Kongres ICCF 2011 – Järvenpää (Finlandia), cz.1

Przemówienie powitalne wygłosił Ragnar Wikman, delegat Finlandii do ICCF, nawiązując do 50-lecia Fińskiej Federacji Szachów Korespondencyjnych. Na jego wniosek, chwilą ciszy uhonorowano pamięć poległych w zamachu w Norwegii.

Następnie w imieniu miasta Järvenpää, liczącego 38 tys. mieszkańców, głos zabrał pan Kalle Jämsen, Dyrektor Kultury. Zaprezentował krótką informację o historii miasta oraz o jego kulturze. Życzył przyjemnego pobytu, owocnych obrad oraz mądrych decyzji.

Głos zabrał również przedstawiciel Fińskiej Federacji Szachowej, przedstawiając krótko historię szachów, w tym korespondecyjnych, w Finlandii. Z ciekawostek należałoby wymienić, że pierwsza partia korespondencyjna w Finlandii została rozegrana 121 lat temu.

Kolejnym mówcą był Eric Ruch (FRA), Prezydent ICCF. Powitał wszystkich zebranych, podziękował Esko za przygotowanie Kongresu w Finlandii. Wspomniał o Michale Umańskim (21.01.1952-17.12.2010) – rosyjskim szachiście,  13 mistrzu świata (1989-1998) w szachach korespondencyjnych, który wygrał zdecydowanie turniej finałowy uzyskując 13,0pkt/16; podobnie potwierdził swoją klasę – też zdecydowanie wygrywając – turniej jubileuszowy z okazji 50-lecia ICCF (2001-2004) z udziałem ośmiu byłych mistrzów świata (czwarty turniej pod względem średniego rankingu w historii) uzyskując 7,0pkt/8. Jego pamięć uczczono minutą ciszy.

Przypomniał o 60 rocznicy ICCF oraz przedsięwzięciach jubileuszowych mając nadzieję, że będą dużym sukcesem. Poinformował, że z serwera ICCF korzysta coraz więcej osób i w tym roku napłynęła rekordowa ilość zgłoszeń. Niestety brakuje działaczy, z poprzednich wyborów sprzed 4 lat pozostała tylko jedna osoba. Potrzebujemy nowych wolontariuszy, jednak jest to duże wyzwanie, gdyż większość z nich musi godzić to z pracą zawodową.

Przedstawił nowych delegatów, a następnie dokonał oficjalnej ceremonii otwarcia, podczas której odegrano hymn ICCF skomponowany przez zdolnego kompozytora i jednocześnie szachistę korespondencyjnego oraz delegata Białorusi Dymitra Łybina.

Obradom przewodniczy Eric Ruch z Francji. Wspiera go dzielnie sekretarz generalny ICCF Michael Millstone z USA.

Na wstępie sprawdzono uprawnienia delegatów do głosowania – na obecnym Kongresie reprezentowane są 52 federacje.

Prezydent ICCF Eric Ruch wręczył medale i odznaczenia, między innymi odebrałem złote medale i dyplomy dla naszej drużyny za zdobycie 1 miejsca na 8 Olimpiadzie Kobiet.

Przedstawiono raport finansowy oraz audyt, które zostały zaakceptowane przez kongres.

Kolejnym punktem obrad były wybory do Biura Wykonawczego na lata 2012-2015.

================================

Przed chwilą (ok.13.00 31.07.2011) zakończyły się wybory do Biura Wykonawczego ICCF, w tym Prezydenta ICCF.

Wyniki przedstawiają się następująco:

  • Prezydentem ICCF został Eric Ruch (FRA) – 36 głosów/52, jego konkurent Tunc Hamarat (AUT) uzyskał 16 głosów;
  • General Secretary (Sekretarz Generalny) – Michael Millstone (USA) – 48;
  • Finance Director (Dyrektor Finansów) – George D. Pyrich (SCO) – 52;
  • World Tournament Director (Dyrektor Turniejów Światowych) – Frank Geider (FRA) – 46;
  • Services Director (Dyrektor Obsługi) – Jean-Christophe Chazalette (FRA) – 42.

Audytorem został wybrany Josef Mrkvička (CZE) – 51 głosów.

Gościem kongresu był Mr. Ali Nihat YAZICI, prezydent Federacji Tureckiej oraz wiceprezydent FIDE, który wyjechał zaraz po wyborach.

==============================

Ponadto Kongres podjął decyzję o rejestracji ICCF w Szwajcarii jako sportowej organizacji non-profit z siedzibą przy Szwajcarskiej Federacji Szachowej, jako że do tej pory nie była zarejestrowana, a wymagają tego przepisy w większości krajów Europejskich. Nowy statut ICCF został opracowany i przedstawiony na forum Kongresu. Został on zaakceptowany, a drobne poprawki redakcyjne mają być naniesione do końca września.

Comments are closed.