Polski Związek Szachowy

Komisja Szachów Korespondencyjnych

Zespół Ewidencji i Klasyfikacji                                                                      31.12.2015

 

 

KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY  NR 52/2015

 

Na podstawie analizy i weryfikacji wniosków klasyfikacyjnych, sprawozdań sędziowskich oraz materiałów ICCF zostały nadane centralne tytuły i kategorie w szachach korespondencyjnych n/w zawodnikom. W komunikacie uwzględniono także wyniki szachownicy 3 w 22 DMP (TC22 sz.3), na której zakończone zostały już wszystkie partie.  

W zestawieniu podano kolejno: nazwisko i imię, numer ewidencyjny ICCF oraz nazwę turnieju.

 

Tytuł krajowego mistrza korespondencyjnego (Mc)

1.      Wójcik Wiesław                                421382                 POL/C57/finał  *
* - 2 normy (punktowa i za dzielenie 3-go miejsca, p.4.4.19)
 

 

Pierwsza norma na tytuł krajowego mistrza korespondencyjnego (Kc+)

1.      Broniek Mariusz                               421243                 EU/C2014/sf-05  (p. 4.4.17)

2.      Gorzkiewicz Łukasz                           421664                  POL/TC22 sz.3

3.      Mirkowski Piotr                               421567                 WS/MN/122  (p. 4.4.17)

4.      Włodarczyk Robert                          420931                 POL/C57/finał

Tytuł kandydata na mistrza korespondencyjnego (Kc)

1.      Gorzkiewicz Łukasz                           421664                  POL/TC22 sz.3 (p. 4.4.18)

2.      Mirkowski Piotr                               421567                 CT/20 pr. 34 i 47

3.      Nguyen Piotr                                                421647                 WS/M/504 (p.4.4.18)

Kategoria pierwsza korespondencyjna (Ic)

1.      Bryg Stanisław                      421517             VWC7/pr11  (p.4.4.17)

2.      Sękowski Paweł                    421598                 WS/M/460

 

Pierwsza norma na kategorię pierwszą korespondencyjną (IIc+)

1.      Dębowski Stanisław                         421640                 POL/CClergy1

2.      Figiel Rafał                                        421636             POL/CClergy1

3.      Filak Ryszard                                     421628                 POL/TC22 sz.3

 

 

 

Zbiorcze zestawienie zweryfikowanych turniejów:

 

1.       Turnieje międzynarodowe:
EU/C2014/sf-05, WS/MN/122, WS/M/460, WS/M/504, CT20/pr34, CT20/pr47, VWC7/pr11

2.       Turnieje krajowe:
POL/C57/finał, POL/CClergy1, POL/TC22 sz. 3

Opracował:                                                                                                                      Zatwierdził:

(-) Wojciech Krzyżanowski                                                                                        (-) Tomasz Stefaniak
    Przewodniczący ZEiK KSzK                                                                                     Przewodniczący KSzK