Raport prezydenta ICCF

Prezydent ICCF z reguły co 2 miesiące przedstawia delegatom raport informujący o najważniejszych sprawach.

W sierpniowym raporcie informuje on o wyznaczeniu mnie na stanowisko przewodniczącego Komisji Klasyfikacyjnej ICCF. W dalszym ciągu pełnię obowiązki zastępcy przewodniczącego Komisji Rankingowej ICCF. Nastąpiło też kilka innych zmian w Biurze Wykonawczym ICCF oraz poszczególnych komisjach. Władze ICCF są przedstawione na [...]

Eric Ruch powitany w Polsce

Prezydent ICCF, Eric Ruch z Francji, przebywał dwa dni 20-21.10.2011 na Kongresie FIDE (http://www.fidecongress2011.pl/en) w Krakowie.

W dniu 20.10.2011 w godzinach wieczornych po obradach Kongresu w Hotelu Europejskim został powitany na nieoficjalnym spotkaniu przez delegata Polski do ICCF Mariusza Wojnara oraz naszego kolegę z Krakowa Piotra Walczaka.

Mieliśmy okazję porozmawiać chwilę z IA Andrzejem [...]