korespondencyjnych w Polsce, w tym aktualizacji regulaminów. […]

Przyznawanie licencji szachowych znacznie uproszczone!

Dobra wiadomość dla wszystkich zawodników – przyznawanie licencji szachowych zostało znacznie uproszczone.

Główne zmiany to:

brak badań lekarskich brak wersji papierowych ze zdjęciem

Ewidencja licencji opiera się o Centralny Rejestr PZSzach. Do otrzymania licencji wystarczy w zasadzie złożyć we właściwym związku szachowym wniosek oraz wnieść opłatę licencyjną (na chwilę obecną nadal 30 zł).

W naszej […]

Przepisy gry ICCF (serwer, poczta) obowiązujące od 01.01.2013

Podczas Kongresu ICCF 2011 w Finlandii oraz podczas Kongresu ICCF 2012 w Republice Południowej Afryki dokonano kilku drobnych zmian. Najważniejsza z nich dotyczy wytycznych do pkt.3.b) [poczta] lub pkt.6.d) [serwer] (zawodnik musi złożyć reklamację w ciągu 40 dni w razie przekroczenia czasu przez przeciwnika, w przeciwnym razie partia może zostać uznana za obustronny walkower).

Nowe […]

Przepisy turniejowe ICCF obowiązujące od 01.01.2013

Podczas Kongresu ICCF 2011 w Finlandii dokonano zmian w kilku punktach (w tym nadawanie tytułów, czy punktacja pomocnicza premiująca zwycięstwa), dodano nowe punkty (dotyczące m.in. ligi mistrzów) oraz włączono zasady obliczeń rankingowych (już wg nowej procedury, wymagającej drobnej, ale istotnej zmiany w dwóch punktach), które do tej pory były jedynie załącznikami do sprawozdania z kongresu […]

Statut PZSzach zatwierdzony

Informujemy, że w dniu 25 stycznia 2012 roku Minister Sportu i Turystyki Joanna Mucha zatwierdziła zmiany w Statucie PZSzach, przyjęte podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów PZSzach, które odbyło się 11 grudnia 2011 roku w Warszawie oraz tekst jednolity Statutu PZSzach.

W dniu 13 lutego 2012 nowy statut (wraz ze zmianami w sposobie reprezentacji) został zarejestrowany w […]

Zebranie KSzGK w Łącznej, 15-16.10.2011

W dniach 15-16.10.2011 (sobota/niedziela) w Łącznej k/Kielc odbyło się otwarte zebranie członków Komisji Szachowej Gry Korespondencyjnej. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Pierwszego dnia wręczono wyróżnienia:

puchar, medal i dyplom dla 52 Mistrza Polski kol. Zbigniewa Szczepańskiego medal i certyfikat nadania tytułu arcymistrza dla kol. Zbigniewa Szczepańskiego medale i certyfikaty nadania tytułu mistrza międzynarodowego dla kol. […]

Przepisy gry w szachy 960

Przepisy gry w szachy 960 (tzw. Fischerowskie) są już dostępne na stronie KSzGK w zakładce „Przepisy„.

Aktualizacja serwera ICCF – nowe opcje – ponad 40 dni namysłu oraz wnioskowanie o urlop dodatkowy, szachy 960 i inne

Kilka dni temu (11.05.2011) dokonano aktualizacji serwera i zostały udostępnione nowe opcje ułatwiające obsługę rozgrywanych partii.

Najważniejsze z nich to nowy sposób wnioskowania o urlop dodatkowy oraz zgłaszania dłuższego namysłu nad jednym posunięciem wykraczającym poza 40 dni, które systematyzują i automatyzują do pewnego stopnia cały proces. Ponadto wdrożono obsługę dla szachów 960 (tzw.Fischerowskich) oraz wiele […]

Wytyczne ICCF do przepisów gry – już po polsku!

Od dziś dostępna jest polska wersja Wytycznych ICCF do przepisów gry pod adresem: http://szachykorespondencyjne.blogspot.com/2010/08/wytyczne-iccf-do-przepisow-gry.html

Wytyczne ICCF są objaśnieniami i wykładnią przepisów gry. Wszystkich zapraszamy do ich przestudiowania.

Ponadto informujemy, że w odpowiedzi na apel kolega Wiesław Sawicki zaoferował pomoc w opracowaniu polskiej wersji instrukcji „Użytkowania serwera ICCF” i na nim spoczywa główny ciężar prac, które […]

Przepisy turniejowe – obowiązujące od 2011

Zaktualizowano polskie tłumaczenie Przepisów turniejowych ICCF obowiązujących od 01.01.2011 roku.

Znajomość wszystkich przepisów jest obowiązkiem każdego zawodnika.

Życzymy miłej lektury!

Podręcznik sędziego

Podczas Kongresu ICCF 2010 w Turcji został zatwierdzony „Podręcznik sędziego” (ICCF Arbiter Manual). Poniżej spis zawartości podręcznika. ————————————————- ICCF Arbiter Manual (Valid from 01/01/2011)

TABLE OF CONTENT 1. Structure of the ICCF Arbiter sector 2. Tournament Director 2.1. Requirements for an ICCF TD 2.2. Start of a TD career 2.3. Start of a tournament 2.4. […]

Tytuly ICCF wymogi

Wymaga aktualizacji!

Poniższe opracowanie dotyczące wymagań w zakresie uzyskania tytułów ICCF bazuje na par. 8 „Przepisów turniejowych ICCF” i tam można znaleźć najbardziej aktualne zapisy.

Jak uzyskać tytuł ICCF 1. Normy na tytuły Jak większość wie, ICCF nagradza tytułami w uznaniu osiągnięć zawodników! W skrócie, warunkiem uzyskania tych tytułów jest wypełnienie norm (powiązanych z rankingiem) […]

Słowo do regulaminów z 1984r

Z HISTORII SZACHÓW KORESPONDENCYJNYCH (słowo wstępne do regulaminów KSzGK z 1984 r.) W ciągu minionych czterdziestu lat w pol­skich szachach korespondencyjnych wiele rzeczy wydarzyło się po raz pierwszy. Jerzy Krzysztoń oraz Ewa i Maria Gór­skie jako pierwsi z Polaków grali w finałach mistrzostw świata. Stefan Brzózka zajął pierwsze miejsce na I szachownicy w II turnieju […]