Polski Związek Szachowy

Komisja Szachów Korespondencyjnych

Zespół Ewidencji i Klasyfikacji                                                   12.12.2013

 

 

 

 

KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY  NR 50/2013

 

 

KATEGORIE CENTRALNE KSzK

 

Na podstawie analizy i weryfikacji uzyskanych materiałów ICCF oraz wniosków klasyfikacyjnych z KSzGK z lat 2008-2013 zostały nadane centralne tytuły i kategorie szachowe w grze korespondencyjnej n/w zawodniczkom i zawodnikom. W zestawieniu podano kolejno: nazwisko i imię, numer ewidencyjny ICCF oraz nazwę turnieju. Tytuły (kategorie) kobiece oznaczono symbolem „k” w nawiasie przy nazwisku danej zawodniczki.

Z dniem 01.01.2014 wchodzi w życie zmodyfikowany regulamin klasyfikacyjno-rankingowy KSzK (nr 4), który wprowadza m.in. zmiany dotyczące limitu partii wymaganych do zaliczenia norm na kategorie centralne, poszerza możliwości zdobycia pełnych tytułów lub norm na kategorie centralne za uzyskane wyniki sportowe oraz dostosowuje sprawozdawczość turniejową do nowych realiów związanych z funkcjonowaniem serwera ICCF.

Zawodnicy wymienieni w niniejszym komunikacie zostali sklasyfikowani w oparciu o przepisy dotychczas obowiązującego regulaminu nr 4 (z 2004 roku). Jednak w niektórych przypadkach zastosowano już do klasyfikacji zapisy nowego regulaminu, jeśli były one korzystniejsze dla zawodnika (p. 4.3.9 i p. 4.4.18), co zaznaczono kursywą obok klasyfikowanego turnieju.

 

Tytuł krajowego mistrza korespondencyjnego (Mc):

 

 

1.Ciążela Wiesław                     421234                              POL/EC1/final   (reg. Nr 4 p.4.31.)

2.Ciesielski Stefan                     420777                              WS/MN/023   

3.Dźwikowski Adam                 421098                              POL/C53/final    (reg. Nr 4 p. 4.30.)

4.Gałkowski Lech                      421263                              CT13/sf02

5.Kasperek Ryszard                   421372                              POL/C52/sf2

6.Kustra Dariusz                        420873                                   CT14/sf1               (reg. Nr 4 p. 4.30.)

7.Łucki Stanisław                      421350                              POL/C53/final

8.Mielczarek Daniel                  421118                               POL/C54/final   (reg. Nr 4 p. 4.31.)

9.Nowak Zdzisław                     429142                                    POL/C47/final   (reg. Nr 4 p. 4.30.)

9.Pietrzak Janusz                       420249                              WS/MN/082

10.Pilarska Lucyna (Mck)         421466                              WS/M/302         (reg. Nr 4 p.4.3.9.)            

11.Trusewicz Janusz                  420972                              EU/TC7/sf1       (reg. Nr 4 p.4.3.9.)            

12.Wernikiewicz Zbigniew        421220                              POL/C54/final

13. Woźniak Krzysztof              421334                              POL/EC1/final   (reg. Nr 4 p. 4.31.)

 

 

Pierwsza norma na tytuł krajowego mistrza korespondencyjnego (Kc+):

 

1.Acedański Jan                         421227                              CL/2007/B3

2.Ciborowski Artur                    421146                              WC28/sf10

3.Ciążela Wiesław                     421234                                    POL/EC1/final  

4.Ciesielski Stefan                     420777                              POL/C52/sf3

5.Fałatowicz Piotr                     421300                              WC31/sf06

6.Gałkowski Lech                     421263                              Mem. B. Śliwy

7.Gniazdowski Marian              421152                              POL/C53/sf3

8.Grochowski Mariusz              421384                              POL/C53/sf1

9.Kapusta Tadeusz                     420357                              EU/WS/M/001   (reg. Nr 4 p.4.3.9.)

10.Krawczyk Grzegorz              420976                              Mem. B. Śliwy

11.Łucki Stanisław                    421350                              POL/C52/final

12.Mielczarek Daniel                421118                              POL/C54/final

13.Nogal Jan                              421422                              CL/2012/C2

14.Ograbek Grzegorz      420440                              EU/TC7/sf1

15.Pietrzak Janusz                     420249                              POL/TC20/sz.4

16.Pilarska Lucyna    (Kck+)    421466                               WS/M/301         (reg. Nr 4 p.4.3.9.)

17.Tritt Maciej                           429154                               JUB/E/qf20

18.Turczyński Marian               429131                              POL/C50/final

19.Walczak Andrzej                   420576                              Malop-Cup/B/1

20.Wernikiewicz Zbigniew        421220                              POL/C55/sf2

21. Woźniak Krzysztof              421334                              POL/EC1/final

 

Tytuł kandydata na mistrza korespondencyjnego (Kc):

 

1.Bałdyga Józef                         421469                              POL/C57/sf2      (reg. Nr 4 p. 4.11.)

