Polski Związek Szachowy

Komisja Szachów Korespondencyjnych

Zespół Ewidencji i Klasyfikacji                                                                      30.12.2014

 

KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY  NR 51/2014

 

Na podstawie analizy i weryfikacji wniosków klasyfikacyjnych, sprawozdań sędziowskich oraz materiałów ICCF zostały nadane centralne tytuły i kategorie w szachach korespondencyjnych n/w zawodnikom. W zestawieniu podano kolejno: nazwisko i imię, numer ewidencyjny ICCF oraz nazwę turnieju. W niniejszym komunikacie uwzględniono także zawodników, którym zatwierdzono (lub potwierdzono) tytuły szachowe na podstawie aneksów do poprzedniego komunikatu klasyfikacyjnego (50/2013), co oznaczono gwiazdką przy ich nazwiskach.

W niektórych przypadkach nadano kategorie jeszcze przed zakończeniem turnieju (p. 4.4.17 regulaminu klasyfikacyjno-rankingowego KSzK).

 

Tytuł krajowego mistrza korespondencyjnego (Mc)

1.      Kapusta Tadeusz *                            420357                 POL/EC2/sf

2.      Nogal Jan                                          421422                 POL/TC21

3.      Tymcio Leszek                                   420855                 POL/C56/finał (p. 4.4.19)

 

Pierwsza norma na tytuł krajowego mistrza korespondencyjnego (Kc+)

1.      Bortnik Eligiusz (+) *                        421216                 POL/EC2/sf

2.      Budzyn Roman                                 421279                 WC37/sf03

3.      Dachtera Piotr *                               421351                 -

4.      Frączek Dariusz                                 420628                  POL/C58/sf1

5.      Tymcio Leszek                                   420855                 POL/C56/finał

 

Tytuł kandydata na mistrza korespondencyjnego (Kc)

1.      Agaciński Tadeusz *                         429065                 WS/M/001

2.      Brzeszkiewicz Edmund                     421532                 POL/TC21

3.      Kowalczyk Ryszard                           421423                 POL/C56/final

4.      Murza Adam                                     421556                 POL/C59/sf1 (p.4.4.17)

5.      Pazderski Ludwik                              420431                 POL/TC21

6.      Trzciński Ireneusz                             420842                 CT20/pr61 (p. 4.4.17)

7.      Wcisło Jerzy *                                   420716                 POL/EC2/sf

 

 

Pierwsza norma na tytuł kandydata na mistrza korespondencyjnego  (Ic+)

1.      Antas Arkadiusz                                421484                 CL/2012/C1

2.      Brzeszkiewicz Edmund                     421532                 CL/2012/C11

3.      Fengier Dariusz                                 421443                 POL/C58/sf2

4.      Murza Adam                                     421556                 POL/TC21

5.      Orzeł Rafał                                         421477                 WS/M/455

6.      Trzciński Ireneusz                             420842                  CL/2012/C1

7.       Tymcio Leszek                                   420855                 POL/C59/sf1 (p. 4.4.17)

8.      Zięba Zdzisław                                  429040                 POL/C58/sf2

Kategoria pierwsza korespondencyjna (Ic)

1.       Mirkowski Piotr                                421567                  CT20/pr47 (p. 4.4.17)

2.      Nasuta Grzegorz                               421555                 POL/TC21

3.      Stepaniec Łukasz                              421559                 POL/C61/qf (p. 4.4.17)

4.      Szerlak Andrzej                                 429151                  POL/C61/qf (p. 4.4.17)

5.      Walczak Tomasz                               421480                 POL/TC21 (p. 4.4.18)

Pierwsza norma na kategorię pierwszą korespondencyjną (IIc+)

1.      Duplaga Zbigniew                            421552                 POL/TC21

2.      Fałatowicz Paweł                              421438                 CL/2012/C10

3.      Krukar Jerzy                                      420462                 POL/TC21

4.      Mirkowski Piotr                                421567                 CT20/pr30 (p. 4.4.17)

5.      Murza Adam                                     421556                 POL/C60/qf

6.       Orzeł Rafał                                         421477                 POL/C60/qf

7.      Stepaniec Łukasz                              421559                 POL/C60/qf

8.      Swatek Wojciech                              421596                 CT20/pr07 (p. 4.4.17)

           

Zbiorcze zestawienie zweryfikowanych turniejów:

 

1.       Turnieje międzynarodowe:
WS/M/001, WS/M/455, CL/2012/C1, CL/2012/CL10, CL/2012/C11, CT20/pr07, CT20/pr47, CT20/pr61, WC37/sf03

2.       Turnieje krajowe:
POL/C56/finał, POL/C58/sf1, POL/C58/sf2, POL/C59/sf1, POL/C60/qf, POL/C61/qf, POL/EC2/sf, POL/TC21

Opracował:                                                                                                                      Zatwierdził:

(-) Wojciech Krzyżanowski                                                                                        (-) Tomasz Stefaniak
    Przewodniczący ZEiK KSzK                                                                                     Przewodniczący KSzK