Regulamin KSzGK nr.2

ROZGRYWKI KORESPONDENCYJNE

 

I. Rodzaje rozgrywek

 

2.1 Komisja prowadzi następujące rozgrywki korespondencyjne:

   a) indywidualne mistrzostwa Polski seniorów, kobiet i młodzieży

   b) drużynowe mistrzostwa Polski

   c) specjalne (indywidualne i drużynowe)

 

II. Turnieje o indywidualne mistrzostwo Polski

 

2.2 Turnieje o indywidualne mistrzostwo Polski seniorów organizowane są corocznie w terminie od 15 lutego. Każdy cykl rozgrywek składa się z ćwierćfinałów, półfinałów i finału. Czas trwania ćwierćfinałów oraz półfinałów do 20 miesięcy, a finału do 24 miesięcy. Niezakończone partie podlegają ocenie. Organizator na wniosek sędziego ma prawo przedłużyć rozgrywki.

 

a) Ćwierćfinały.

Prawo gry w ćwierćfinałach mają wszyscy zawodnicy niezależnie od posiadanego rankingu.

Ćwierćfinały rozgrywane są z udziałem ok. 7-8 zawodników w każdej grupie, trzech pierwszych zawodników z grupy awansuje do półfinałów.

 

b) Półfinały.

Prawo gry mają (pod warunkiem posiadania rankingu minimum 2000 w dniu rozpoczęcia rozgrywek):

* zawodnicy awansujący z ćwierćfinałów,

* zawodnicy o rankingu co najmniej 2200,

* zwycięzcy rozgrywek organizowanych przez sekcje, które za zgodą KSzGK uznane zostały za równoważne ćwierćfinałom,

* zawodnicy, którzy w ostatnim półfinale MP uzyskali co najmniej 60% punktów,

* uczestnicy dwóch ostatnich finałów MP.

Półfinały rozgrywane są w nie więcej niż w 6 grupach z udziałem 11-15 zawodników w każdej, do finału awansuje nie mniej niż 2 zawodników z grupy.

 

c) Finał.

Prawo gry posiadają (pod warunkiem posiadania rankingu minimum 2200 w dniu rozpoczęcia rozgrywek):

* zawodnicy awansujący z półfinałów,

* jednokrotnie - mistrzowie Polski z czterech ostatnich finałów (do wyboru),

* wicemistrzowie Polski z ostatniego finału,

* zawodnicy o rankingu powyżej 2400 - pierwszeństwo mają zawodnicy o najwyższym rankingu spośród zgłoszonych w regulaminowym terminie.

Finał jest rozgrywany z reguły z udziałem 17 zawodników. W sytuacjach wyjątkowych liczba uczestników finału MP może być zwiększona.

Zawodnicy, którzy w finale zajęli trzy pierwsze miejsca otrzymują następujące tytuły:

* mistrz Polski,

* I wicemistrz Polski,

* II wicemistrz Polski.

 

2.3 Zawodnik awansujący do półfinałów lub finału, który z uzasadnionych przyczyn nie może przystąpić do gry, może przenieść swoje uprawnienia na następną edycję, ale nie dłużej niż 3 lata od zakończenia turnieju, w którym uprawnienie zostało uzyskane.

 

2.4 Turnieje o indywidualne mistrzostwo Polski kobiet i młodzieży rozgrywane są zgodnie z odrębnymi ustaleniami Zarządu KSzGK.

 

III. Drużynowe mistrzostwa Polski.

 

2.5 Zasady, tryb i warunki przebiegu rozgrywek oraz szczegółowy regulamin drużynowych MP, określający uprawnienia i obowiązki zawodników, kapitanów drużyn, sędziów poszczególnych lig oraz kierownika rozgrywek ustala Zarząd Komisji.

 

IV. Rozgrywki specjalne (indywidualne i drużynowe)

 

2.6 Memoriały, turnieje jubileuszowe, pucharowe i tematyczne, mistrzostwa okręgów, mecze i inne rozgrywki (również w obsadzie międzynarodowej) organizowane są zgodnie z odrębnymi ustaleniami i przepisami ustalanymi każdorazowo przez Zarząd Komisji w odniesieniu do rozgrywek o zasięgu ogólnopolskim i międzywojewódzkim lub zarządy Sekcji w odniesieniu do rozgrywek na terenie ich działalności. W odniesieniu do rozgrywek o zasięgu międzynarodowym obowiązują przepisy ICCF. Turnieje, w których istnieje możliwość wypełnienia norm na tytuły międzynarodowe wymagają zatwierdzenia przez Kongres ICCF.

 

V. Przepisy pozostałe.

 

2.7 Zawodnikom gry bezpośredniej - w przypadku braku rankingu ICCF - uznaje się ranking FIDE. W przypadku posiadania obu rankingów, liczy się ranking ICCF.

 

2.8. Pojęcie "aktualny ranking" oznacza tu ranking zawodnika (ICCF lub FIDE jeśli nie posiada rankingu ICCF) w chwili rozpoczęcia zawodów.

 

2.9 Każdy zawodnik przed rozpoczęciem turnieju winien otrzymać komunikat zawierający m.in. terminy rozpoczęcia i zakończenia turnieju, tabelę kojarzeń, normy klasyfikacyjne, liczbę zawodników awansujących, wyróżnienia honorowe, adres sędziego turnieju oraz sędziego drugiej instancji, listę partnerów z adresami, aktualnymi rankingami. W przypadku turnieju rozgrywanego za pośrednictwem serwera ICCF zawodnicy otrzymują komunikat z niezbędnymi informacjami z serwera automatycznie z chwilą uruchomienia turnieju.

 

2.10 Zasady gry określają przepisy gry korespondencyjnej w szachy Regulamin nr 3.

 

2.11 Partie niezakończone w ustalonym terminie podlegają ocenie przez sędziego rozgrywek, który może korzystać z konsultacji szachistów wyższych kategorii. Niezakończone partie z finałów mistrzostw Polski seniorów, I ligi drużynowych mistrzostw Polski oraz turniejów równorzędnych powinny być oceniane komisyjnie. Komisję do oceny partii powołuje Przewodniczący Zespołu Sędziów.

 

2.12 Miejsca zawodników w kołowych turniejach indywidualnych, którzy uzyskali tę samą liczbę punktów, ustalane są z reguły wg następujących kryteriów:

-większa liczba zwycięstw,

-wartościowanie systemem Sonneborna - Bergera,

-porównanie wyników bezpośrednich spotkań między zawodnikami,

Organizator może ustalić inny system wartościowania.

 

2.13 Rozgrywki wymienione w pkt. 2.1 mają charakter rozgrywek klasyfikacyjnych, jeśli spełniają wymogi regulaminu klasyfikacyjno-rankingowego nr 4-5. Zasada ta obowiązuje również przy rozgrywkach organizowanych przez inne organizacje i instytucje.

 

2.14 Anuluje się regulamin nr 2 obowiązujący od 04.03.2000.

 

2.15 Regulamin niniejszy zatwierdzony przez Zarząd KSzGK obowiązuje od 01.01.2014.