2.Broniek Mariusz Maciej         421423                              ROM-85/B

3.Dachtera Piotr                         421351                              POL/EC1/final  (reg. Nr 4 p.4.4.18.)

4.Frączek Dariusz                      420628                              POL/C55/sf3     (reg. Nr 4 p. 4.30.)

5.Jacewicz Grzegorz                  421069                              WS/M/315

6.Karpeta Robert                       421340                              POL/C51/final

7.Kołodziejski Marcin               421390                              WS/M/232

8.Korchut Adam                        429147                              EM/M/313

9.Kukuła Paweł                         421333                              POL/TC20/sz.4

10.Łucki Stanisław                    421350                              POL/C53/sf2

11.Marcinkiewicz Witold          421265                                   BDF-60/S/sf01

12.Nogal Jan                              421422                              POL/TC20/sz.1

13.Peschke Ireneusz                  421228                              WS/M/343

14.Pietrzak Janusz                     420249                              WS/M/231

15.Sawicki Wiesław                  421473                              DE5A/sf02

16.Sienkiewicz Wojciech           429110                              WS/M/237

17.Stich Tadeusz                        421349                              POL/C55/sf1

18.Wilczek Ryszard                   420437                              POL/C53/sf3

19.Włodarczyk Robert               420931                              POL/C57/sf2

Pierwsza norma na tytuł kandydata na mistrza korespondencyjnego (Ic+):

 

1.Bałdyga Józef                         421469                              WS/M/309

2.Broniek Mariusz Maciej         421423                              POL/C54/sf3

3.Czech Zygfryd                        421295                              POL/ETC2/sz.4       

5.Kołodziejski Marcin               421390                              WS/M/230

6.Kowalczyk Ryszard                421423                              DJ-CT18/pr01

7.Łucki Stanisław                      421350                              CL/2007/D5

8.Marcinkiewicz Witold            421265                              BDF-60/S/pr01   (reg. Nr 4 p. 4.11.)

9.Mielczarek Daniel                  421118                              POL/C54/sf1

10.Nigiel Piotr                           421485                              DE5A/sf07

11.Oleksak Andrzej                   421445                              WS/M/364

12.Oskulski Piotr                       421474                              EU/WS/M/043

13.Pazderski Ludwik                 420431                              WS/M/246

14.Peschke Ireneusz                  421228                              WS/M/336

15.Pilarska Lucyna    (Ick+)     421466                              MPT/09/011   

16.Sawicki Wiesław                  421473                              DJ-CT18/pr18

17.Sienkiewicz Wojciech           429110                              WS/M/195

18.Sztykiel Zdzisław                 421381                              CL/2007/C8

19.Trzeciak Roman                    420741                              WT/M/1085

20.Welik Leszek                        421501                              CL/2012/C6

21.Włodarczyk Robert               420931                              WS/M/321

22.Żywczok Antoni                   421399                              POL/C52/sf01

 

 

Kategoria pierwsza korespondencyjna (Ic):

 

1.Antas Akradiusz                     421484                              CL/2012/C1       (reg. Nr 4 p.4.4.18.)

2.Broniek Mariusz Maciej         421423                              CL/2007/FT4

3.Brzeszkiewicz Edmund          421532                              CL/2012/C11     (reg. Nr 4 p.4.4.18.)

4.Czekała Franciszek                 421510                              DJ-CT18/pr43

5.Dyda Tadeusz                         421394                              POL/Malb/final  (reg. Nr 4 p.4.4.18.)

6.Fałatowicz Maria   (Ick)         421486                              CCO/L9/final     (reg. Nr 4 p.4.4.18.)

7.Jarecki Marian                        420599                              BdF-60/S/pr24    (reg. Nr 4 p.4.30.)

8.Jaworski Mateusz                   421379                              POL/C51/sf2

9.Kanios Michał                        421226                              CL/2004/D4

10.Kaźmierczuk Zenon              420722                              VWC5/pr32

11.Kołodziejski Marcin             421390                              POL/C54/sf1 

11.Kowalczyk Ryszard              421423                              POL/C56/sf

13.Kubicki Łukasz                    421258                              POL/TC16/sz.3  (reg. Nr 4 p.4.4.18.)

14.Kurowski Andrzej                 420364                              POL/C54/sf1

15.Łucki Stanisław                    421350                              POL/C54/qf3

16.Marcinkiewicz Bartosz        421270                              BDF-60/S/pr13  (reg. Nr 4 p. 4.11.)

17.Nigiel Piotr                           421485                              DJ-CT18/pr41

18.Oleksak Andrzej                   421445                              POL/C56/qf2             

19.Oskulski Piotr                       421474                              WS/M/389

20.Pazderski Ludwik                 420431                              WS/M/238

21.Sazon Adam                          421373                              WS/M/246

22.Siniarski Paweł                     420474                              POL/ETC2/sz.4 (reg. Nr 4 p.4.4.18.)

