Zmiana osoby przyjmującej zgłoszenia do turniejów ICCF

W Zarządzie KSzK nastąpiły zmiany – obowiązki w zakresie zgłaszania do turniejów ICCF od kol.Wojciecha Krzyżanowskiego przejął kol.Mariusz Wojnar – adres e-mail do zgłoszeń pozostaje bez zmian (kszgk.turnieje@gmail.com).

Comments are closed.