Aktualizacja serwera ICCF

===============================

30.12.2013 Sewer ICCF już w języku polskim!

W dniu dzisiejszym (2013-12-30) nastąpiła wielka aktualizacja serwera ICCF, a wraz z nią pojawiła się lokalizacja w języku polskim!

Tłumaczeniu serwera ICCF na język polski (około 1200 wyrażeń i zwrotów) oraz weryfikacji poświęciłem wiele tygodni. Ale wreszcie udało się i dotarliśmy do szczęśliwego finału :)  Wymaga ona jeszcze drobnych poprawek, ale są to sprawy czysto techniczne niezależne ode mnie, które kiedyś w nieodległej przyszłości mam nadzieję będą mogły być rozwiązane.

Aby serwer był dostępny w języku polskim należy w swoim profilu wybrać język polski (Language) i zatwierdzić zmiany (Save changes).

Strona ICCF zmieniła swój wygląd oraz funkcjonalność. W miarę możliwości czasowych postaram się wkrótce opisać bardziej szczegółowo, jakie nowe funkcje są dostępne (są opisane przez Martina Bennedika na stronie ICCF w języku angielskim).

Dla turniejów rozpoczynających się po nowym roku rewolucyjną zmianą jest możliwość reklamowania wyniku (wygranej lub remisu) po przejściu do końcówki 6-bierkowej (zobacz wiadomość od prezydenta ICCF na serwerze). Należy pamiętać, że w tej sytuacji nie ma zastosowania zasada 50 posunięć bez bicia lub ruchu pionem. Ponadto wdrożono system rankingowy dla szachów 960, a także umożliwiono organizatorom organizowanie turniejów tempem z inkrementacją (tzw. Fischerowskie tempo gry).

Życzę wiele zadowolenia z polskiej wersji serwera ICCF oraz nowych funkcji!

===============================

18.05.2011 Aktualizacja serwera

Kilka dni temu (11.05.2011) dokonano aktualizacji serwera i zostały udostępnione nowe opcje ułatwiające obsługę rozgrywanych partii.

Najważniejsze z nich to nowy sposób wnioskowania o urlop dodatkowy oraz zgłaszania dłuższego namysłu nad jednym posunięciem wykraczającym poza 40 dni, które systematyzują i automatyzują do pewnego stopnia cały proces. Ponadto wdrożono obsługę dla szachów 960 (tzw.Fischerowskich) oraz wiele innych udogodnień. Udogodnienia są nie tylko na potrzeby zawodników, ale też dla organizatorów (TO) oraz sędziów (TD), czy innych osób funkcyjnych.

