Plan posiedzenia Zarządu KSzGK

w dniach 15-16.10.2011 w Łącznej k/Kielc

 

 

1.      Powitanie

 

2.      Przedstawienie porządku obrad

 

3.      Sprawy finansowe

·        rozliczenie finansowe za 2010 i audyt

·        środki przyznane przez Zarząd PZSzach (na lata 2010-2013?)

·        środki finansowe od sponsorów (sponsor szachów korespondencyjnych?)

·        preliminarz na 2012

o   działalność Zarządu KSzGK (w tym udział w kongresie ICCF, opłata roczna za stronę KSzGK - domena kszgk.com, puchary, medale i dyplomy, itp)

o   zwrot kosztów dla kadry olimpijskiej,

o   szkolenie sędziów gry korespondencyjnej.

·        środki finansowe od sponsorów na nagrody oraz opłatę turniejową

o   Memoriał Witolda Bieleckiego - turniej 16 kategorii - najsilniejszy na świecie;

o   Mistrzostwa Polski

·        Komunikat KSzGK – warunki zgłoszeń do turniejów w 2012 roku (w tym stawki wpisowego)

 

4.      Przepisy, sprawy regulaminowe

·        "Regulamin powoływania kadry narodowej w szachach korespondencyjnych" - zatwierdzony przez PZSzach

·        Regulaminy KSzGK - propozycja aktualizacji

o   nr 1 (Regulamin działania) - do wdrożenia po zatwierdzeniu przez Zjazd Działaczy Komisji w 2013 - przed Walnym Zgromadzeniem PZSzach

o   pozostałe - wdrożenie po opracowaniu i zatwierdzeniu przez Zarząd KSzGK

·        Przepisy ICCF - przetłumaczone na język polski, dostępne na stronie KSzGK (w tym aktualizacja regulaminu nr 3)

 

5.      Sprawy organizacyjno-informacyjne

·        informacja i sprawozdawczość (strona internetowa KSzGK)

·        Serwer ICCF - komunikaty w języku polskim - projekt w opracowaniu

·        ICCF Diamond Jubilee Web Book - przewodnictwo projektu;

o   historia szachów korespondencyjnych w Polsce - do akceptacji;

·        krótka informacja na temat kongresów ICCF

o   Kongres ICCF 2010 w Turcji (przedstawiciel Polski powołany do Komisji rankingowej w randze zastępcy przewodniczącego)

o   Kongres ICCF 2011 w Finlandii

·        Kongres ICCF organizowany przez Polskę - przedłożona delegatom na Kongresie ICCF w Finlandii propozycja na 2016, prośba delegatów ICCF o przesunięcie na 2013 (w 80 rocznicę powstania Polskiego Związku Szachistów Korespondencyjnych); Kraków lub Warszawa;

·        82 Kongres FIDE w Krakowie (15-22.10.2011) - uczestniczy Prezydent ICCF Eric Ruch

·        osiągnięcia drużynowe oraz indywidualne (medale olimpijskie, tytuły arcymistrzowskie, udział w MŚ itd)

·        indywidualne i drużynowe mistrzostwa Polski

o   krótka informacja na temat edycji 2009, 2010, 2011

o   Regulamin MP 2012

o   aktualizacja regulaminu nr 2

·        kadra narodowa na 2011 oraz propozycja na 2012 rok

·        Zjazd Działaczy Komisji w 2013 - przed Walnym Zgromadzeniem PZSzach

·        Zawody poświęcone pamięci Witolda Bieleckiego:

o   18 Puchar Świata - organizowany przez Polskę; najliczniejszy na świecie;

o   Mecz Witold's Friends - Rest of the World; być może najliczniejszy na świecie;

o   Memoriał Witolda Bieleckiego - turniej 16 kategorii za zaproszeniami; najsilniejszy na świecie; sponsor nagród?

o   Memoriał Witolda Bieleckiego - turniej rozgrywany za pośrednictwem poczty dla zawodników o rankingu < 2000;

·        2012 - Rok Akiby Rubinsteina - turniej tematyczny ICCF

·        mistrzostwa świata szkół w szachach korespondencyjnych (dwie kategorie - szkoła podstawowa i gimnazjum) - wytypowanie reprezentacji

 

6.      Sprawy klasyfikacyjno-rankingowe

·        zmiany w systemie rankingowym ICCF

·        aktualizacja regulaminu nr 4 i 5

·        propozycja uregulowania zaległych spraw klasyfikacyjno-rankingowych od 2008 roku

·        powołanie przewodniczącego Zespołu Klasyfikacji i Ewidencji (Marek Sądowski?)

 

7.      Sprawy sędziowskie

·        zasady powoływania i uprawnienia sędziów w szachach korespondencyjnych (aktualizacja regulaminu nr 6)

·        Podręcznik sędziego (ICCF Arbiter Manual)

·        powołanie zespołu sędziów (przewodniczącego Zespołu Sędziów KSzGK-?)

 

8.      Postępowanie dyscyplinarne

·        aktualizacja regulaminu nr 7

·        do czasu wyboru członków orzekających Sądu Koleżeńskiego przez Zjazd Działaczy Komisji - orzeka jedynie Zarząd Komisji w drugiej instancji

 

9.      Inne wnioski

 

10.   Podsumowanie