23.Sztykiel Zdzisław                 421381                              POL/C53/qf1

24.Tymcio Leszek                     420855                              POL/C55/sf1

25.Welik Leszek                        421501                              CL/2012/C6

26.Włodarczyk Robert               420931                              WS/M/321

 

 

Pierwsza norma na pierwszą kategorię korespondencyjną (IIc+):

 

 

1.Banach Szymon                     421442                              POL/C55/qf2

2.Broniek Mariusz Maciej        421423                              POL/C54/qf3

3.Bryg Stanisław                       421517                              POL/C59/qf2  (reg. Nr 4 p. 4.11.)

4.Dunajewski Ziemowit           421385                              POL/C52/qf1

5.Dymek Władysław                 421401                              Malop-Cup/C/2

6.Fengier Dariusz                     421443                              DJ-CT18/pr40

7.Garus Jerzy                            420452                              VWC4/pr19

8.Jastrzębska Krystyna  (IIck+) 421520                              BdF/Smaragd/03  

9.Kaźmierczuk Zenon               420722                              DJ-CT18/pr21

10.Kępiński Janusz                   421410                              POL/C56/qf1

11.Klemens Leszek                   420795                              CT14/pr10

12.Kłykow Łukasz                    421397                              Malop-Cup/C/1

13.Kobryń Dariusz                    421160                              POL/ETC2/sz.2

14.Kołodziejski Marcin            421390                              POL/C55/qf2

15.Kurowski Andrzej                420364                              POL/C55/qf4

16.Łucki Stanisław                   421350                              POL/C54/qf2

17.Nigiel Piotr                           421485                                   DJ-CT18/pr41

18.Oleksak Andrzej                   421445                              POL/C55/qf4

19.Paluch Andrzej                     421446                              POL/C57/sf2

20.Panecki Krzysztof                 421461                              MPT/09/009

21.Pastuchewicz Bartosz          421398                              POL/EC2/qf1

22.Pazderski Ludwik                420431                              VWC2/pr14

23.Sazon Adam                          421373                              WS/M/245

24.Sztykiel Zdzisław                 421381                              CL/2004/D3

25.Trzciński Ireneusz                 420842                              DJ-CT18/pr30

26.Tymcio Leszek                     420855                              POL/C55/sf1

27.Welik Leszek                        421501                              DJ-CT18/pr05

28. Włodarczyk Robert              420931                              WS/M/013

29. Woźniak Zbigniew               420739                              CT14/pr42

 

 

 

Zbiorcze zestawienie zweryfikowanych turniejów:

 

Turnieje międzynarodowe:

 

BdF/Smaragd/03, BdF-60/S/pr01, BdF-60/S/pr13, BdF-60/S/sf01, BdF-60/S/pr24, CCO/L9/final, CL/2004/D3, CL/2004/D4, CL/2007/B3, CL/2007/D5, CL/2007/C8, CL/2007/FT4, CL/2012/C1, CL/2012/C2, CL/2012/C6, CL/2012/C11, CT13/sf02,  CT14/pr10, CT14/pr42, CT14/sf1, DE5A/sf02, DE5A/sf07, DJ-CT18/pr01, DJ-CT18/ pr05, DJ-CT18/ pr18,  DJ-CT18/ pr21, DJ-CT18/ pr30, DJ-CT18/ pr40, DJ-CT18/ pr41, DJ-CT18/ pr43,  EM/M/313, EU/TC7/sf1, EU/WS/M/001, EU/WS/M/043, JUB/E/qf20, Malop-Cup/B/1, Malop-Cup/C/1, Malop-Cup/C/2, Mem. B. Śliwy, MPT/09/011, MPT/09/009, VWC2/pr14, ROM-85/B, VWC4/pr19, VWC5/pr32, WC28/sf10, WC31/sf06, WS/M/013, WS/M/195, WS/M/230, WS/M/231, WS/M/232, WS/M/237, WS/M/238, WS/M/245, WS/M/246,  WS/M/301, WS/M/302,  WS/M/309, WS/M/315, WS/M/321, WS/M/336, WS/M/343, WS/M/364, WS/M/389, WS/MN/023, WS/MN/082, WT/M/1085;

 

Turnieje krajowe:

 

POL/C50/final, POL/C51/final, POL/C51/sf2, POL/C52/final, POL/C52/sf1, POL/C52/sf2, POL/C52/sf3, POL/C52/qf1, POL/C53/final, POL/C53/sf1, POL/C 53/sf2, POL/C53/sf3, POL/C53/qf1, POL/C54/final, POL/C54/sf1, POL/C54/sf3, POL/C54/qf2, POL/C54/qf3, POL/C55/sf1, POL/C55/sf2, POL/C55/sf3, POL/C55/qf2, POL/C55/qf4, POL/C56/sf, POL/C56/qf1, POL/C56/qf2, POL/C57/sf2, POL/C59/qf2, POL/EC1/final, POL/EC2/qf1, POL/ETC2/sz.2, POL/ETC2/sz.4, POL/Malbork/final 2007, POL/TC16/sz.3,

POL/TC20/sz.1, POL/TC20/sz.4

 

 

 

Opracował:

Zatwierdził:

 

 

Rafael Pierzak

Tomasz Stefaniak

 

 

Przewodniczący Zespołu

Przewodniczący

Ewidencji i Klasyfikacji

Komisji Szachów Korespondencyjnych