Wkrótce więcej szczegółów …

Uzupełniono 19.05.2011, aktualizacja 23.05.2011

 1. Wsparcie dla Biura urlopu dodatkowego (special leave office-SLO)
  1. Jest nowa opcja “SLO” dla urzędników biura. Mogą oni zaakceptować lub odrzucić wniosek o urlop dodatkowy (special leave).
  2. Turnieje mogą stosować albo stare zasady dla urlopu dodatkowego (“Standard”), gdzie sędzia (TD) decyduje, albo nowe zasady (“StandardSlo”), gdzie decyzję podejmuje biuro.
  3. Domyślnym ustawieniem dla nowych turniejów jest teraz StandardSlo. Organizatorzy (TOs) krajowych zawodów, którzy nie chcą korzystać z biura SLO muszą zmienić ustawienie na “Standard”.
  4. W turniejach korzystających z biura SLO, zawodnicy znajdą nową opcję “Request special leave” (Wniosek o urlop dodatkowy) w zakładce “Event” na ekranie swojej partii. Wybranie tej opcji otwiera ekran urlopu dodatkowego.
  5. Na ekranie urlopu dodatkowego, zawodnicy muszą wypełnić pola podając datę początkową i końcową oraz powody.
   • Należy mieć na uwadze, że podany powód pozostanie poufny w ramach biura SLO. Sędziowie i inni działacze ICCF będą powiadomieni tylko o decyzji biura SLO. Dlatego należy dostarczyć możliwie pełną informację co do powodów wniosku o urlop dodatkowy. Niekompletna informacja lub brak szczegółów może opóźnić decyzję w sprawie wniosku.
  6. Potwierdzenie (Submit) wniosku o urlop dodatkowy tworzy wpis o statusie “Pending” (Oczekiwanie [na decyzję]). Zostaną wysłane powiadomienia emailem do wszystkich biur SLO.
   • Biura SLO będą widzieć listę wniosków o urlop dodatkowy oczekujących na rozpatrzenie.
   • Biura SLO mogą kliknąć na link zawierający szczegóły wniosku i, po jego ocenie, zaakceptować go lub odrzucić.
  7. O podjętej decyzji biuro SLO powiadamia odpowiednie osoby.
   • Zawodnik oraz sędziowie turniejów zostaną powiadomieni o pozytywnej decyzji. Zatwierdzone wnioski są traktowane jako urlop dodatkowy we wszystkich turniejach zawodnika (te urlopy są wyświetlane na czerwono na ekranie urlopów) oraz nie będzie możliwe wykonanie żadnego posunięcia w okresie urlopu dodatkowego, co zawodnik potwierdza zaznaczeniem odpowiedniego kwadracika.
   • W razie odrzucenia wniosku, zawodnik zostanie poinformowany o przyczynach.
   • W każdym przypadku, wniosek, powody i podjęta decyzja zostaną ujęte w bazie urlopów dodatkowych w celach archiwalnych oraz odwoławczych.
  8. Nakładanie się ze zwykłym urlopem nie jest zdjęte, gdyż zadaniem zawodnika jest dysponowanie swoim urlopem.
 2. Opcja “Use 40+ reflection” w zakładce „Game” na ekranie partii jest widoczna dla zawodnika, gdy jest jego posunięcie.
  1. Wybranie tej opcji uruchamia wysłanie powiadomienia emailem do przeciwnika oraz sędziego (a także obu kapitanów drużyn w przypadku zawodów drużynowych).
  2. Jest to spełnienie wymogu pkt.3.B „Przepisów gry” o zgłoszeniu deklaracji dalszej gry i namyśle nad jednym posunięciem przekraczającym 40 dni (bardzo rzadkie przypadki). Deklaracja ta jest ważna tylko dla danego posunięcia.
  3. Mogą jednak wystąpić przypadki stosowania tej opcji przez zawodników bez zamiaru przekraczania 40 dni namysłu nad jednym posunięciem. Nadużywanie tej opcji (np. poprzez wielokrotne wysyłanie tego komunikatu, a następnie odpowiadanie po kilku godzinach) może spowodować nałożenie kary przez sędziego.
  4. W zapisie partii zostaje utworzony stosowny wpis, który stanowi dla sędziego potwierdzenie użycia tej opcji. Sędzia nie musi już przechowywać informacji o stosownej deklaracji zawodnika. Zatem sędzia przed podjęciem decyzji o przyznaniu przegranej na podstawie pkt.3B „Przepisów gry” powinien sprawdzić zapis partii pod tym kątem.
 3. Wsparcie dla szachów 960
  1. Na początkowym etapie tworzenia nowego turnieju organizator (TO) ma możliwość wyboru rodzaju zawodów poprzez zaznaczenie kwadracika „Chess 960 event”.
  2. Zawody w Szachy 960 nie mogą podlegać ocenie rankingowej oraz nie mogą być turniejem tematycznym.
  3. Zawody w Szachy 960 muszą być turniejami 2-kołowymi.
  4. Jest nowy dodatkowy etap w trakcie tworzenia zawodów, gdzie organizator (TO) musi wybrać pozycję początkową w szachach 960 lub pozwolić wybrać ją losowo.
  5. Podczas losowania pozycja początkowa jest wybierana losowo dla każdego kojarzenia, np. zawodnicy muszą rozgrywać tą samą pozycję z tym samym przeciwnikiem, jedną białymi i drugą czarnymi.
  6. Pozycja 518 (standardowa pozycja w szachach) jest wyłączona z losowania.
