Mistrzostwa Świata 2015 – zgłoszenia

Decyzją Kongresu ICCF 2011 w Helsinkach Mistrzostwa Świata (eliminacje, półfinały, turnieje kandydackie) mają startować co roku w tych samych terminach.

Start eliminacji 39 Mistrzostw Świata został ustalony na 2015-03-20.

Zawodników uprawnionych do gry wymieniają Przepisy turniejowe ICCF:

 • w eliminacjach pkt 1.1.
 • w półfinałach pkt 1.2.
 • w turniejach kandydackich pkt 1.3.

Ranking, o którym mowa, odnosi się do którejkolwiek listy rankingowej opublikowanej w ciągu ostatnich 12 miesięcy (pkt 1.0.8).

Zazwyczaj każda z grup MŚ składa się z 13 uczestników. Przewodniczący komisji ds. turniejów o tytuły ma prawo zwiększyć liczbę zawodników do 15 lub 17. Zgłoszenia niektórych zawodników, zwłaszcza tych z najniższym rankingiem, mogą nie zostać zaakceptowane. Zgłoszenia do więcej niż jednej grupy zostaną uwzględnione tylko w przypadku występowania wolnych miejsc do uzupełnienia grup turniejowych.

Przypomina się, że zgodnie z Komunikatem KSzK dotyczącym warunków startu w turniejach ICCF zgłoszenia są przyjmowane przez delegata (na adres e-mail: kszgk.turnieje@gmail.com). Zasadniczy termin jest do 2015-02-10.

Polska posiada do dyspozycji trzy zgłoszenia do MŚ z tytułu tzw. „dzikiej karty”, które zostaną wykorzystane – jedna do eliminacji (Przepisy turniejowe, pkt. 1.1.1.h) oraz dwie do półfinałów (Przepisy turniejowe, pkt. 1.2.1.h). Nie ma jednolitych kryteriów jej przydziału i jest to sprawa bardzo indywidualna. Decyzja co do zawodników zgłaszających się z tego tytułu zostanie podjęta w lutym (eliminacje) oraz kwietniu (półfinały).

Proszę nie czekać do ostatniego dnia ze zgłoszeniem, zwłaszcza w sytuacjach budzących wątpliwości wymagających dodatkowych wyjaśnień, gdyż można nie zdążyć z dokonaniem zgłoszenia. Terminy zgłoszeń mogą zostać przedłużone do półfinałów (do 2015-04-25) i turniejów kandydackich (do 2015-06-25) w szczególnych przypadkach, np. dla tych zawodników, którzy uprawnienia do startu nabyli (lub nabędą) w 2015 roku.

===========

Przepisy turniejowe ICCF (wyciąg)

1.1 Eliminacje mistrzostw świata w szachach korespondencyjnych

1.1.1 Pełną kwalifikację do udziału w grupie eliminacyjnej MŚ uzyskują:

 • (a) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących turniejów kandydackich, którzy uzyskali co najmniej 40% możliwych punktów, ale nie zdobyli wyższej kwalifikacji
 • (b) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących półfinałów, którzy uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów, ale nie zdobyli wyższej kwalifikacji
 • (c) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących turniejów eliminacyjnych, którzy zajęli 3 lub 4 miejsce lub uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów, ale nie zakwalifikowali się do półfinału
 • (d) zwycięzcy turniejów światowych ICCF – klasy M
 • (e) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących finałów pucharu świata ICCF, którzy uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów
 • (f) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących potwierdzonych mistrzostw strefowych kategorii 9 lub wyższej, którzy uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów
 • (g) uczestnicy potwierdzonych mistrzostw strefowych kategorii 8 lub niższej, którzy zajęli 3 lub 4 miejsce lub uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów
 • (h) zawodnicy zgłoszeni przez swoje narodowe organizacje posiadający w momencie wysuwania kandydatury ranking mniejszy niż 2400 (stały lub tymczasowy).
 • (i) posiadacze tytułu mistrz międzynarodowy (IM) o rankingu powyżej 2300 (*)
 • (j) posiadacze tytułu starszy mistrz międzynarodowy (SIM) o rankingu powyżej 2250 (*)
 • (k) posiadacze tytułu arcymistrz (GM)
 • (l) zawodnicy posiadający ranking 2500 lub więcej.

1.1.2 Pół kwalifikacji do udziału w grupie eliminacyjnej MŚ uzyskują.

 • (a) zawodnicy, którzy zdobyli drugie miejsce w turnieju klasy M.

===

1.2 Półfinały mistrzostw świata w szachach korespondencyjnych

1.2.1 Uprawnienia do udziału w półfinale uzyskują:

 • (a) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących finałów, ale nie zdobyli wyższej kwalifikacji
 • (b) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących turniejów kandydackich, którzy uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów, ale nie zdobyli wyższej kwalifikacji
 • (c) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących półfinałów, którzy zajęli 3 lub 4 miejsce lub uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów, ale nie zdobyli kwalifikacji do turnieju kandydackiego
 • (d) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w grupie eliminacyjnej
 • (e) uczestnicy turnieju finałowego pucharu świata ICCF, którzy zajęli 3 lub 4 miejsce lub uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów
 • (f) uczestnicy poprzednich lub bieżących potwierdzonych mistrzostw strefowych kategorii 9 lub wyższej, którzy zajęli 3 lub 4 miejsce lub uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów
 • (g) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w potwierdzonych mistrzostwach strefowych kategorii 8 lub niższej
 • (h) zawodnicy zgłoszeni przez swoje narodowe organizacje posiadający w momencie wysuwania kandydatury ranking 2400 lub wyższy
 • (i) posiadacze tytułu mistrz międzynarodowy (IM) w szachach korespondencyjnych o rankingu stałym powyżej 2500 (*)
 • (j) posiadacze tytułu starszy mistrz międzynarodowy (SIM) w szachach korespondencyjnych o rankingu stałym powyżej 2450 (*)
 • (k) posiadacze tytułu arcymistrz (GM) o rankingu ponad 2400 (*)
 • (l) zawodnicy posiadający ranking stały ponad 2550.

