Komunikat klasyfikacyjny nr 52/2015

W zakładce Zespołu Ewidencji i Klasyfikacji KSzK został zamieszczony nowy komunikat klasyfikacyjny (52/2015). Zaktualizowane zostało także Zestawienie tytułów i kategorii centralnych KSzK, które zawiera obecnie 716 zawodniczek i zawodników.

W ciągu roku 2016 planowane jest wydanie kolejnego komunikatu klasyfikacyjnego, który będzie uwzględniał wyniki kończących się w tym roku turniejów z cyklu indywidualnych i drużynowych Mistrzostw Polski. Jednocześnie […]

Komunikat klasyfikacyjny nr 51/2014

W zakładce Zespołu Ewidencji i Klasyfikacji KSzK został udostępniony nowy komunikat klasyfikacyjny (51/2014). Aneksy do komunikatu nr 50 zostały włączone do obecnego komunikatu. Zaktualizowano także bazę zawodników z centralnymi kategoriami szachowymi i tytułami ICCF. Aktualnie w bazie znajduje się 610 zawodników.

Wojciech Krzyżanowski, przewodniczący ZEiK

 

Informacja Zespołu Ewidencji i Klasyfikacji

Informuję, że najnowszy komunikat klasyfikacyjny (51) zostanie opublikowany na początku stycznia 2015 roku.

Ewentualne wnioski klasyfikacyjne (jeśli mają być uwzględnione w najbliższym komunikacie) należy przesyłać na adres e-mail zespołu (ewidencja.kszk@gmail.com) do dnia 15.12.2014. W przypadku wniosków indywidualnych (dotyczących wyłącznie turniejów międzynarodowych rozgrywanych pod egidą ICCF) wystarczy podać imię i nazwisko zawodnika, ID ICCF oraz symbol rozegranego turnieju (np. […]

Wnioski klasyfikacyjne na kategorie i tytuły szachowe KSzK

Bardzo proszę zainteresowanych zawodników o przesyłanie na adres Zespołu (ewidencja.kszk@gmail.com) wniosków o zweryfikowanie dla celów klasyfikacyjnych zakończonych turniejów międzynarodowych  z ich udziałem. Chodzi o turnieje zakończone w 2013 oraz w 2014 roku.

Przypominam, że zgodnie z nowym Regulaminem klasyfikacyjno-rankingowym (nr 4) obowiązującym od 01.01.2014, punkt 4.5.4 – „Turnieje międzynarodowe z udziałem polskich zawodników podlegają weryfikacji dla celów […]

Wnioski klasyfikacyjne na kategorie szachowe

W imieniu Zespołu Ewidencji i Klasyfikacji KSzK proszę zainteresowanych zawodników o sukcesywne przesyłanie na adres Zespołu (ewidencja.kszk@gmail.com) wniosków o zweryfikowanie dla celów klasyfikacyjnych zakończonych turniejów międzynarodowych  z ich udziałem. Chodzi przede wszystkim o turnieje zakończone w 2013 oraz w 2014 roku. Przypominam, że zgodnie z nowym Regulaminem klasyfikacyjno-rankingowym (nr 4) obowiązującym od 01.01.2014, punkt 4.5.4 – „Turnieje […]

Komunikat klasyfikacyjny 50/2013 – aneksy

W związku z przesłanymi uwagami dotyczącymi jednego z wcześniejszych komunikatów klasyfikacyjnych (nr 47/2007) i po wyjaśnieniu z poprzednim przewodniczącym Zespołu Ewidencji i Klasyfikacji, kol. Markiem Sądowskim – zmieniono kategorie centralne 3 zawodnikom (szczegóły w aneksie do komunikatu 50).

========

W dniu 16.01.2014 zmieniono kategorię kolejnemu zawodnikowi, w związku z w/w komunikatem nr 47/2007 (szczegóły w aneksie nr 2).  […]

Zestawienie zawodników z tytułami międzynarodowymi i centralnymi kategoriami w grze korespondencyjnej

W zakładce Zespołu Ewidencji i Klasyfikacji zostało umieszczone alfabetyczne zestawienie (stan na dzień 31.12.2013) zawodników z tytułami międzynarodowymi oraz tytułami krajowymi i kategoriami centralnymi w grze korespondencyjnej. Zostało one opracowane w oparciu o dostępne dane z lat poprzednich z uwzględnieniem ostatniego komunikatu klasyfikacyjnego (nr 50) z dnia 12.12.2013. Lista liczy aktualnie 593 zawodników (wykreślono dwa nazwiska po […]

Zespół Ewidencji i Klasyfikacji KSzK wznowił pracę

W związku z podjętymi decyzjami na tegorocznym październikowym spotkaniu Zarządu i członków KSzGK w Sielpi po kilku latach przerwy wznowił działalność  Zespół Ewidencji i Klasyfikacji (ZEiK). Na przewodniczącego Zespołu, w miejsce kol. Marka Sądowskiego (który zrezygnował z funkcji jakiś czas temu), został wybrany kol. Rafael Pierzak. Do zespołu zostali dokooptowani jeszcze dwaj członkowie w osobach Janusza Pietrzaka […]