Plan zebrania zarządu KSzGK

w dniach 15-16.10.2011 w Łącznej k/Kielc

 

 

1.     Powitanie.

2.     Przedstawienie porządku obrad.

3.     Sprawy finansowe sekcji – ŚZSzach, PZSzach, sponsorzy, stawki wpisowego do turniejów.

4.     Przepisy, sprawy regulaminowe – Regulaminy KSzGK - propozycja aktualizacji, przepisy ICCF.

5.     Sprawy organizacyjno-informacyjne – strona internetowa, kongresy ICCF, indywidualne i drużynowe mistrzostwa Polski, zawody poświęcone pamięci Witolda Bieleckiego, 2012 - Rok Akiby Rubinsteina - turniej tematyczny ICCF itp.

6.     Sprawy klasyfikacyjno-rankingowe.

7.     Sprawy sędziowskie.

8.     Inne wnioski, dyskusja.

9.     Odczytanie uchwał, zakończenie.

 

Prosimy o zgłaszanie ewentualnych innych zagadnień jako przedmiotu obrad na adres: kszgk.turnieje@gmail.com