===

1.3 Turniej kandydacki

1.3.1 Uprawnienia do udziału w turnieju kandydackim uzyskują:

 • (a) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących finałów, którzy uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów,
 • (b) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących turniejów kandydackich, którzy zajęli 2 (w wyjątkowej sytuacji, gdy awans do finału uzyskuje tylko jeden zawodnik), 3 lub 4 miejsce lub uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów, ale nie zakwalifikowali się do finału,
 • (c) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w każdej grupie półfinałowej
 • (d) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w turnieju finałowym pucharu świata ICCF
 • (e) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w potwierdzonych mistrzostwach strefowych kategorii 9 lub wyższej
 • (f) wszyscy byli mistrzowie świata w szachach korespondencyjnych
 • (g) posiadacze tytułu arcymistrz (GM), którzy wypełnili co najmniej pięciokrotnie normę arcymistrzowską
 • (h) zawodnicy posiadający ranking ustalony 2600 (*) lub wyższy.

===

(*)  1.0.8 Rankingi ELO stosowane w tych przepisach odnoszą się do którejkolwiek z list rankingowych opublikowanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

===========

Aktualizacja 2014-12-26

Organizator nadesłał wykaz uzyskanych kwalifikacji do eliminacji Mistrzostw Świata. Część z nich wygasa w 2015, więc warto je wykorzystać. Proszę sprawdzić listę i przy zgłaszaniu się podawać stosowną podstawę. Lista może być niekompletna, więc w razie pominięcia proszę informować.

Wykaz uzyskanych kwalifikacji do eliminacji Mistrzostw Świata 2015 oraz ich data ważności

ID Zawodnik Podstawa F/H Ważność Wykorzystanie
420186 Baranowski, Tadeusz PR 2012 1.1.1.a from WCCC32CT01 Full EOT+3y
420881 Cimicki, Dariusz PR 2013 1.1.1.b from WCCC37SF11 Full EOT+3y
421133 Górecki, Andrzej PR 2012 1.1.1.b from WCCC36SF11 Full 2017-10-01
420394 Kozłowski, Waldemar PR 2009 1.1.1.b from WCCC33SF06 Full 2015-01-10
421175 Krzyżanowski, Antoni PR 2013 1.1.1.c from WCCC37PR01 Full 2017-09-02
420832 Krzyżanowski, Dr. Wojciech PR 2010 1.1.1.b from WCCC34SF08 Full 2015-08-16
420832 Krzyżanowski, Dr. Wojciech PR 2011 1.1.1.c from WCCC35PR10 Full EOT+3y
421260 Kubicki, Tadeusz PR 2013 1.1.1.c from WCCC37PR08 Full EOT+3y
421474 Oskulski, Piotr PR 2012 1.1.1.d from WS/M/389 Full 2016-11-10
421228 Peschke, Ireneusz PR 2012 1.1.1.d from WS/M/391 Full 2016-09-21
421228 Peschke, Ireneusz PR 2012 1.1.1.d from WS/M/360 Full 2016-09-22
421228 Peschke, Ireneusz PR 2013 1.1.1.c from WCCC37PR10 Full EOT+3y
420957 Pierzak, Rafael PR 2009 1.1.1.e from World Cup 13 Full 2015-01-07
421337 Sądowski, Marek PR 2012 1.1.1.b from WCCC36SF03 Full EOT+3y
421250 Sawiniec, Dr. Jarosław PR 2012 1.1.1.b from WCCC36SF05 Full 2017-05-26
421145 Schön, Antoni PR 2010 1.1.1.a from WCCC30CT09 Full 2015-07-14
421145 Schön, Antoni PR 2011 1.1.1.b from WCCC35SF01 Full 2015-11-28
420947 Staniszewski, Jerzy PR 2009 1.1.1.b from WCCC33SF06 Full 2015-01-10
420947 Staniszewski, Jerzy PR 2011 1.1.1.b from WCCC35SF03 Full 2016-09-02
420534 Szczepański, Zbigniew PR 2010 1.1.1.a from WCCC30CT07 Full 2015-08-04
421501 Welik, Leszek PR 2013 1.1.1.d from WS/M/424 Full 2017-06-15
420969 Wojnar, Mariusz PR 2010 1.1.1.b from WCCC34SF10 Full 2015-05-25
421202 Złotkowski, Arkadiusz PR 2011 1.1.1.d from WS/M/349 Full 2016-07-16
421202 Złotkowski, Arkadiusz PR 2012 1.1.1.c from WCCC36PR01 Full 2016-10-29
421466 Pilarska, Lucyna PR 2010 1.1.2.a from WS/M/302 Half
421466 Pilarska, Lucyna PR 2011 1.1.2.a from WS/M/331 Half 2015-05-14

Uwagi: Full=pełna kwalifikacja, Half=pół kwalifikacji

Comments are closed.