Plan posiedzenia Zarządu KSzGK

w dniach 12-13.10.2011 w Sielpi k/Kielc

 

 

1.      Powitanie

2.      Przedstawienie porządku obrad

3.      Sprawy finansowe

3.1.             rozliczenie finansowe za 2012 i audyt

3.2.             środki przyznane przez Zarząd PZSzach

3.3.             środki finansowe od sponsorów (sponsor szachów korespondencyjnych?)

3.4.             preliminarz na 2014

                                          3.4.1.     działalność Zarządu KSzGK (w tym udział w kongresie ICCF, opłata roczna za stronę KSzGK - domena kszgk.com, puchary, medale i dyplomy, itp)

                                          3.4.2.     zwrot kosztów dla kadry olimpijskiej,

                                          3.4.3.     szkolenie sędziów gry korespondencyjnej.

3.5.             środki finansowe od sponsorów na nagrody oraz opłatę turniejową

                                          3.5.1.     Memoriał Witolda Bieleckiego - turniej 16 kategorii - najsilniejszy na świecie;

                                          3.5.2.     Mistrzostwa Polski

                                          3.5.3.     Turniej Mistrzów Polski

3.6.             Komunikat KSzGK – warunki zgłoszeń do turniejów w 2014 roku (w tym stawki wpisowego)

4.      Przepisy, sprawy regulaminowe

4.1.             "Regulamin powoływania kadry narodowej w szachach korespondencyjnych" - zatwierdzony przez PZSzach

4.2.             Regulaminy KSzGK - propozycja aktualizacji

                                          4.2.1.     nr 1 (Regulamin działania) - do wdrożenia po zatwierdzeniu przez Zjazd Działaczy Komisji w 2013 i zaakceptowaniu przez Zarząd PZSzach

                                          4.2.2.     pozostałe - wdrożenie po opracowaniu i zatwierdzeniu przez Zarząd KSzGK

4.3.             Przepisy ICCF - przetłumaczone na język polski, dostępne na stronie KSzGK (w tym aktualizacja regulaminu nr 3)

5.      Sprawy organizacyjno-informacyjne

5.1.             informacja i sprawozdawczość (strona internetowa KSzGK)

5.2.             Serwer ICCF - komunikaty w języku polskim - projekt w opracowaniu

5.3.             ICCF Diamond Jubilee Web Book - przewodnictwo projektu;

                                          5.3.1.     projekt ukończony w 2012 roku, ale wymaga aktualizacji;

                                          5.3.2.     historia szachów korespondencyjnych w Polsce - po akceptacji;

5.4.             krótka informacja na temat kongresów ICCF

                                          5.4.1.     Kongres ICCF 2010 w Turcji (przedstawiciel Polski powołany do Komisji Rankingowej ICCF w randze zastępcy przewodniczącego)

                                          5.4.2.     Kongres ICCF 2011 w Finlandii

                                          5.4.3.     Kongres ICCF 2012 w RPA

                                          5.4.4.     Kongres ICCF 2013 w Polsce (przedstawiciel Polski powołany na przewodniczącego Komisji Klasyfikacyjnej ICCF)

5.5.             Kongres ICCF organizowany przez Polskę w 2013 (w 80 rocznicę powstania Polskiego Związku Szachistów Korespondencyjnych)

                                          5.5.1.     przedłożona delegatom na Kongresie ICCF 2011 w Finlandii propozycja

                                          5.5.2.     została uszczegółowiona na Kongresie ICCF 2012 - prezentacji dokonał osobiście Prezydent ICCF Eric Ruch. Delegaci jednogłośnie zaakceptowali propozycję organizacji Kongresu ICCF 2013 w Krakowie.

                                          5.5.3.     Powołanie Komitetu organizacyjnego, utworzenie strony kongresowej i jej bieżąca aktualizacja, organizacja zakwaterowania i miejsca obrad, przyjmowanie zgłoszeń.

                                          5.5.4.     Przebieg Kongresu - krótkie posumowanie w klipie video. Pokongresowe podziękowania.

5.6.             osiągnięcia drużynowe oraz indywidualne (medale olimpijskie, tytuły arcymistrzowskie, udział w MŚ itd)

5.7.             indywidualne i drużynowe mistrzostwa Polski

                                          5.7.1.     krótka informacja na temat edycji 2012, 2013

                                          5.7.2.     Regulamin MP 2014

                                          5.7.3.     aktualizacja regulaminu nr 2

5.8.             kadra narodowa na 2013 oraz propozycja na 2014 rok

5.9.             Kolejny zjazd Działaczy Komisji (w 2014?)

5.10.          Zawody poświęcone pamięci Witolda Bieleckiego:

                                       5.10.1.     18 Puchar Świata - organizowany przez Polskę; najliczniejszy na świecie; w sierpniu 2013 wystartowały półfinały;

                                       5.10.2.     Mecz Witold's Friends - Rest of the World; najliczniejszy na świecie;

                                       5.10.3.     Memoriał Witolda Bieleckiego - turniej 16 kategorii za zaproszeniami; najsilniejszy na świecie; sponsor nagród

                                       5.10.4.     Memoriał Witolda Bieleckiego - turniej drużynowy rozgrywany za pośrednictwem serwera dla zawodników o rankingu < 2000; we wrześniu wystartował finał.

5.11.          mistrzostwa świata szkół w szachach korespondencyjnych nie doszły do skutku

                                       5.11.1.     wskazane jest mieć wytypowaną reprezentację;

                                       5.11.2.     Mistrzostwa Polski szkół w szachach korespondencyjnych?

6.      Sprawy klasyfikacyjno-rankingowe

6.1.             zmiany w systemie rankingowym ICCF

6.2.             aktualizacja regulaminu nr 4 i 5

6.3.             propozycja uregulowania zaległych spraw klasyfikacyjno-rankingowych od 2008 roku

6.4.             powołanie przewodniczącego Zespołu Klasyfikacji i Ewidencji?

7.      Sprawy sędziowskie

7.1.             zasady powoływania i uprawnienia sędziów w szachach korespondencyjnych (aktualizacja regulaminu nr 6)

7.2.             Podręcznik sędziego (ICCF Arbiter Manual)

7.3.             zespół sędziów (przewodniczący Zespołu Sędziów KSzGK-Mariusz Wojnar)

 

8.      Postępowanie dyscyplinarne

8.1.             aktualizacja regulaminu nr 7

8.2.             do czasu wyboru członków orzekających Sądu Koleżeńskiego przez Zjazd Działaczy Komisji - orzeka jedynie Zarząd Komisji w drugiej instancji

9.      Inne wnioski

10.   Podsumowanie