  7. Numer pozycji początkowej w szachach 960 jest wyświetlany na początku zapisu partii.
  8. Pliki PGN partii szachów 960 mogą zostać ściągnięte i powinny pracować z większością oprogramowania (które obsługuje szachy 960).
  9. Podczas robienia roszady w szachach 960 przy użyciu myszki (drag and drop), należy postawić króla na wieży.
 4. Rejestracja zawodnika
  1. Nowy zawodnik klikając na odpowiedni link może zarejestrować się w ICCF.
  2. Otwiera się nowe okno, które należy uzupełnić danymi.
  3. Po rejestracji zostaje utworzone nowe konto zawodnika, które musi być zweryfikowane i potwierdzone.
  4. Przedstawiciel narodowy wybranego kraju zostaje powiadomiony o nowym użytkowniku. Jeśli wybrany kraj nie jest federacją członkowską [ICCF] powiadomienie zostaje wysłane do dyrektora strefowego.
  5. Nowi użytkownicy są potwierdzani prze federacje członkowskie i kierowani do odpowiedniego turnieju.
  6. Jeśli konto zostaje odrzucone, osoba dokonująca weryfikacji powinna podać powód odrzucenia. Wiadomość jest wysyłana do zawodnika oraz do Przewodniczącego Komisji Rankingowej (RC). Przewodniczący Komisji Rankingowej (RC) może edytować lub potwierdzić, ewentualnie odrzucić utworzone konto.
  7. Na szczegółowym ekranie zawodnika, użytkownicy mogą teraz być wymienieni jako “Unconfirmed” (niepotwierdzeni) lub “Rejected” (odrzuceni). Nie jest możliwe wysłanie hasła startowego do tych zawodników.
 5. Na ekranie partii, po wybraniu “Board/Show timestamps” na każdym stemplu czasowym jest link pozwalający policzyć czas. Może to być przydatne dla zawodników lub sędziego, jeśli są wątpliwości co do zużytego czasu.
 6. Automatyczna rejestracja zawodów
  1. Rejestracja zawodów odbywała się do tej pory ręcznie pomiędzy organizatorami (TO), administratorami systemu DE oraz federacjami. Od tej pory odbywa się to poprzez serwer.
  2. Administratorzy systemu DE oraz organizatorzy (TO) mają teraz do dyspozycji opcję w menu “registrations” (rejestracja).
  3. Lista rejestracji pokazuje wszystkie zarejestrowane zawody. Można sortować wg zawodów.
  4. Organizator (TO) może skopiować zawodnika z rejestracji do zawodów. Najpierw należy wybrać zawody z drugiej rozwijanej listy (muszą być dwie oddzielne listy dla zawodów z wieloma grupami). Ta opcja nie jest dostępna w zawodach drużynowych.
 7. Poprawiona tabela wyników
  1. Usunięto kolumny “B1, B2, …” w drużynowej tabeli wyników. Ta punktacja pomocnicza jest rzadko używana i można łatwo sprawdzić w tebeli wyników danej szachownicy.
  2. Poprawiono wyświetlanie skróconych tytułów (np. “SIM” zamiast “SM”).
 8. Wiele innych …
  1. Poprawiono okno dialogowe rejestracji zawodów i pracuje teraz w trybie automatycznym.
  2. Lista zawodów jest poprawiona i pogrupowana wg nagłówków.
  3. Jest czasowy raport dla Dyrektora Turniejów Światowych (WTD), sędziów (TDs) oraz organizatorów (TOs), który pokazuje partie gdzie „opadła chorągiewka” z powodu braku jakiegokolwiek działania przez dłuższy czas.
  4. Jest raport o niezakończonych zawodach dla Dyrektora Turniejów Światowych (WTD) oraz Przewodniczącego Komisji Rankingowej (RC), który pokazuje stare niezakończone jeszcze zawody.
  5. Tytuł sędziego międzynarodowego (IA) sędziów jest teraz wyświetlany w tabeli wyników.
  6. Lista startowa zawodów jest teraz wysyłana również do organizatora.
  7. Twórcy kont mogą je edytować do momentu ich potwierdzenia.
  8. Kraje mogą być teraz ustawione jako nieaktywne.
  9. Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjne (QC) może teraz edytować tytuły sędziego międzynarodowego (IA).
  10. Lista zmienionych wyników dla Przewodniczącego Komisji Rankingowej (RC) ma teraz link do szczegółów zawodnika.
  11. Opcja eksportu zawodów dla Przewodniczącego Komisji Rankingowej (RC) została rozszerzona o pole metody transmisji [posunięć].
  12. Poprawiono zmianę kraju: Gdy Przewodniczący Komisji Rankingowej (RC) zmieni kraj zawodnika serwer przelicza ponownie wymagania na tytuły międzynarodowe w turniejach.
  13. Poprawiono użyteczność listy zawieszonych zawodników.
  14. Dostępny jest raport zgłoszeń bezpośrednich dla administratorów DE.
  15. Usunięcie błędu: Kolumny “FG” oraz “RG” nie były poprawnie przeliczane w drużynowej tabeli wyników przy rezultacie “0-0”.
  16. Usunięcie błędu: Kreator zawodów nie był poprawnie wyświetlany w IE9.

To chyba większość wprowadzonych zmian na serwerze …