Polski Związek Szachowy

Komisja Szachów Korespondencyjnych

Zespół Ewidencji i Klasyfikacji                                                                      2016-07-01

 

KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY  NR 53/2016

 

Na podstawie analizy i weryfikacji wniosków klasyfikacyjnych, sprawozdań sędziowskich oraz materiałów ICCF i KSzK zostały nadane centralne tytuły i kategorie w szachach korespondencyjnych n/w zawodnikom. W zestawieniu podano kolejno: nazwisko i imię, numer ewidencyjny ICCF oraz nazwę turnieju.

 

Tytuł krajowego mistrza korespondencyjnego (Mc)

1.      Broniek Mariusz                               421243                 RCCA 20/sf8

2.      Fałatowicz Piotr                                421300                 POL/TC22

3.      Frączek Dariusz                                 420628                 POL/C58/finał

4.      Mirkowski Piotr                               421567                 WS/MN/122

5.      Tomczak Jacek                                  421665                 POL/C58/finał (p. 4.4.18)

  

 

Tytuł kandydata na mistrza korespondencyjnego (Kc)

1.      Antas Arkadiusz                          421484                 GER/CM01C

2.      Oskulski Piotr                             421474                 S-Open/4-final (p.4.4.17)

3.      Orzeł Rafał                                  421477                 POL/C60/sf1

4.      Sazon Adam                                421373                 WS/M/508 (p. 4.4.18)

5.      Szerlak Andrzej                           429151             WS/M/533 (p.4.4.17)

 

 

Pierwsza norma na tytuł kandydata na mistrza korespondencyjnego (Ic+)

 

1.      Dębowski Stanisław                         421640                 POL/TC22

2.      Duplaga Zbigniew                            421552                 POL/TC22

3.      Dziedzic Andrzej                               420794                 POL/C62-q - MZP1

4.      Jarecki Marian                                  420599                 POL/C60/sf1

5.      Kułakiewicz Mariusz                         421144                  POL/C62-q - MZP1

6.      Pająk Jakub                                       421508                 POL/C62/qf - MZP1

7.      Sazon Adam                                      421373                 WS/M/508

8.      Szerlak Andrzej                                 429151             POL/C62/qf - MZP1

 

Kategoria pierwsza korespondencyjna (Ic)

1.      Duplaga Zbigniew                421552                 POL/TC22

2.      Kułakiewicz Mariusz             421144                 CT20/pr42, CT20/pr75

3.      Pająk Jakub                           421508                 POL/C62/qf - MZP1 (p. 4.4.21)

4.      Swatek Wojciech                  421596                 POL/C62/qf

 

Pierwsza norma na kategorię pierwszą korespondencyjną (IIc+)

1.      Domaraczeńko Krzysztof                 421429                 POL/TC22

2.      Pająk Jakub                                       421508                 POL/C62/qf

3.      Skiba Krzysztof                                 421502                 POL/C62/qf

4.      Szymański Paweł                              421645                 POL/C62/qf

 

 

           

Zbiorcze zestawienie zweryfikowanych turniejów:

 

1.       Turnieje międzynarodowe:
GER/CM01C, WS/M/508, WS/M/533, WS/MN/122,  CT20/pr42, CT20/pr75, RCCA 20/sf8,
S-Open/4-final

2.       Turnieje krajowe:
POL/C58/finał,  POL/C60/sf1,  POL/C62/qf, POL/C62/qf-MZP1, POL/TC22

 

Opracował:                                                                                                                      Zatwierdził:

(-) Wojciech Krzyżanowski                                                                                        (-) Tomasz Stefaniak
    Przewodniczący ZEiK KSzK                                                                                     Przewodniczący KSzK