Koordynator Rozgrywek Drużynowych

Kolega Rafael Pierzak zrezygnował z pełnienia obowiązków Koordynatora Rozgrywek Drużynowych. Sprawy rozgrywek drużynowych wracają do mnie ponownie, przynajmniej do czasu aż znajdzie się osoba, która będzie w stanie temu podołać.

Mariusz Wojnar, Z-ca przewodniczącego KSzK PZSzach, delegat Polski do ICCF

Raport prezydenta ICCF

Prezydent ICCF z reguły co 2 miesiące przedstawia delegatom raport informujący o najważniejszych sprawach.

W sierpniowym raporcie informuje on o wyznaczeniu mnie na stanowisko przewodniczącego Komisji Klasyfikacyjnej ICCF. W dalszym ciągu pełnię obowiązki zastępcy przewodniczącego Komisji Rankingowej ICCF. Nastąpiło też kilka innych zmian w Biurze Wykonawczym ICCF oraz poszczególnych komisjach. Władze ICCF są przedstawione na […]

Komunikat KSzGK – zmiana opłat za turnieje ICCF

KSzGK informuje, że dla turniejów ICCF rozpoczynających się od dnia 01.11.2011 obowiązują nowe opłaty (http://kszgk.com/?page_id=255). Zmiana stawek nastąpiła w związku ze znacznym wzrostem kursu euro, w którym dokonywane są rozliczenia z ICCF. Opłata członkowska (koszty członkowskie w ICCF i administracyjne w Polsce) wnoszona każdego roku pozostała na niezmienionym poziomie.

Oczywiście nie ma przymusu zgłaszania się za pośrednictwem […]