Kongres ICCF 2011 – Järvenpää (Finlandia), cz.2

Na wstępie delegat Turcji, Ali Dikmen, wycofał ofertę organizacji Kongresu ICCF 2012 w Turcji, zapewne w związku z przegraną o fotel prezydenta ICCF delegata Austrii pochodzenia tureckiego, Tunca Hamarata.

Komisja robocza ds remisów pod przewodnictwem delagata Włoch, Gianni Mastrojeni, przedstawiła propozycje rozwiązania trudnej sytuacji związanej z narastającą ilością remisów w szachach. Po długiej i burzliwej dyskusji zwyciężyła opcja zaproponowana przez byłego mistrza świata Fritza Baumbacha (GER), aby w punktacji pomocniczej w razie równej ilości punktów standardowo stosować w pierwszej kolejności większą ilość zwycięstw a dopiero w drugiej kolejności system S-B. Kongres zdecydował wdrożenie tego rozwiązania dla wszystkich turniejów ICCF startujących od nowego roku, czyli od 01.01.2012. Organizatorzy będą jednak mogli ustalić inne rozwiązanie, które dają Przepisy turniejowe (pkt.5.4).

Omówiono pozostałe sprawy finansowe, w tym bieżące zobowiązania, plan finansowy oraz program zgłoszeń bezpośrednich. Wyznaczenie Iana M. Pheby na zastępcę przewodniczącego DE przez Jean-Christophe Chazalette zostało potwierdzone przez kongres. Przepisy turniejowe zostaną uzupełnione o zapisy dotyczące programu zgłoszeń bezpośrednich.

Na wniosek Neila Limberta, przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej,  kongres zaaprobował kilka zmian w Przepisach turniejowych:

  • uzyskania normy na tytuł z mniejszej ilości partii przy nadwyżce wyniku;
  • upoważnienie przewodniczącego Komisji ds Tytułów w sytuacjach wyjątkowych do ustalania tytułów w turniejach dwukołowych przy liczbie zawodników mniejszej niż 9. Nie dotyczy to turniejów za zaproszeniami.
  • jednocześnie zatwierdzono eliminacje 19 Olimpiady jako turnieje z możliwością wypełnienia norm na tytuły;
  • uszczegółowiono zapisy dotyczące nadawania tytułu sędziego międzynarodowego (IA).

Kongres zaaprobował wnioski o nadanie tytułów międzynarodowych, w tym dla naszych zawodniczek i zawodników.

Dyskutowano poprawę funkcjonowania serwera ICCF oraz ustalono priorytety rozwoju.

W związku z zaistniałymi trudnościami w tworzeniu nowej strony ICCF zdecydowano o nieco innym podejściu do zagadnienia. Projekt wykonany przez profesjonalistę ma być przedstawiony do końca roku.

Poważne trudności istnieją ze znalezieniem osoby na wakujące stanowisko Dyrektora ds Marketingu. Delegat z Holandii zaoferował tymczasowe prowadzenie niektórych spraw w tej materii. Nadzór będzie sprawował prezydent ICCF, który z definicji jest członkiem wszystkich komisji.

Ma powstać ICCF Diamond Book bazujący na poprzedniej publikacji ICCF Golden Book uzupełniony o ostatnie 10 lat. Tym razem będzie to tylko wersja elektroniczna. Poślizg jest spowodowany opóźnieniami z tworzeniem nowej strony ICCF. Prowadzenie tego projektu kongres powierzył mi oraz Alanowi Borwellowi ze Szkocji. Projekt będzie prowadzony w oparciu  o naszą stronę, a na stronie ICCF będzie umieszony jedynie link. 

Wieczorem odbył się tradycyjny turniej błyskawiczny, w którym wzięło udział 23 zawodników. Eliminacje odbyły się w dwóch grupach, z których awansowało po 4 zawodników. Półfinał i finał rozgrywany był systemem pucharowym.

Czołowe miejsca zajęli:

  1. Chocenka, Dmitrijus (LTU)
  2. Kopsa, Petri (FIN)
  3. Laine, Panu (FIN)
  4. Baumbach, Fritz (GER)

Szczegółowe wyniki znajdują się  tutaj.

Comments are closed.