Kongres ICCF 2011 – Järvenpää (Finlandia), cz.4

Przewodniczący Komisji Rankingowej Gerhard Binder (GER), którego jestem zastępcą, zaproponował wdrożenie zmian w systemie rankingowym ICCF przedstawionych w ubiegłym roku.

Mianowicie różnica w rankingu zawodników będzie liczona według nowej formuły:

  • dla zawodnika ranking będzie wzięty z aktualnej listy rankingowej w chwili  zakończenia partii;
  • dla przeciwnika będzie wzięty wyższy ranking albo z aktualnej listy rankingowej albo ranking startowy (w chwili rozpoczęcia turnieju).

Przedstawił zalety i wady zarówno obecnego, jak i nowego systemu. Pokazał wpływ nowego podejścia na ranking zarówno globalnie jak i na przykładzie niektórych zawodników. W tym celu przeliczył wszystkie rankingi za ostatnie 10 lat i zaprezentował porównanie starej i nowej procedury. Po burzliwej dyskusji Kongres uznał zaproponowane rozwiązanie jako zdecydowanie lepsze od istniejącego i zaakceptował zaproponowane zmiany. Dokonano przy tym stosownych zmian w Przepisach turniejowych. Nowa procedura wchodzi w życie dla listy rankingowej 2012/1, czyli partii które kończą się w okresie od 01.09.2011.

Przepisy dotyczące obliczania rankingu, pozostające do tej pory jako załącznik do sprawozdania z kongresu, zostały włączone na mój wniosek do Przepisów turniejowych.

=================

Na mój wniosek złożony do Komisji Sędziowskiej przyjęto zapis, że sędzia nie powinien grać w turnieju (grupie), który sędziuje. Jest to oczywisty konflikt interesów i zrozumiały dla większości. Wcześniej te sprawy nie były uregulowane w ogóle. W wielu krajach taka sytuacja jest niedopuszczalna, bo przepisy wyraźnie zabraniają tego.

=================

Zostały przedstawione raporty dyrektorów czterech stref: strefy 1 (Europa), strefa 2 (Ameryka Łacińska), strefa 3 (Ameryka Północna i obszar Pacyfiku) i strefa 4 (Afryka i Azja). W niektórych krajach istnieją poważne problemy (lub jest to wręcz niemożliwe) z dokonaniem transferu wpisowego do turnieju (czy to w postaci przelewu bankowego czy też w systemie Paypal). W związku z tym w ramach wsparcia dla biedniejszych krajów Kongres zdecydował, że dyrektor każdej strefy będzie dysponował pulą do 20 darmowych zgłoszeń do turniejów ICCF na każdy rok kalendarzowy.

=================

Sekretarz Generalny, Michael Millstone, przedstawił swój raport, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania Biura ds Urlopu Dodatkowego. Ujednolicona została interpretacja co do powodów udzielenia urlopu dodatkowego oraz w dużej mierze zautomatyzowana procedura dzięki odpowiednim opcjom na serwerze. Zaakceptowany urlop jest udzielany automatycznie we wszystkich turniejach ICCF. Nie dotyczy to meczów międzypaństwowych oraz zawodów narodowych. W tych przypadkach urlop dodatkowy rozpatrywany jest przez sędziów poszczególnych zawodów, ale z reguły wystarczająca jest informacja, że taki urlop został udzielony w turniejach ICCF.

=================

Ze spraw zewnętrznych Prezydent ICCF, Eric Ruch, poinformował, że będzie uczestniczyl w 82 Kongresie światowej organizacji szachowej FIDE, który odbędzie się w Polsce w Krakowie na jesieni br (15-22.10.2011).

=================

Przystąpiono do rozpatrywania przedostatniego punktu obrad, którym była lokalizacja przyszłych spotkań kongresu ICCF.

Na wstępie Prezydent ICCF omówił wymagania jakie powinny zostać spełnione. Zostaną one włączone do dokumentacji jako załącznik do sprawozdania z kongresu.

Rozpatrywanie wniosków rozpoczęto od roku 2012, czyli następnego kongresu.

W związku z tym, że delegat Turcji, Ali Dikmen, wycofał ofertę organizacji Kongresu ICCF 2012 w Turcji, zapewne w związku z przegraną o fotel prezydenta ICCF delegata Austrii pochodzenia tureckiego, Tunca Hamarata, kongres przedłożył zapytanie do pozostałych federacji.

Delegat Republiki Południowej Afryki, Dinand Knol, przedłożył bardzo interesującą i kompleksową ofertę organizacji Kongresu ICCF 2012 w Rustenburg na zachód od Pretorii (RPA). Na osobę odpowiedzialną za organizację kongresu została zaproponowana Elise Steenkamp, organizatorka zawodów FIDE. Po ciekawej dyskusji kongres jednogłośnie zdecydował o przyjęciu przedstawionej oferty. Termin jest jeszcze do ustalenia, ale wiadomo, że będzie to jesień 2012. Będzie to pierwszy kongres ICCF na kontynencie afrykańskim.

W odpowiedzi na zapytanie o kolejne lata przedstawiłem ofertę oranizacji Kongresu ICCF w Polsce w 2016 roku. Prezentacja bardzo się spodobała, prowadzona była długa i ożywiona dyskusja, w tym wspominanie poprzednich trzech kongresów organizowanych przez Polskę (1973 w Warszawie, 1983 w Poznaniu i 1993 w Gdańsku). Delegaci wyrażali się bardzo pozytywnie o Polsce i mocno naciskali, aby zorganizować kongres nieco wcześniej, mianowicie w 2013 roku, zapewniając o swoim wsparciu. Chociażby po to, aby podtrzymać tradycję lat kończących się na trzy 😉

Na tym obrady zostały zakończone i kongres oficjalnie zamknięty.

=================

Wieczorem odbył się tradycyjny mecz ICCF kontra gospodarze, który wygrali Finowie. Szczegółowe wyniki można znaleźć tutaj.

=================

Po ukazaniu się zaktualizowanych dokumentów ICCF będę je umieszczał na naszej stronie, które w miarę możliwości czasowych będę tłumaczył na język polski.

Comments are closed.